Община Мизия

Официален сайт

Длъжници към местния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 18.05.2021 г.

Публикувано на 18.05.2021 г.

Валидно до 01.06.2021 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

1125-1/09.07.2018г.

АНГЕЛИНА РАЙКОВА

ПАТ. ДАНЪК

2.

1378-1/08.01.2020 г.

РУМЕН СТОЯНОВ

МПС

3.

1404-1/13.01.2020 г.

МАЙКЪЛ КИИП ЕТ

МПС

4.

1426-1/22.01.2020 г.

КАЛОЯН МЛАДЕНОВ

МПС

5.

1476-1/18.02.2020 г.

ДЕСИСЛАВ НАКОВ

ДНИ и ТБО

МПС

6.

1486-1/19.02.2020 г.

ГЕОРГИ ТРИФОНОВ

ДНИ и ТБО

7.

1605-1/12.08.2020 г.

ВАСИЛ НЕТОВ

ДНИ и ТБО

8.

1608-1/12.08.2020 г.

ПЛАМЕН ПЕЛОВСКИ

ДНИ и ТБО

МПС

9.

1699-1/15.09.2020 г.

ДАНИЕЛ НИНЕШКОВ

ДНИ и ТБО

10.

1769-1/29.09.2020 г.

СТЕЛА ВАСИЛЕВА

ДНИ и ТБО

11.

1784-1/07.10.2020 г.

РОСИЦА КАСАБОВА

ДНИ и ТБО

12.

1793-1/07.10.2020 г.

РАДИ ВАСИЛЕВ

МПС

13.

1803-1/13.10.2020 г.

ВЕРА КАРАДЕЛЕВА

ДНИ и ТБО

14.

1808-1/13.10.2020 г.

МИЛЕН ПЕТКОВ

ДНИ и ТБО

15.

1812-1/13.10.2020 г.

МИТКО КИРИЛОВ

ДНИ и ТБО

16.

1813-1/13.10.2020 г.

ДОБРИ ДОБРЕВ

ДНИ и ТБО

17.

1818-1/13.10.2020 г.

ИВАНЧО ДОБРЕВ

ДНИ и ТБО

18.

1819-1/20.10.2020 г.

ЦОНКА ВЪЛКОВА

ДНИ и ТБО

19.

1827-1/20.10.2020 г.

ПЕТЯ СТОЯНОВА

ДНИ И ТБО

20.

1848-1/20.10.2020 г.

ЕВГЕНИЯ ЦАМИ

ДНИ и ТБО

21.

1853-1/20.10.2020 г.

ПЕТКО ГРУДЕВ

МПС

22.

1855-1/20.10.2020 г.

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ

МПС

23.

1857-1/20.10.2020 г.

МАРИАН БЕРБЕЧЕЛОВ

ДНИ и ТБО

24.

1858-1/20.10.2020 г.

ЕЛИЦА КАЗАКОВА-ПАВЛОВА

МПС

25.

1859-1/20.10.2020 г.

ВАЛЕНТИН КРУШОВЕНСКИ

МПС

26.

1860-1/27.10.2020 г.

РУМЕН ПЕТКОВ

ДНИ и ТБО

27.

1886-1/27.10.2020 г.

ДАНКО ГЕЧЕВ

ДНИ и ТБО

28.

1891-1/27.10.2020 г.

ИВАНКА ЦЕНКОВА

ДНИ и ТБО

29.

1892-1/27.10.2020 г.

ГРИГОР ИВАНОВ

ДНИ и ТБО

30.

1898-1/03.11.2020 г.

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

ДНИ и ТБО

31.

1805-1/13.10.2020 г.

ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ

ДНИ и ТБО

32.

1937-1/29.01.2021 г.

ВАСИЛ НИКОЛОВ

ДНИ и ТБО

33.

1946-1/01.02.2021 г.

САШО МИТРАШЕВ

ДНИ и ТБО

МПС

34.

1948-1/01.02.2021 г.

ИЛЬО БЕЛОМОРСКИ

МПС

35.

1949-1/01.02.2021 г.

АНИТА АЛЕКСАНДРОВА

МПС

36.

1958-1/01.02.2021 г.

ИВАЙЛО ХАЙТОВ

ДНИ и ТБО

37.

1961-1/02.02.2021 г.

ВАЛЕРИ ЦЕКОВ

МПС

38.

1964-1/02.02.2021 г.

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ

ДНИ и ТБО

39.

1974-1/02.02.2021 г.

МАРИЕТА МАРИНОВА

ДНИ и ТБО

МПС

40.

1995-1/04.02.2021 г.

СЛАВКА КРЪСТЕВА

ДНИ и ТБО

41.

1980Б-1/04.02.2021 г.

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ

ДНИ и ТБО

42.

1982-1/04.02.2021 г.

ЮЛИЯ ГЕНЧЕВА

ДНИ и ТБО

43.

1986-1/04.02.2021 г.

ТАНЯ ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

44.

1987-1/04.02.2021 г.

ПЛАМЕН ИВАНОВ

МПС

45.

2000-1/04.02.2021 г.

ТРЕНДАФИЛ ДРАГУЦОВ

ДНИ и ТБО

46.

2010-1/08.02.2021 г.

ИВАНКА ЦВЕТКОВА

ДНИ и ТБО

47.

2034-1/17.02.2021 г.

ПАВЛИНА ТИПЧЕНСКА

ДНИ и ТБО

48.

2043-1/17.02.2021 г.

ЮЛИЯН СИМОВ

ДНИ и ТБО

49.

2045-1/17.02.2021 г.

ВОЛГА ХРИСТОВА

ДНИ и ТБО

50.

2046-1/17.02.2021 г.

БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА

ДНИ и ТБО

51.

2047-1/17.02.2021 г.

СТЕЛИЯНА ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

52.

2057-1/19.02.2021 г.

ПЕТКАНА ДИМИТРОВА

ДНИ и ТБО

53.

2058-1/19.02.2021 г.

ТОШКО МИЛАНОВ

ДНИ и ТБО

       

54.

2059-1/19.02.2021 г.

ДРАГОМИР СТЕФАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

55.

2060-1/19.02.2021 г.

ИРЕНА ЗОНОВА

ДНИ и ТБО

56.

2062-1/19.02.2021 г.

ВЕСКА НЕДКОВА

ДНИ и ТБО

57.

2076-1/19.02.2021 г.

ТИКО РАДКОВ

ДНИ и ТБО

58.

2079-1/19.02.2021 г.

АСЕН АТАНАСОВ

МПС

59.

2082-1/19.02.2021 г.

МАРИЕЛА ДРАГУЦОВА

ДНИ и ТБО

60.

2085-1/24.02.2021 г.

ИВАНКА ЙОНЧЕВА

ДНИ и ТБО

61.

2085-1/24.02.2021 г.

ЗЛАТКО АТАНАСОВ

ДНИ и ТБО

МПС

62.

2101-1/24.02.2021 г.

СВЕТЛАНА ВЪЛКОВА

ДНИ и ТБО

63.

2102-1/24.02.2021 г.

ЙОРДАН ХРИСТОВ

ДНИ и ТБО

64.

2103-1/24.02.2021 г.

ДИМИТЪР УРУШКИ

ДНИ и ТБО

65.

2105-1/24.02.2021 г.

АНГЕЛ ЛАЗАРИКОВ

МПС

66.

2107-1/24.02.2021 г.

СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ

ДНИ и ТБО

67.

2119-1/24.02.2021 г.

ЛИДИЯ ДОЙКИНА

ДНИ и ТБО

68.

2123-1/24.02.2021 г.

МИЛЕНА ПЕНКОВА

ДНИ и ТБО

69.

2142-1/11.03.2021 г.

ЦВЕТКО БЪЧЕВ

ДНИ и ТБО

70.

2143-1/11.03.2021 г.

НИКОЛАЙ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

71.

2144-1/11.03.2021 г.

МИРОСЛАВ МИНКОВ

ДНИ и ТБО

72.

2149-1/11.03.2021 г.

ДИМИТРИНА ГОРАНЧЕВА

ДНИ и ТБО

73.

2159-1/11.03.2021 г.

ОРЛИН ГОРАНОВ

ДНИ и ТБО

МПС

74.

2165-1/18.03.2021 г.

ИВАН БУДЖАНСКИ

ДНИ и ТБО

75.

2168-1/18.03.2021 г.

САШО НЕВЛЕВ

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” А

 

Scroll to Top