Община Мизия

Официален сайт

2020-8 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции"

 Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на град Мизия” 

 Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с.Софрониево” 
 Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с.Войводово”

 

Scroll to Top