Община Мизия

Официален сайт

Детски заведения на територията на Община Мизия

Детска градина "Незабравка" с три бази, както следва:
- база "Здравец"с.Крушовица
- база "Пчелица" с.Софрониево
- база "Калинка" с.Липница

Директор - Милка Тодорова
Тел.за връзка: 09161/22-95
Детско заведение

Брой групи

1.

ДГ «Незабравка» - основна сграда- гр.Мизия

4+1 яслена

     

2.

База «Здравец» - Крушовица

2

3.

База «Пчелица»- Софрониево

1 група

4.

База «Калинка» - Липница

1 група

 

ОБЩО:

8 групи + 1 яслена


 

ДГ "Незабравка" град Мизия:

Адрес: 3330, гр. Мизия, ул. "Петко Банков" № 1

Телефон: +359 (0)9161 22-95

Директор: Милка Тодорова

 

Scroll to Top