Община Мизия

Официален сайт

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Мизия

Адрес: 3330, гр. Мизия, ул. "Петко Банков" 1а

Телефон: 0888221541

Електронна поща: cplr_mizia@abv.bg

Официален интернет сайт: cplr-mizia.com

Директор: Емилия Киновска

4771400900f208e0209316fc2f0cd1a9

 

Scroll to Top