Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕБРОЯВАНЕ 2021Г. ЩЕ СЕ СЪСТОИ МЕЖДУ 7 СЕПТЕМВРИ И 3 ОКТОМВРИ 2021Г.

В 00:00 ЧАСА НА 7 СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧВА ЕЛЕКТРОННОТО ПРЕБРОЯВАНЕ, КОЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 24:00 ЧАСА НА 17 СЕПТЕМВИ. ВСЕКИ ЧОВЕК, ЖИВЕЕЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ЩЕ  МОЖЕ ДА ПРЕБРОИ СЕБЕ СИ И СЕМЕЙСТВОТО СИ, КАТО ПОПЪЛНИ ОНЛАЙН ПРЕБРОИТЕЛНА КАРТА НА www.census2021.bg

 

ПОПЪЛВАНЕТО НА КАРТАТА Е БЪРЗО И ЛЕСНО – НЕОБХОДИМИ СА САМО КОМПЮТЪР, ТАБЛЕТ ИЛИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ЕГН И ВАЛИДЕН ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС (E-MAIL).

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО С ПРЕБРОИТЕЛНАТА КАРТА НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf

Съобщения


      СПИСЪК

            на одобрените кандидати за преброители , контрольори и резерви

  

I.Одобрени кандидати за контрольори

1.Кети Йорданова Иванова

2.Александър Малинов Маринов

3.Виктория Радославова Митрова

4.Мартин Малинов Маринов

II.Одобрени кандидати за преброители

За гр.Мизия и с.Сараево

1.Нина Генова Петрова

2.Виолета Маринова Нанкова

3.Маруся Тодорова Иванова

4.Сашка Андреева Игнатова

5.Деяна Камелинова Петкова

6.Сергей Върбанов Туртански

7.Теодора Иванова Мицовска

8.Добрина Иванова Дахлева

9.Маргарита Ангелова Петкова

За с.Войводово

1.Наталия Кирилова Борисова

 

 

За с.Липница

1.Анелия Тодорова Йорданова

2.Славяна Ивова Русанова

3.Преслав Анатолиев Маринов

За с.Крушовица

1.Даниела Йорданова Петкова

2.Ребека Стелианова Накова

3.Анелия Димитрова Маринова

4.Илияна Красимирова Каменова

5.Ивалин Александров Тодоров

За с.Софрониево

1.Галя Пламенова Йотова

2.Милица Емилиянова Генадиева

3.Камелия Венциславова Милкова

4.Миглена Мигленова Ангелова

5.Милица Емилиянова Генадиева

III.Одобрени кандидати за резерви

1.Тиша Петкова Иванова – за гр.Мизия

2.Валентин Юлиянов Тодоров – за гр.Мизия

3.Мая Димитрова Кръстева – за с.Крушовица

4.Жейка Благомирова Рашева – за с.Софрониево

5.Соня Стоянова Манасиева – за с.Липница

6.Хрисимир Иванов Христов – за с.Липница

IV.Отхвърлени кандидати - няма

                                                                          

                                                                                      Председател на

                                                                                                    ОКПНЖФ:/п/

                                                                                                                  Д.Лехчевска

 

                       СПИСЪК

              на одобрените кандидати за преброители , контрольори и резерви

  

I.Одобрени кандидати за контрольори

1.Кети Йорданова Иванова

2.Александър Малинов Маринов

3.Виктория Радославова Митрова

4.Мартин Малинов Маринов

II.Одобрени кандидати за преброители

За гр.Мизия и с.Сараево

1.Нина Генова Петрова

2.Виолета Маринова Нанкова

3.Маруся Тодорова Иванова

4.Сашка Андреева Игнатова

5.Деяна Камелинова Петкова

6.Томислав Цветанов Иванов

7.Теодора Иванова Мицовска

8.Добрина Иванова Дахлева

9.Маргарита Ангелова Петкова

За с.Войводово

1.Наталия Кирилова Борисова

  

За с.Липница

1.Анелия Тодорова Йорданова

2.Славяна Ивова Русанова

3.Преслав Анатолиев Маринов

За с.Крушовица

1.Даниела Йорданова Петкова

2.Ребека Стелианова Накова

3.Тошка Цветанова Филева

4.Илияна Красимирова Каменова

5.Ивалин Александров Тодоров

За с.Софрониево

1.Галя Пламенова Йотова

2.Милица Емилиянова Генадиева

3.Камелия Венциславова Милкова

4.Миглена Мигленова Ангелова

5.Валери Стоянов Златанов

III.Одобрени кандидати за резерви

1.Тиша Петкова Иванова – за гр.Мизия

2.Сергей Върбанов Туртански – за гр.Мизия

3.Валентин Юлиянов Тодоров – за гр.Мизия

4.Мая Димитрова Кръстева – за с.Крушовица

5.Жейка Благомирова Рашева – за с.Софрониево

6.Соня Стоянова Манасиева – за с.Липница

7.Хрисимир Иванов Христов – за с.Липница

IV.Отхвърлени кандидати - няма

 

                                                                           Председател на

                                                                                         ОКПНЖФ:/п/

                                                                                                       Д.Лехчевска

 

Обявление

 

за набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

 

Община Мизия стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

 

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

   

Необходими документи:

 
  1. 1.Заявление (по образец)
  2. 2.Автобиография (по образец)
  3. 3.Копие от диплома за завършено образование
  4. 4.Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. 5.Документ, удостоверяващ IBAN.
   

*Кандидатите само за „Придружител“ подават заявление (по образец) и документ, удостоверяващ IBAN.

 

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Община Мизия, Център за информация и услуги на населението (ЦИУН), всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

 

Общинска преброителна комисия за Община Мизия ще осъществи подбор на преброители, контрольори и придружители, както и на необходимия брой резерви до 20.11.2020 г.

 

Списък на одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Мизия, секция „Преброяване 2021“ и обявен на информационно табло пред ЦИУН в сградата на Община Мизия.

    

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

   

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г.Преброяване на населението и жилищния фонд.

 

В срокдо 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината,в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглен и от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите)и в сайтовете на общините.

   

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

   

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбирасе,трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издаденаот НСИ.

 

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация - Мизия започна подготовката за преброяването на населението и жилищния фонд в общината.

На 15 юни 2020 г./понеделник/ от 13.30 часа в сградата на Общинска администрация –Мизия се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия ,която ще организира преброяването на населението и жилищния фонд в Община Мизия през 2021г. Комисията ще се председателства от Секретаря на общината- Десислава Лехчевска.

В рамките на заседанието бяха приети Правилник и план за дейността на комисията,както и график за предстоящите дейности.Бяха обсъдени въпроси свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сградите и жилищата в община Мизия и други въпроси.

До 26 юни 2020 г., комисията ще проведе процедура за набиране и подбор на кандидатите за регистратори, които ще извършат предварителния обход ,а в периода от 15 септември - 30 октомври ще се проведе процедура за избор на преброители и контрольори.

Най-мащабното статистическо изследване ще стартира на 22 януари 2021 година, в 00:00 часа и ще завърши на 15 февруари 2021 година, в 20:00 часа.Ще се използват два метода за събиране на информацията – електронен /от 22 януари до 31 януари 2021 година и чрез посещение на адрес/ от 01 февруари до 15 февруари 2021 година/.

Преброяването ще даде изчерпателна информация за броя,структурата и състава на населението,както и за вида на домакинствата,сградния и жилищния фонд.

Scroll to Top