Община Мизия

Официален сайт

2019-1: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, Община Мизия”

 

Scroll to Top