Начална страница

Администрация

Ръководство
Кмет

Валя Берчева

Снимка Валя Берчева

Валя Берчева е родена на 19 февруари 1983г.


Средното си образование получава в ПГ по търговия и ресторантьорство - специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело" в гр. Враца;

Висшето си образование завършва в Нов Български Университет - степен бакалавър - специалност "Бизнес и администрация";


През по-голямата част от живота си се занимава с частен бизнес;

За мандат 2015-2019г. е избрана за общински съветник;


През 2019г. е избрана за Кмет на Община Мизия;Заместник-кмет

Цветан Василев

1624948476987

Роден: 30.10.1950г. в град Враца;

Средното си образование завършва в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Криводол;

Завършен Полувисш железопътен институт "Т. Каблешков" гр. София;

Завършва ВИНС "Д. Благоев" гр. Варна-степен магистър-полковник от МВР;

Дългогодишен служител в системата на МВР;

Управител на СОТ "Дейзи" гр. Козлодуй;

Управител на общинска фирма "Мизия-94";

Заместник-кмет на Община Мизия през 2012/2013г.


Секретар

Десислава Лехчевска

Десислава Лехчевска е родена на 27 януари 1978г.


Средното си образование получава в Езикова гимназия "Йоан Екзарх" гр. Враца;

Висшето си образование завършва в Стопанска академия "Д.А. Ценов" гр. Свищов-степен бакалавър "Счетоводство и контрол" и магистър "Международни икономически отношения";


В Русенския университет "Ангел Кънчев" придобива квалификацията "Юрист";

През 2007г. получава чуждоезикова специализация по английски език в Нов Български Университет;

През 2008г. придобива следдипломна специализация "Организация на административна дейност и процеси" в Стопанска академия "Д.А. Ценов" гр. Свищов;


От 2002 до 2003г. работи като Счетоводител в Община Мизия;

От 2003г. до 2006г. е специалист "КР" в "Заводски строежи" гр. Козлодуй;

В периода от 2006г-2007г. е ръководител на "Център за информация и услуги на гражданите" в Община Мизия;

От месец април  2007г. до момента е Секретар на Община Мизия;Главен архитект

Атанас Йорданов

Дирекции
Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
 • Венера Георгиева - Директор
 • Христинка Петрова - Гл. спец. "Бюджет и финанси"
 • Петя Беляшка - Савчева - Главен счетоводител
 • Деяна Венкова - Ст. счетоводител
 • Нели Братанова - Ст. спец. "счетоводител"
 • Маргарита Фенерска - Ст. спец. "Счетоводител"
 • Радослава Стоичкова - Ст. спец. "Счетоводител"
 • Росица Ценкинска - Гл. спец. "Човешки ресурси"
 • Изабел Атанасова - Гл.спец."Административно обслужване на населението"
 • Евгения Андреева - Гл.спец."Административно обслужване на населението"
 • Мирослава Тодорова - Ст. спец. "Административно обслужване на населението"
 • Таня Каменовска - Ст. спец.” ГРАО"
 • Илияна Каменова - Ст. спец.” ГРАО"
 • Виктория Петрова - Спец. "ГРАО"
 • Надя Гечева - Технически сътрудник
 • Стефан Каменовски - Гл. спец. "ОМП"
 • Виолета Никифорова - Юрисконсулт
Дирекция "Устройство на територията европейски програми и проекти, икономически и стопански дейности"
 • Филка Лазарова - Директор
 • Вероника Въловска - Гл. спец."Общинска собственост и земеделие"
 • Владимир Младенов - Ст. експерт. "Устройство на територията и строителството"
 • Сергей Пожарашки - Ст. спец. "Кадастър и деловодство"
 • Мартин Генов - Ст. спец. "Планирано строителство и инвеститорски контрол"
 • Невена Георгиева - Гл. спец. "Екология"
 • Пенка Берчева - Гл.спец. ''УТ"
 • Мариана Пировска - Гл. спец. "Общинска собственост и земеделие"
 • Виолета Кашова - Гл. спец. "Приходи"
 • Михаела Йончева - Гл. спец. "Приходи"
 • Ваня Мойсовска-Нинова - - Спец. "Приходи"
Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики"
 • Йоана Началнишка - Ст. спец. "Социални дейности"
 • Славяна Славкова - Гл.експерт "Образование"
 • Нанси Кунчева - Ст. спец. "EВМПС"
 • Валерия Цурова - Гл. експерт "Европейски програми и проекти и социални дейности"
 • Димитър Димитров - Сп. "Мрежова и информационна сигурност"
Кметства
Кметство с. Софрониево
ЦЕНТЪР
 • с. Софрониево


КМЕТ
 • Демира Георгиева Димитрова


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
  • Област: Враца
  • Община: Мизия
  • Населено място: с. Софрониево
  • Адрес: ул. "Георги Димитров" № 3
  • Пощенски код: 3348


РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 16:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:00ч до 12:30ч и от 13:00ч до 16:30


ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  • Kод за междуселищно избиране: (09165)
  • Телефони: (09165)21-22, 0888781355
  • Е-mail: kmetstvo_sofronievo@abv.bg
Кметство с. Крушовица
ЦЕНТЪР
 • с. Крушовица


КМЕТ
 • Илия Ангелов Илиевски


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
  • Област: Враца
  • Община: Мизия
  • Населено място: с. Крушовица
  • Адрес: ул. "Люлин" № 16 А
  • Пощенски код: 3349


РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Стандартно работно време
  • От 08:00 ч. До 16:30 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:00 до 12:30 и от 13:00 до 16:30


ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  • Kод за междуселищно избиране: (09164)
  • Телефони: (09164)22-35, 0885036780
  • Е-mail: kmetstvo_kr@abv.bg
Кметство с. Липница
ЦЕНТЪР
 • с. Липница


КМЕТ
 • Румен Христов Шопов


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
  • Област: Враца
  • Община: Мизия
  • Населено място: с. Липница
  • Адрес: ул. "Георги Димитров" № 15
  • Пощенски код: 3352


РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:30ч до 12:30ч и от 13:00ч до 17:00ч


ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  • Kод за междуселищно избиране: (09167)
  • Телефони: (09167)2322, 0888348845
  • Е-mail: kmetstvo_lipnica@abv.bg


НАСЕЛЕНИ МЕСТА В КМЕТСТВОТО
  • с. Липница
Кметство с. Войводово
ЦЕНТЪР
 • с. Войводово


КМЕТСКИ НАМЕСТНИК
 • Цветелина Димитрова


СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
  • Област: Враца
  • Община: Мизия
  • Населено място: с. Войводово
  • Адрес: ул."Георги Димитров" № 2
  • Пощенски код: 3332


РАБОТНО ВРЕМЕ
  • Стандартно работно време
  • От 08:30 ч. До 17:00 ч.
  • Продължителност: 08:00 ч.
  • от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00


ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  • Kод за междуселищно избиране: (09164)
  • Телефони: (09164)22-41, 0887213309
  • Е-mail: kmetstvo_voivodovo@abv.bg
Кметство с. Сараево
Структура на общинска администрация

СТРУКТУРА  И  ЧИСЛЕНОСТ

На Общинска администрация при Община гр. Мизия

 

А. Структура и численост на Общинска администрация

№ по ред

Структура

Брой

Вид правоотношение

1

2

3

5

І.

Ръководство

6

ТП/СП

1.

Кмет на Общината

1

ТП

2.

Зам.кмет на Общината

2

ТП

3.

Секретар на Община Мизия и Служител по сигурността на информацията

1

СП

4.

Главен архитект

1

ТП

5.

Финансов контрольор

1

ТП

ІІ.

Обща администрация

13

ТП/СП

1.

Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности„

 

ТП/СП

2.1.

Директор Д ”АПИОФД”

1

СП

2.2.

Главен счетоводител

1

ТП

2.3.

Ст.спец. „ГРАО„

2

ТП

2.4.

Гл.спец. „Човешки ресурси„

1

ТП

2.5.

Гл.спец. „Административно обслужване на населението”

1

ТП

2.6.

Ст.спец. „Административно обслужване на населението“

1

ТП

2.7.

Гл. специалист „БФ”

1

ТП

2.8.

Старши счетоводител

1

ТП

2.9

Юрисконсулт

1

ТП

2.10

Гл.спец. „Отбранително-мобилизационна подготовка“

1

ТП

2.11

Специалист „ГРАО“

1

ТП

2.12

Технически сътрудник

1

ТП

ІІІ.

Специализирана администрация

21

ТП/СП

1.

Дирекция „ Устройство на територията, европейски програми и проекти икономически и стопански дейности „

13

ТП/СП

3.1.

Директор „УТЕППИСД“

1

СП

3.2.

Гл.спец. „Общинска собственост и земеделие”

1

ТП

3.3.

Ст.спец.”ПСИК„

1

ТП

3.4.

Ст.спец. „Кадастър и деловодство”

1

ТП

3.5.

Ст.експерт „УТС”

1

ТП

3.6.

Гл. експерт „Обществени поръчки ”

1

ТП

3.7.

Гл.спец.„Устройство на територията”

1

ТП

3.8.

Младши експерт „ЕПП“

1

ТП

3.9.

Ст.спец. „ЕПП, туризъм и околна среда“

1

ТП

3.10.

Гл.спец. „Екология”

1

ТП

3.11

Гл.спец. „Приходи“

1

ТП

3.12

Ст.спец. „Приходи“

1

ТП

3.13

Специалист „Приходи“

1

ТП

ІV.

Дирекция „Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики“

8

СП/ТП

4.1

Директор на Дирекция „ХДОКМП“

1

СП

4.2

Главен експерт „Образование“

1

ТП

4.3

Секретар на МКБППМН“

1

ТП

4.4

Главен експерт „Здравеопазване и социални дейности“

1

ТП

4.5

Ст.спец. „Етнически въпроси, младежки дейности и спорт“

1

ТП

4.6

Ст.спец. „Социални дейности“

1

ТП

4.7

Гл.спец. „Връзки с обществеността и култура“

1

ТП

4.8

Специалист „Мрежова и информационна сигурност“

1

ТП

 

Б. Структура на изнесена администрация – Кметства в Община Мизия

№ по ред

Кметства

Брой

Вид правоотношение

1

2

3

5

І.

Кметство село Войводово

1

ТП

1.

Кметски наместник на кметство село Войводово

1

ТП

ІІ.

Кметство село Крушовица

2

ТП

1.

Кмет на кметство село Крушовица

1

ТП

2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Крушовица

1

ТП

ІІІ.

Кметство село Софрониево

2

ТП

1.

Кмет на кметство село Софрониево

1

ТП

2.

Гл.спец. „Кметство„ с. Софрониево

1

ТП

ІV.

Кметство село Липница

2

ТП

1.

Кмет на кметство село Липница

1

ТП

2.

Ст.спец. „Приходи и ГРАО“ в кметство с. Липница

1

ТП

V.

Кметство село Сараево

0.5

ТП

1.

Кметски наместник на кметство село Сараево

0.5

ТП

 
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support