Община Мизия

Официален сайт

Дирекции

Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"

 • Венера Георгиева - Директор                                                                                                           
 • Христинка Петрова - Гл. спец. "Бюджет и финанси"                                                                        
 • Петя Беляшка - Савчева - Главен счетоводител
 • Деяна Венкова - Ст. счетоводител
 • Нели Братанова - Ст. спец. "счетоводител"
 • Маргарита Фенерска - Ст. спец. "Счетоводител"
 • Радослава Стоичкова - Ст. спец. "Счетоводител"
 • Росица Ценкинска - Гл. спец. "Човешки ресурси"
 • Евгения Андреева - Гл.спец."Административно обслужване на населението"
 • Таня Каменовска - Ст. спец.” ГРАО"
 • Виктория Петрова - Спец. "ГРАО"
 • Надя Гечева - Технически сътрудник
 • Стефан Каменовски - Гл. спец. "ОМП"
 • Виолета Никифорова - Юрисконсулт
Дирекция "Устройство на територията европейски програми и проекти, икономически и стопански дейности"

 • Вероника Въловска - Гл. спец."Общинска собственост и земеделие"
 • Владимир Младенов - Ст. експерт. "Устройство на територията и строителството"
 • Михаел Димитров - Ст. спец. "Кадастър и деловодство"
 • Невена Йорданова - Гл. спец. "Екология"
 • Панайот Гергов - Ст. спец. "ПСИК"
 • Пенка Берчева - Гл.спец. ''УТ"
 • Мариана Пировска - Гл. спец. "Общинска собственост и земеделие"
 • Ели Муслийска - Мл. експерт "ЕПП и Култура"
Дирекция "Хуманитарни дейности, образование, култура и младежки политики"

 • Йоана Началнишка - Ст. спец. "Социални дейности"
 • Славяна Славкова - Гл.експерт "Образование"
 • Нанси Кунчева - Ст. спец. "EВМПС"
 • Валерия Цурова - Гл. експерт "Европейски програми и проекти и социални дейности"

Scroll to Top