Община Мизия

Официален сайт

Правомощия на Кмета
Управленска програма
Отчети

Кмет на община Мизия

Валя Берчева

Снимка Валя Берчева

Валя Берчева е родена в Мизия, средното си образование получава в ПГ по Търговия и ресторантьорство – специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело” в гр. Враца. По професия е инженер. Висшето си образование завършва в Нов Български Университет – степен бакалавър – специалност “Бизнес и администрация”. Има магистърска степен в ТУ Габрово със специалност “Мениджър на индустриално предприятие”, в момента учи магистърска програма в УНСС със специалност “Местно самоуправление”.

Има голям опит в сферата на предприемачеството. През мандат 2015-2019 г. е общински съветник от ПП ГЕРБ, а през 2019 г. е избрана за кмет на Община Мизия.

 

 

Scroll to Top