Община Мизия

Официален сайт

Често задавани въпроси и отговори

 Какви услуги предлага община Мизия? Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: Услуги на община Мизия
2. По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги? Онлайн, чрез портала за електронни административни услуги: Електронни услуги
3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път? При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП)
4. Къде може да бъде получен изготвения документ? По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.
5. Как да направя деловодна справка по електронен път? Можете да направите справка, като кликнете на рубриката Деловодна справка на интернет страницата на община Мизия или директно от Деловодна справка следвате посочените указания. За да направите справката, при подаване на заявление в ЦАО или деловодствата на ЦАУ е необходимо да изискате от деловодителя да Ви предостави освен входящ номер и индивидуален код за достъп.
6. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Мизия?       Справка за  финансовите задължения към община Mизия е достъпна за физически лица на следния линк: Справка за финансови задължения за физически лица За да направите справката трябва да разполагате с ПИН, издаден от дирекция "АПИОФД" при Община Мизия, ПИН на НАП или квалифициран електронен подпис за физически лица, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.
7. Къде са публикувани банковите сметки на община Мизия? Информацията е достъпна на следния линк: Банкови сметки на Община Мизия
8. Къде и как се заплащат услугите? На каса в брой или чрез ПОС-терминал. По банков път. Банковата сметка е посочена тук Банкови сметки на Община Мизия  или чрез epay www.epay.bg
9. Къде се намира Центърът за административно обслужване (ЦАО) на Община Мизия? Центърът за административно обслужване се намира на адрес: ул. "Георги Димитров" № 25-27.
10. Как мога да получа информация по телефона?

Община Мизия е осигурила няколко канала за получаване на информация. На интернет страницата ни www.obshtinamizia.com са посочени всички възможности за контакт. Служители на администрацията по звена

Електронна поща - mizia@mizia.egov.bg

Телефон за връзка - 09 161 2315

11. Какъв е редът за записване за среща с кмета на община Мизия, заместник-кмет и главен архитект? След телефонен разговор на 09/161 23-15
   
12. Какъв е редът за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете? След телефонен разговор на 09/161 23-15

 

Scroll to Top