Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга

 • Услуга:
  • 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

   Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни;3 дни;24 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • по реда на ДОПК

 • Ограничения и условности:
  • съгласно ЗМДТ

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности" 

Адрес: 

обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330 Код за междуселищно избиране: 09161 Телефон за връзка: (09161)23-15 Факс: (09161)20-12 Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com 

Работно време: Стандартно работно време: от 08:00 до 16:30, 

 Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка

Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление в център за административно обслужване
Образци
Нормативна уредба
Закон за местни данъци и такси
Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида: 
За обикновена услуга 3 лв. 
За бърза услуга 6 лв. 
За експресна услуга 10 лв. 
Наредба №11 на Община Мизия
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини: На гише в административно звено за обслужване в брой По банков път
Scroll to Top