Община Мизия

Официален сайт

2019-5: Изпълнение на мерки за аварийно възстановяване проводимостта на „Сухо дере” в границите на регулация на гр. Мизия

 

Scroll to Top