Община Мизия

Официален сайт

Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и проекти.

Председател: Петя Илиева

Заместник председател: Владислава Благоева

Секретар: Вълчо Златанов

Членове: 1. Мая Кръстева

              2. Цветанка Дамянова

              3. Румен Николов

              4. Николай Иванов

Комисия по обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт.

Председател: Десислава Митова

Заместник председател: Румен Николов

Секретар: Лора Лазарова

Членове: 1. Мая Кръстева

              2. Милчо Симеонов

              3. Николай Иванов

              4. Николай Нековски

Комисия по образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското общество.

         Председател: Владислава Благоева

Заместник председател: Вълчо Златанов

Секретар: Цветанка Дамянова

Членове: 1. Трифон Тодоров

              2. Николай Нековски

Комисия по законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани.

Председател: Лора Лазарова

Заместник председател: Милчо Симеонов

Секретар: Десислава Митова

Членове: 1. Трифон Тодоров

               2. Петя Илиева

Комисия по ЗПКОНПИ.

 Председател: Мая Кръстева

Членове:        Милчо Симеонов

                      Румен Николов

Scroll to Top