Община Мизия

Официален сайт

Начало → Административно обслужване на населението→ Административни услуги Административни услуги, извършвани от отдел "Местни данъци и такси"

Местни данъци и такси

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Scroll to Top