Община Мизия

Официален сайт

Електронни услуги

Услуга

УРИ

 

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

 

910001

 

 

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци

 

 910002

 

Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)

 

 910003

 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите - 4 април 2021г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

 

 910004

 

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК)

 

 910005

 

Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021г. 

 

 910006

 

Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: 

 

 910007

 

Scroll to Top