Община Мизия

Официален сайт

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯТ САЙТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Община Мизия отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни. По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Мизия чрез официалният си сайт, формите си за връзка с гражданите е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Мизия се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт. В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Мизия да ползва тази информация, както е описано тук:
  • Община Мизия събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която Община Мизия може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се записват за събития и публикуват мнения.
  • Информация може да бъде получена индиректно чрез Вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.
  • Община Мизия няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Мизия чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Община Мизия не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните ("субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на Община Мизия. При това може да се окаже обаче, че Община Мизия не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.
       

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.ОBSHTINAMIZIA.BG

  Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между Община Мизия и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от Община Мизия. Осъществявайки достъп до уеб сайта на Община Мизия, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници. Съдържание на сайта Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страницата на Община Мизия е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на Община Мизия и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът. Точност и истинност на информацията Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Община Мизия не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Община Мизия си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Община Мизия се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън Община Мизия, принадлежат на автора си. Община Мизия не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове. За единствено автентични се считат текстове, публикувани в Официалният раздел на сайта. В случай на разлика между електронната версия и печатния текст, за достоверен се счита единствено официалният отпечатан текст заверен със сответните реквизити – подпис, печат, изх. №, и др. Гаранции Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Община Мизия не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Община Мизия е била предупредена за вероятността за такива вреди. Лична и некомерсиална употреба на информацията   Сайтът на Община Мизия е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на Община Мизия и този уеб сайт. Защита на авторските права Община Мизия и разработчиците на интернет сайта са собственици на идеята и всички приложения и модули на сайта www.obshtinamizia.com. Автор на всички публикации и материали в сайта е Община Мизия. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Община Мизия и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. При използването на материали от интернет страниците на www.obshtinamizia.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Линкове към други уеб страници и сайтове С цел да улесни достъпа Ви Община Мизия може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Община Мизия няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях. Забранена и непозволена употреба Потребителят няма право да събира информация от сайта на Община Мизия, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновенността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Община Мизия си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на Община Мизия и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.  
Scroll to Top