Община Мизия

Официален сайт

Секретар

Десислава Лехчевска

Средното си образование получава в Езикова гимназия "Йоан Екзарх" гр. Враца;

Висшето си образование завършва в Стопанска академия "Д.А. Ценов" гр. Свищов-степен бакалавър "Счетоводство и контрол" и магистър "Международни икономически отношения";


В Русенския университет "Ангел Кънчев" придобива квалификацията "Юрист";

През 2007г. получава чуждоезикова специализация по английски език в Нов Български Университет;

През 2008г. придобива следдипломна специализация "Организация на административна дейност и процеси" в Стопанска академия "Д.А. Ценов" гр. Свищов;


От 2002 до 2003г. работи като Счетоводител в Община Мизия;

От 2003г. до 2006г. е специалист "КР" в "Заводски строежи" гр. Козлодуй;

В периода от 2006г-2007г. е ръководител на "Център за информация и услуги на гражданите" в Община Мизия;

От месец април  2007г. до момента е Секретар на Община Мизия;


Scroll to Top