Община Мизия

Официален сайт

Отчет свързан с действията по приоритет “Здравеопазване и социални дейности на територията на община Мизия” за периода ноември 2020 г. – ноември 2021 г.    

До 31.12.2020г. на територията на общината се изпълняваше проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Мизия“ на 170 възрастни хора и лица с увреждания, и лица с доходи под прага на бедност, на които храната се доставяше до дома.

➡️От началото на 2021г. до настоящият момент в общината се реализира проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“. По проекта се подпомагат 320 лица, които получават ежедневно в работните дни от месеца топла храна.

➡️Предоставят се дейности по механизма за личната помощ на 103 броя потребители от 103 броя лични асистенти на територията на цялата община.

➡️От м. Май 2020г. до м. Май 2021г.в община Мизия от 5 доставчика се предоставяше “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3. Подкрепа в дома получиха възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина. Служителите на „Патронажната грижа“ доставяха в дома им храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени средства. Нуждаещите се получаваха подкрепа и за заплащането на битови сметки или други неотложни административни услуги.

➡️От м. Юни 2021г. на територията на цялата община се предоставят услуги от 3 броя домашни помощника по „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". По този проект са обхванати 29 броя потребители на, които се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

➡️От м. Декември 2020г. до настоящият момент действа делегирана от държавата услуга “Асистентска подкрепа“, която се предоставя от 13 броя социални асистента на 27 броя потребители на територията на общината.

➡️От 01.06.2021г. до 30.11.2021г. се изпълняват дейности по Регионална програма за заетост. Дейността се реализира от 8 броя работник сезонен, като размера на средствата по програмата са 39 100 лв.

➡️По мярка 53а от ЗНЗ от 01.07.2021г. за срок от една година са назначени две безработни майки с деца до 5 год. възраст.

➡️През м. Март 2021г. Общината кандидатства с проект към “Фонд Социална закрила“ на стойност 35 204,40 лв. за обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж. Проекта е одобрен и предстои подписване на договор, след което ще се реализират заложените дейности.

ОБЩИНА МИЗИЯ АПЕЛИРА ЗА ОТГОВОРНО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

МОЛИМ ВИ, Носете предпазни маски! Спазвайте дистанция помежду си! Избягвайте масови събирания! Въздържайте се от пътувания! Мийте редовно ръцете си или ги обработвайте с антибактериални препарати.

📌"Въведените противоепидемични мерки у нас са изцяло насочени към опазване живота и здравето на всеки български гражданин. Убедени сме, че човешкият живот е безценен. Ето защо призоваваме всички към индивидуална отговорност по спазване на наложените противоепидемични мерки. Нека уважаваме денонощните усилия на лекарите, медицинските сестри, лаборантите, фелдшерите и санитарите, които вече близо две години рискуват живота си, водейки битка за нашия. Бъдете отговорни! Бъдете здрави!

-Валерия Цурова - Гл. експерт "Здравеопазване и социални дейности"

Scroll to Top