Община Мизия

Официален сайт

ДСП - Оряхово към Регионална дирекция - Враца

Адрес: гр. Оряхово, ул. "Коста Лулчев" №20

Телефон: 09171/30-38

Ръководител: Денис Мерджев

Eлектронна поща: dsp-orqhovo@asp.government.bg

 

Изнесено работно място към ДСП - Оряхово в град Мизия

Адрес: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27 (IV-ти етаж)

Телефон: 09161 21-16 

 

Scroll to Top