Община Мизия

Официален сайт

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция УЛ."ПЕТЪР АТАНАСОВ "№26-ПГ,,В.ЛЕВСКИ"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА РАЙКОВА
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КОСТОВ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
ВЛАЙКО ДИМИТРОВ БОЯНИНСКИ
ГАЛИНА ВЕНКОВА ФОЛЛЕРТ
ГЕНАДИ ЦЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ДАНЕЛИЯ ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
ДЕНКА ТРИФОНОВА ГЛУХАРСКА
ДОБРИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ЕЛЕНА ЕНЧЕВА БОЖКОВА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ВАЧЕВА
ЗАХАРИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА-БОЯНИНСКА
ИВА МАРИНОВА ПАВЛОВА-МАРЦИНЯК
ИЗАБЕЛА ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВНА ДАМЯНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦУРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
ЦИКЛАМИЯ КОЦОВА ВАСИЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция УЛ.,,Г.ДИМИТРОВ №18А-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1915"МАЛЪК САЛОН
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ВУТОВА
ГЕОРГИ ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
ДЕТЕЛИНА ДАЧОВА КАМЕНОВА
ЕМИЛ ТРИФОНОВ САВЧЕВ
ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ВОЙНИЧАНСКА
ИВО РУСАНОВ РУСАНОВ
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАХРИНА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
ПЕТЯ МАРИНОВА КРАЙЧЕВ
ПОЛИН МАРТИНОВА БАХРИНСКА
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
САШО ЙОТОВ АНГЕЛОВ
СЛАВЯНА ИВОВА РУСАНОВА
СОНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
СТАНИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪРЛОВ
СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ЗЛАТАНОВА
СТЕФАНОС ДЕТЕЛИНОВ КАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ "№27-ОУ"Ц.ЦЕРКОВСКИ "

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕРИ ВОЛОДИЕВ ВЕНКОВ
ВЕЛИН БОЯНОВ СТОИЛОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВСКИ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
ДАРИНА ТОШЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН КАМЕНОВ КОКОШИНСКИ
ИВАН ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
МАРГАРИТА МИТКОВА ПАНЧЕВА
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
МИМОЗА АНДРЕЕВА ЦУЙКА
МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
СИЛВИЯ РУСИМОВА ЦЕНОВА
СИМОНА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
ХОСАМ ХАСАН ОСМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ "№ 2А-ДГ "НЕЗАБРАВКА"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА-КОСТИ
ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ ЦВЕТАНОВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТЬОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙНЕВА
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ КРАЙНИЯ
ИЛИЯН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
МАРИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА КОСТАШКА
МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ТИПЧЕНСКИ
РУСЛАН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
СТИЛИЯН БОГОМИЛОВ БАЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.ВОЙВОДОВО, кметство ВОЙВОДОВО, секция № 006
адрес на избирателна секция УЛ."ХРИСТО БОТЕВ " №19-ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИ АНТОАНОВА БОРИСОВА
КРАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ МАРКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.КРУШОВИЦА, кметство КРУШОВИЦА, секция № 007
адрес на избирателна секция УЛ."МИНКО КОСТАДИНОВ "№69-ДГ"НЕЗАБРАВКА "
------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
АСЕН ВЕЛИКОВ БЕНОВ
БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
МАРИАНА МИТЕВА ПЕТКОВА
СЛАВКА ГЕРГОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТОМИР НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.КРУШОВИЦА, кметство КРУШОВИЦА, секция № 008
адрес на избирателна секция УЛ."В.ВОДЕНИЧАРСКИ "№10-ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИВО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
ПЕТКО ЦОНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
РАДОСТИНА ТЕОФИЛОВА ЗАРЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО, секция № 009
адрес на избирателна секция УЛ."Г.ДИМИТРОВ "10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ МЕЙЦОВ
ЕЛЕНА КРУМОВА УЗУНОВА
ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ БУЗОВ
ЙОРДАН ПЕНКИН ИВАНОВ
КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА ЦВЕТКОВА
РАДИОН ИВАНОВ КОЦОВ
СТЕФКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО, секция № 010
адрес на избирателна секция УЛ."Г.ДИМИТРОВ " № 10А-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИТА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАНЕСА СВЕТЛИНОВА ГАВАЗКА
ВАСКО ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЦЕВ
ЕЛИЦА САШЕВА МАРИНОВА
КРИСТИНА МАРИНОВА ТЕРКОВА
МАРИН МАРИНОВ ТЕРКОВ
РАДОСТИНА РОСЕНОВА ТОДОРЧЕВА
СОНЯ ПЕТКОВА ТЕРКОВА
СТИЛИЯН ЕМИЛОВ ФОНЧЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНЧЕВА МАТОВА
ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ АНАТОЛИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.ЛИПНИЦА, кметство ЛИПНИЦА, секция № 011
адрес на избирателна секция УЛ."Г.ДИМИТРОВ"№ 17-ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ 1927"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕНА ДАНИЕЛОВА ПЕТРЕШКОВА
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЛУКАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТОМИРОВ СИМЕОНОВ
ПАВЛИН ЛИЛЯНОВ ЛАЗАРОВ
РОСИЦА БОЯНОВА НИКОЛЧОВА
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция: ул.,,ПЕТЪР АТАНОСОВ" № 26-ПГ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ "
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АКСИНИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
АКСИНИЯ СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ КИРИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧОВ КИРИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСЕЙ ЙОРДАНОВ ТОШЕВСКИ
АЛЬОША ГОРАНОВ ИВАНОВ
АНГЕЛ МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА РАЙКОВА
АНДРЕЙ ДЕТЕЛИНОВ ГАНЧЕВ
АНДРЕЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ
АНДРЕЙ ЛЮБЕНОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КУНЧЕВА
АНЕЛИЯ ПЕТЬОВА КИРИЛОВА
АНЕТА МАКАВЕЕВА СЕЛАНОВСКА
АНИ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНКА ЙОСИФОВА ПЕТРОВА
АННА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
АННА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
АННА КАМЕЛИНОВА БАДЕВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНТОН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
АРСЕН ЗЛАТАНОВ АРСЕНОВ
АСЯ ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
АСЯ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА
АСЯ МИЛЕНОВА ГОРАНОВА
БЕАТРИС ТРАЯНОВА ЛЮБИМОВА
БИЛЯНА ПЕТКОВА БОГДАНОВА
БИСЕР МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
БИСТРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЕНОВСКИ
БЛАГОМИР ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
БОГДАН МАРИНОВ БОГДАНОВ
БОГДАН МАРИНОВ КРАЧУНОВ
БОГОМИЛ МИХАЙЛОВ ЧЕМШИРСКИ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ЦУРОВ
БОЖИДАР ДРАГОМИРОВ ЦУРОВ
БОЙКА ПЕЦИЕВА САНКОВА
БОРИС АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
БОРИСЛАВ ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
БОРИСЛАВ ГОШЕВ БОЖКОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЛАЛКИН
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ
БОРИСЛАВ ТОНКОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЦЕНКИНСКА
БОЯН ВЕНКОВ ГОРАНОВ
БОЯНКА ЛЮБЕНОВА КОЦЪШКА
БУДЬОНИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СЕЛАНОВСКИ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ ПАНЧЕВ
ВАЛЕНТИН НИНОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИН ОГНЯНОВ ВАЛЕНТИНОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА ВЕЛЧЕВА
ВАЛЕНТИНА МАРКОВА ВЪЛЧЕВА
ВАЛЕНТИНА САНДОВА МИТОВА
ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА ДАНЧЕВА
ВАЛЕРИ ГИНОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КОСТОВ
ВАЛЕРИ МАРИНОВ МАРИНОВСКИ
ВАЛЕРИ МИТКОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ НИНЧОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕРИ РУМЕНОВ ГИНОВ
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА КАМЕНОВА
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ЦУРОВА
ВАЛЯ ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
ВАНЕСА ЕМИЛОВА ВЕНКОВА
ВАНЕСА СЕРГЕЕВА ТУРТАНСКА
ВАНЯ ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
ВАНЯ КОЛЬОВА ДАНЧЕВА
ВАНЯ СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
ВАНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ ГЕТОВ ГИНОВ
ВАСИЛ ЙОСИФОВ КОНСТАНТИНОВ
ВАСИЛ КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
ВАСИЛ МАРИОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ЦЕНКОВА
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ВЕНЕЛИН ПЛАМЕНОВ БРАТАНОВ
ВЕНЕЛИНА АРСОВА МИЦОВА
ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА САВОВА
ВЕНЕРА МИЛЧОВА КРУМОВА
ВЕНЕТА ГЕТОВА ХРИСТОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ВЕНКО ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕНКОВ
ВЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
ВЕНКО ГЕШОВ КУНЧЕВ
ВЕНКО ГОРАНОВ БОЯНОВ
ВЕНКО МАЛЕНКОВ ГЕТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ ГЕТОВ
ВЕРГИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ВЕРГИНИЯ БОРИСЛАВОВА РАДКОВА
ВЕРГИНИЯ КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
ВЕРЖИНИЯ ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
ВЕРЖИНИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ВЕРОНИКА МИЛЧЕВА ГЕЧЕВА
ВЕСЕЛИН ТИХОМИРОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА КРАЧУНОВА
ВИКТОРИЯ ВЪЛЧКОВА НИНОВА
ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ГИНОВА
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА ЦЕКОВА
ВИКТОРИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
ВИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧКОВ
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
ВИОЛИН ЕМИЛОВ ПЕШОВ
ВИОЛИНА САВОВА ОПРИКОВА
ВИРДЖИНИЯ АНГЕЛОВА ГЕНЧЕВА
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ РАЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ СТЕФЧОВ ГЕЧЕВ
ВОЛОДЯ ИВАНЧЕВ ШИМБОВ
ВЪЛЧКО ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
ВЪЛЧО МЕТОДИЕВ НЕНОВ
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
ГАЛИНА АНТОНОВА НАЙДЕНОВА
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЧАНОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА
ГАЛИНА РАШКОВА ПЛАХОЙЧЕВА
ГАЛИНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
ГАЛЯ АЛЬОШЕВА ГОРАНОВА
ГЕНА ВЪЛЧКОВА ГЕЧЕВА
ГЕНА ГЕРГОВА ТОШЕВА
ГЕНКА КОЛЬОВА МИРКОВА
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СЕЛАНОВСКИ
ГЕОРГИ ВЪЛЧКОВ ЦУРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ
ГЕОРГИ МИЛКОВ ЙОЛКОВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ НОВЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЕПИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КУНЧЕВ
ГЕРГАНА ЦВЕТЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
ГЕРМАН ЛЮБЕНОВ САВОВ
ГИНА ГОРАНОВА ХРИСТОВА
ГИНА ИВАНОВА СЕЛАНОВСКА
ГИНКА ВАЛЕРИЕВА ГРУДЕВА
ГОРАН ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
ГОРАНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
ГОШО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
ГРЕТА ВЕНКОВА ГЕШЕВА
ГРЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГРЕТА ИВАНОВА БОЖКОВА
ГРИША ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ
ГЪЛЪБИН ГОСПОДИНОВ ГОРАНОВ
ГЪЛЪБИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНАИЛ ЕФТИМОВ ВЕНКОВ
ДАНАИЛ ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ПОЖАРАШКА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦУРОВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
ДАНИЕЛА МИТКОВА ХАМБОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПЪРВАНОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МЕТОДИЕВА
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА ИВАНОВА
ДАРИНКА ЛУКАНОВА РУСИНОВА
ДАФИНА ЦОЛОВА МИТЕВА
ДЕНИЦА ДИЯНОВА ЯКИМОВА
ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА НАЧЕВА
ДЕСИСЛАВА РАДМИЛОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
ДЕЯНА КАМЕЛИНОВА ПЕТКОВА
ДИАНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
ДИАНА СИМЕОНОВА КАШОВА
ДИАНА ЦВЕТКОВА КОЦЪКОВА
ДИЛЯН ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
ДИЛЯН НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
ДИЛЯНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ДИЛЯНКА ТРИФОНОВА БОЖКОВА
ДИМИТРА ДАНЧОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРА СТОЯНОВА МОНОВА
ДИМИТРИНА ЛЮБЧОВА ЛИЧЕВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА ДОЧЕВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ САВОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ НЕНКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ САШЕВ
ДИНКА МАРИНОВА ГАЙДАРСКА
ДИЯНА БОРИСОВА РУСИНОВА
ДОБРИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ДРАГОМИР БОЖИДАРОВ ЦУРОВ
ДРАГОМИР МИТКОВ ПЕТРОВ
ДРАГОМИРА ВЪТОВА ЗЛАТАНОВА
ДРАГОСТИНА МИЛЧЕВА КАШОВА
ЕВА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТОШЕВ
ЕВГЕНИ НАКОВ КРАЙЧЕВ
ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ПАНОВ
ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ГЕНОВ
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
ЕВГЕНИ СВЕТЛИНОВ СЛАВЧЕВ
ЕВГЕНИЯ ПЛАМЕНОВА АНДРЕЕВА
ЕВДОКИЯ ГОРАНОВА ГЛУХАРСКА
ЕВДОКИЯ РУМЕНОВА АСЕНОВА
ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ЕКАТЕРИНА ДАНЧЕВА МИХАЙЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГАРАЩЕНКОВА-ПАНЧЕВА
ЕЛВИС ТАНЕВ ВАЛЕНТИНОВ
ЕЛЕНА ЕНЧЕВА БОЖКОВА
ЕЛЕНКА СТАНКОВА КАЗАКОВА
ЕЛИ ВЛАДИМИРОВА ПАНОВА
ЕЛИЦА БЛАГОЕВА ГЕНОВСКА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ЕМИЛ АНТОНОВ КУНЧЕВ
ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВ
ЕМИЛ ВЕРГИНИЕВ МИТКОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ЦЕКОВ
ЕМИЛ ПЕШЕВ МИТКОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ДЕМОВА
ЕМИЛИЯ ЗЛАТАНОВА АРСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА ГЕНОВСКА
ЕТЕЛКА ТОДОРОВА КОСТОВА
ЖАСМИНА МАРИЯНОВА ВЕЛИНОВА
ЗАХАРИНА ГОРАНОВА ИВАНОВА
ЗАХАРИНА ПЕТКОВА КАМЕНОВА
ЗАХАРИНКА АЛЬОШЕВА ГОРАНОВА
ЗЛАТИМИР РУМЕНОВ СЛАВЧЕВ
ЗЛАТОМИР ИВОВ НЕНКОВ
ЗОРНИЦА БОРИСОВА НЕНКОВА
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ИЦКОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАЛИН ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
ИВАЛИНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА-НЕНОВА
ИВАЛИНА МАРИНОВА ГЕНОВА
ИВАЛИНА ПЕПИЕВА САВОВА
ИВАЛИНКА НАЙДЕНОВА НИСТЕРОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АНТОНОВ ИЛИЕВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЖКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГОРАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ КУНЧЕВ
ИВАН ПАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ИВАН ПАНОВ ПИРОВСКИ
ИВАН СВЕТЛИНОВ СЛАВЧЕВ
ИВАНКА ТОДОРОВА ДАКОВА
ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВО ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВО ПЕТРОВ ВАЧЕВ
ИВО ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
ИВО-ДАНИЕЛ ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ
ИЛЗА ВЛЪЧКОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
ИЛИАН ТРИФОНОВ ДРАГАНЧЕВ
ИЛИЯ МАРИЯНОВ ТОШКОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯН АНТОНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ
ИЛИЯНА АСЕНОВА БЕНЕВА
ИРИНА АСПАРУХОВА ДАМЯНОВА
ИСКРА ЦВЕТАНОВА ПОМАНОВА
ИСКРЕН КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ
ЙОАНА НАДИЕВА ЙОСИФОВА
ЙОРДАН БОГДАНОВ БОГОМИЛОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ЙОРДАН РУМЕНОВ ГИНОВ
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КЪНОВА
ЙОРДАНКА ЙОЦОВА ЦУРОВА
ЙОСИФ ВАСКОВ СЕРГЕНКОВ
ЙОТКО АНДРЕЕВ ИЛИЕВ
КАЛИН СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ
КАЛИНКА ВАЛЕНТИНОВА БАРБАЗОВА
КАЛИНКА МИЛЧЕВА МАРЧЕВА
КАМЕЛИН ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА БОГОМИЛОВА
КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ИЦКОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ПЪРВАНОВА
КАПКА БОРИСОВА МИЛАНОВА
КАПКА ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА
КАПКА ЦОНОВА КУНЧЕВА
КАРОЛИНА ПЕТРОВА НАЧЕВА
КАРОЛИНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
КАТРИН НЕНКОВА КОЛЕВА
КАТЯ ИВАНОВА МАРИНОВСКА
КАТЯ СВЕТЛОЗАРОВА БЕЛЯШКА
КАТЯ СТЕФАНОВА АРСЕНОВА
КИРИЛ НИКОЛОВ КОСТОВ
КИРИЛ СТАНКУЛОВ КАЗАКОВ
КЛАВДИЯ НИНОВА КРЪСТЕВА
КЛАВДИЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КОЛЬО ЛИЧЕВ РАЧЕВ
КОЛЬО НЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
КОСТА ЛИЧОВ РАЧЕВ
КОСТА ЦВЕТАНОВ ЛИЧЕВ
КРАСИМИР КОЛЬОВ ВЪЛЧЕВ
КРАСИМИР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ
КРАСИМИР МЕТОДИЕВ СТАНКОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
КРАСИМИРА ИЛИЕВА САВОВА
КРАСИМИРА МИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА
КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА КОЦЪШКА
КРАСИМИРА ЮРИЙЕВА СИМОВА
КРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
КРЪСТИНА ДЕЛЧЕВА ЯНАКИЕВА
КРЪСТЬО ГЕРГОВ АНГЕЛОВ
КРЪСТЬО НИНЧОВ КРЪСТЕВ
ЛАЗАР БИСЕРОВ ГЕТОВ
ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА ЕЛЕНКОВА
ЛИДА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ЛИЛИ ПЕТЕВА ЙОРДАНОВА
ЛИЛИЯ ТРАЯНОВА ГРИГОРОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЛОРА ВАЛЕНТИНОВА ТОМОВА
ЛОРЕНЦО АЛЕКСАНДРОВ МИЛЧОВ
ЛЮБА АНГЕЛОВА КАЛУГЕРСКА
ЛЮБЕН ДАНЧЕВ ВЪЛЧКОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ КОЦЕВ
ЛЮБКА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
ЛЮБКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
МАГДА ИЛИЙЧЕВА КУНЧЕВА
МАГДАЛЕНА МИТОВА ПИРОВСКА
МАГДАЛЕНА НАРЦИСОВА БОЖКОВА
МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА СИМЕОНОВА
МАЛВИНА МАЛИНОВА АСЕНОВСКА
МАЛЕНКО ГЕТОВ ГИНОВ
МАЛИН РУМЕНОВ АСЕНОВСКИ
МАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА САНКОВА
МАЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
МАНУЕЛА АНТОНОВА БОГОМИЛОВА
МАРГАРЕТ ТИХОМИРОВА ДЕКОВА
МАРГАРИТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА-ВЕЛЧЕВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КРАЙЧЕВА
МАРГАРИТА ВЕНКОВА ВЕЛЧЕВА
МАРГАРИТА НИНОВА ПЪРВАНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ЦУРОВА
МАРИАН ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
МАРИАНА БОРИСОВА ПИРОВСКА
МАРИЕЛА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА
МАРИЕЛА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЕТА ВЛАДИМИРОВА БОЧЕВА
МАРИЙКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
МАРИЙКА ЦЕКОВА АНТОНОВА
МАРИН СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
МАРИНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
МАРИО ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
МАРИО ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦУРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КИНОВСКА
МАРИЯ ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ МИТКОВА ДАНЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА МИТКОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА КОЦЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ
МАРИЯНА БЕНОВА АСЕНОВСКА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА БЕЛЯШКА
МАРСИЯНА ОГНЯНОВА КУНЧЕВА
МАРТИН МАРИНОВ БАЦОВ
МАРТИН РОСИЦОВ АНДРЕЕВ
МАРТИНА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
МАРУСЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРЧЕЛО КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
МАЯ АНГЕЛОВА КУНЧЕВА
МАЯ ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА
МАЯ ЛЮБЕНОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
МЕГИ ВАСИЛЕВА КОЛЬОВА
МЕЛИНДА МИНКОВА ПЕТРОВА
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ
МЕТОДИ НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
МЕХМЕД ИБРАХИМ ЛЬОТИН
МИГЛЕНА ТРАЯНОВА БОГДАНОВА
МИКАЕЛА МИРОСЛАВОВА ПЕШЕВА
МИЛЕН ВЕНКОВ ГЕТОВ
МИЛЕН ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
МИЛЕН ПЕТРОВ НАЧЕВ
МИЛЕНА МИЛЧОВА КИРИЛОВА
МИЛЕНА МИТКОВА ГОРАНОВА
МИЛЕНА ПЕНКОВА МЛАДЕНОВА
МИЛКА ГЕШОВА КУНЧЕВА
МИЛКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ МИРКОВ
МИНКО ИВАНОВ ДАНЧЕВ
МИНКО ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
МИРЕЛА МАРИОВА ВАСИЛЕВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ВЕНКОВ ГЕШОВ
МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ ПЕШЕВ
МИРОСЛАВ ИЛИЕВ ВЪЛЧАНОВ
МИРОСЛАВ ЙОНЧЕВ ПЕТРОВ
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ МЕТОДИЕВ
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ ЯВОРОВ КАМЕНОВ
МИРОСЛАВА РУМЕНОВА НИКОЛАЕВА
МИТКО БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО КАМЕНОВ СПАСОВ
МИТКО ПЕШЕВ ДАЙЧЕВ
МИТКО СТЕФАНОВ ДАНЧЕВ
МИХАИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧЕМШИРСКИ
МОМЧИЛ ДАМЯНОВ ИЛИЕВ
МОНИКА ВЪЛЧЕВА МЕТОДИЕВА
МОНИКА ДРАГОМИРОВА ЦУРОВА
НАДКА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
НАНИ ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
НАРЦИС ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА ДАХЛЕВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА
НАТАЛИЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА
НАТАЛИЯ СПАСОВА ГЕЧЕВА
НАТАША ГОРАНОВА ДЕКОВА
НЕВЕНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
НЕЛИ ВЪРБАНОВА БРАТАНОВА
НЕЛИ ПЛАМЕНОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
НЕНКО КОЛЬОВ НЕНОВ
НИКОЛ ВАЛЕНТИНОВА НИНОВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЕФТИМОВ КУНЧЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ВЕЛЧЕВ
НИКОЛАЙ СИМЕОН ПЪРВАНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
НИКОЛИНКА ИВАНЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
НИКСЪН ГЕРМАНОВ САВОВ
НИНО БОРИСЛАВОВ ПЪРВАНОВ
НИНО ВАЛЕНТИНОВ НИНОВ
НИНО КРЪСТЕВ НИНОВ
ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МАНЧЕВ
ОГНЯН ВАСИЛЕВ ГЕТОВ
ОГНЯН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ
ОЛЕГ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ОРЛИН ГЪЛЪБИНОВ ГОСПОДИНОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ АНТОНОВ
ПАВЕЛ САШЕВ ПЕТРОВ
ПАВЛИН ПЛАМЕНОВ САНКОВ
ПАВЛИНА ЛИПОВА ГИНОВА
ПАВЛИНА НЕЧОВА ПАНОВА
ПАВЛИНКА ЗЛАТАНОВА СТЕФАНОВА
ПАВЛИНКА МАРИНОВА БОЖКОВА
ПАЛМИРА АЛЕКСИЕВА ЗАХАРИЕВА
ПАЛОМА АРСЕНОВА ЗЛАТАНОВА
ПАЛОМА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
ПАМЕЛА СТОЙЧЕВА ЦАНОВА
ПАНО ГИНЧЕВ БОЖИНОВ
ПАНО ДАНЧЕВ ПАНОВ
ПАНО НИКОЛОВ ПИРОВСКИ
ПАРАСКЕВА ДАМЯНОВА БАЧЕВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧАНОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕТОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА
ПЕНКА КИНОВА СТОИЧКОВА
ПЕНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
ПЕНКА ПЕТРОВА ОБРЕТЕНОВА
ПЕТКАНА ВЪЛЧКОВА ВЕЛЧЕВА
ПЕТКО БОГДАНОВ КРАЧУНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ВЪЛОВ
ПЕТКО НАЙДЕНОВ БУЧКОВ
ПЕТКО ТРИФОНОВ ВЕЛЧЕВ
ПЕТКО ХРИСТОВ КОЦЪШКИ
ПЕТКО ЦВЕТАНОВ БОЖКОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ВАЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР САНКОВ ИЛИЕВ
ПЕТЪР ЦЕНКОВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЬО СЛАВЧЕВ АРСЕНОВ
ПЕТЯ ЛАЗАРОВА САВОВА
ПЕТЯ МИТКОВА ПЕШОВА
ПЕШКА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
ПЛАМЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕТОВ
ПЛАМЕН ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
ПЛАМЕН ИВАНОВ БРАТАНОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНОВ
ПЛАМЕН ИВКОВ ОПРИКОВ
ПЛАМЕН МИРОСЛАВОВ ВЪЛЧАНОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ПЕЦЕВ САНКОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕНОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ КУНЧЕВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ПОЛИНА КАМЕНОВА ПИРОВСКА
ПЪРВОЛЕТА БОРИСОВА ГЛУХАРСКА
РАДИНА ФЕРДОВА ВЪЛЧЕВА
РАДКА ПЛАМЕНОВА ВЕНКОВА
РАДОСЛАВ АРСЕНОВ ЗЛАТАНОВ
РАДОСЛАВ ДАНАИЛОВ ЙОРДАНОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
РАДОСЛАВ САШЕВ ВАСИЛЕВ
РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СТОИЧКОВА
РАЧО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ
РАЯ СВЕТЛИНОВА ИВАНОВА
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА ГЕНОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА ГОСПОДИНОВА КЮСАШКА
РОСИЦА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
РОСИЦА КИРИЛОВА КОСТОВА
РОСИЦА КРЪСТЕВА КРАЙЧЕВА
РОСИЦА МАРИНОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА МИШЕВА ЛИНКОВА
РУЖА МЕТОДИЕВА ГЕЧЕВА
РУМЕН ГИНОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ИВАНОВ КОЦЪКОВ
РУМЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
РУМЕНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
РУМЯНА ВЕНКОВА КРАЧУНОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА КОЦЕВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ТОМОВА
САМОИЛ МИХАЙЛОВ МИХОВ
САШКА ЕМИЛОВА ЕФТИМОВА
САШО ВЕНКОВ ГЕШЕВ
САШО ПАСКОВ РУСИНОВ
САШО ПЕТРОВ САНКОВ
САШО ТРИФОНОВ МИНЧЕВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
СВЕТЛА МЛАДЕНОВА ЦЕНКОВА
СВЕТЛАНА ЦЕНОВА ДИЛОВА
СВЕТЛИН ВЕНКОВ ГЕТОВ
СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
СВЕТЛИН ТОДОРОВ САВОВ
СВЕТЛИНА СЛАВЧЕВА ГЕНОВА
СВЕТЛИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
СВЕТОЗАР ЦЕКОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТОСЛАВ ДИЛЯНОВ ТАХИРСКИ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕНОВ
СВИЛЕН ВЕНКОВ ИВАНОВ
СВИЛЕН ВЛЪЧКОВ БЕЛЯШКИ
СВИЛЕНА СВЕТЛИНОВА САВОВА
СЕРГЕЙ ВЪРБАНОВ ТУРТАНСКИ
СЕРГЕЙ ИВКОВ ОПРИКОВ
СЕРГЕЙ ТЕОДОСИЕВ ПОЖАРАШКИ
СЕРГЕЙ ТОШКОВ КАЛУГЕРСКИ
СИЙКА ФРАНЦОВА ШУМАНСКА
СИЛВЕСТЪР ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
СИЛВИЯ ВЕНИСЛАВОВА РАЧЕВА
СИЛВИЯ ВЛАДИНОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ЦЕНКОВА
СИМЕОН ВЪЛЧКОВ ЗЛАТАНОВ
СИМОНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
СЛАВИЯ СТРАХИЛОВА КУНЧЕВА
СЛАВЧО АРСЕНОВ ВЪЛЧЕВ
СЛАВЧО ЕВГЕНИЕВ ПАНОВ
СЛАВЧО НИКОЛОВ ПАНОВ
СНЕЖАНА КИРИЛОВА ЗДРАВКОВА
СНЕЖАНА МИТКОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНА ТОДОРОВА ПЪРВАНОВА
СОНЯ МАРИНОВА ПЕРРУЦЦА
СОФИЯ САШЕВА ПЕТРОВА
СПАСА ГИНЧОВА МАРИНОВА
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ПИРОВСКА
СТЕЛИЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ
СТЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
СТЕФАН ВЪЛЧКОВ ДАНЧЕВ
СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
СТЕФКА МАРИНОВА КОСТОВА
СТЕФКА МИЛЧОВА КРУМОВА
СТЕФКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФЧО ВЕНКОВ ГЕЧЕВ
СТИВЪН РУМЕНОВ СЛАВЧЕВ
СТИЛЯН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВСКИ
СТИЛЯНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
СТОЙЧО КРАСИМИРОВ ВЪЛЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН ПЛАМЕНОВ ПИРОВСКИ
СЪЛЗИЦА БОРИСЛАВОВА ЧЕМШИРСКА
ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ШИМБОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА
ТАНЯ МИНКОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ ЯНКОВА ГЕТОВА
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ГЕЧЕВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ТЕМЕНУЖКА МИТКОВА НИНОВА
ТЕМЕНУЖКА ПАВЛОВА ПИРОВСКА
ТЕОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА ЕВАНИК
ТЕОДОРА СЕРГЕЕВА КИРИЛОВА-АНТОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА
ТЕОДОСИ СТЕФАНОВ КИНОВСКИ
ТИНКО ЦВЕТКОВ КЪНОВ
ТИНЧО МИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ТИХОМИР БИСЕРОВ ГЕТОВ
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ЦУРОВ
ТИХОМИР КИРИЛОВ НИКОЛОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ДЕКОВ
ТИХОМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
ТИХОМИР ХРИСТОВ ПИРОВСКИ
ТИХОМИР ЦВЕТКОВ САВОВ
ТОДОРКА РУСИНОВА ПИРОВСКА
ТОТКО МИНЧЕВ КУНОВ
ТОШКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ТОШО СЛАВЧЕВ КРАЙНИЯ
ТРАЯН МИЛЧОВ КИРИЛОВ
ТРИФОН ДАНАИЛОВ КУНЧЕВ
ТРИФОН РУМЕНОВ КРЪСТЕВ
ФАНКА АНКОВА МАРЧЕВА
ФЕЯ БОРИСОВА НЕЧЕВА
ФЕЯ СТОЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА
ФИЛИС АБДУЛОВА АНДРЕЕВА
ХРИСТИН ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТИНА АНТОНОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТИНА КУНЧЕВА СТАНЧУЛОВА
ХРИСТИНКА БОНКОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНКА МАРКОВА ЛАЗАРОВА
ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ РУСИНОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ПИРОВСКИ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ГЛУХАРСКИ
ЦВЕТАН ВЪЛЧКОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТАН ГЕШОВ КУНЧЕВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ САВОВ
ЦВЕТАН КОЛЬОВ МИТЕВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ
ЦВЕТАН РУМЕНОВ ГИНОВ
ЦВЕТАНА ГОРАНОВА РАЧЕВА
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА РУСИНОВА
ЦВЕТАНА ПЪРВАНОВА ТОШЕВСКА
ЦВЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ НАКОВ
ЦВЕТЕЛИН ДЕСИСЛАВОВ ИВАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ КРАЙЧЕВ
ЦВЕТЕЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
ЦВЕТЕЛИНА САШОВА КИРИЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТОМИР АЛЬОШЕВ ГОРАНОВ
ЦВЕТОМИР ГЕНАДИЕВ ЦЕНОВ
ЦВЕТОМИР НАНИЕВ ГЕЧЕВ
ЦЕКО НЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ЦЕНКА ПАВЛИНОВА ИВАНОВА
ЦЕЦА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА
ЦИКЛАМА БОРИСЛАВОВА ДАНЧЕВА
ЦИКЛАМА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА
ЦИКЛАМА ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА
ЦИКЛАМА ИВАНОВА КАЗАКОВА
ЮЛИАН МИТКОВ ПЕШЕВ
ЮЛИЯ ХРИСТОВА СЕРГЕНКОВА
ЮЛКА ЕФТИМОВА ДАЙЧЕВА
ЮРИЙ ЦЕКОВ НЕНОВ
ЯВОР ИВАНОВ КАМЕНОВ
ЯНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЯКИМОВ
ЯНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ЯСЕН ГЪЛЪБИНОВ ГОСПОДИНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
Адрес на избирателната секция: УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"№18А-ЧИТАЛИЩЕ,,ПРОСВЕТА-1915"МАЛЪК САЛОН

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КРУШОВЕНСКИ
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ЦЕНКИНСКИ
АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
АНАТОЛИ ДИМИТРОВ ДАХЛЕВ
АНАТОЛИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ПЕТЬОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА
АНГЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
АНДРЕЙ ЗЛАТАНОВ АНДРЕЕВ
АНДРЕЙ ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА
АНЕЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВСКА
АНИТА НИКОЛАЕВА РИЗОВА
АНИТА ПЕТРОВА ЛИЛОВА
АНКА ТОНОВА КОСТОВА
АННА СТОЯНОВА МАРИНОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА КРУШОВЕНСКА
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН ПЛАМЕНОВ ШУКАЛСКИ
АНТОНИЯ САШОВА ВЛАДИМИРОВА
АСЯ ЛЮБЕНОВА КОЦЕВА
БИЛЯНА ИВОВА ИВАНОВА
БИЛЯНА МЕТОДИЕВА БОЯНОВА
БИЛЯНА САШЕВА АНГЕЛОВА
БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ДЕКОВА
БЛАГОРОДКА МИЛАНОВА ГЕШЕВА
БОГДАН ТРИФОНОВ МОНОВ
БОГОМИЛ ИЛИЕВ ДИНКОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ
БОЙКО ДИМИТРОВ РАДЕВ
БОЙКО КИРИЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕШЕВ
БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
БОРЯНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
БОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ БОРИСОВ
ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ГРИГОРОВ
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВЪТОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕШКИ
ВАЛЕНТИН ЙОНЧЕВ БЕЛОБРОДСКИ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ БАРБАЗОВ
ВАЛЕНТИН ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИНА БОЙКОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧКОВА АНДРЕЕВА
ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА-ПАУНД
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДРАГИЕВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ НИНОВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АНДРОВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НАНКОВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ СТАВРЕВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ТАНКОВ
ВАЛЕРИ МИРОСЛАВОВ БОРИСОВ
ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ ТОШЕВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ БОЖИНОВ
ВАЛЕРИЙ ДАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ВАЛЕРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА ПЕЛТЕШКА
ВАЛТЕР НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ВАНЯ НИКОЛОВА МОЙСОВСКА-НИНОВА
ВАСИЛ БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
ВАСИЛ ГЕРГОВ ВЪРБАНЧОВСКИ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИЗАР МИЛОТИНОВ ЦЕНКИН
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕЦЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ РАДОЙСКИ
ВЕНЕЛИН ДИЛЯНОВ ПЕЛТЕШКИ
ВЕНЕРА ЙОЦОВА ДИМИТРОВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВЕНЕТА ИВАНОВА ВЪЛОВСКА
ВЕНЕТА ПЕТКОВА БЕЛЯШКА
ВЕНЕТКА ИЛИЕВА БЕЛОБРОДСКА
ВЕНКА ЙОРДАНОВА ВЪРБАНЧОВСКА
ВЕНКА РАНГЕЛОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
ВЕНЦИСЛАВ КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТРАХИЛОВ ГЪРЛОВ
ВЕНЦИСЛАВА ЙОНЧЕВА ПИРОВСКА
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НОВЕВА
ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА ПИРОВСКА
ВЕРКА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
ВЕРКА ПЕНКОВА ИЛИЕВА
ВЕРОНИКА ИВАЙЛОВА ВЪЛОВСКА
ВЕСА ВАСИЛЕВА МАРИНОВСКА
ВЕСЕЛИН ИВОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ВУТОВА
ВЕСКО ВАСИЛЕВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ВЕСКО СТЕФЧОВ МАРИНОВСКИ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ
ВИКТОР ИВАЙЛОВ БЕЛОБРОДСКИ
ВИЛИЯНА ИСКРЕНОВА ЯКИМОВА
ВИЛЯНА СТОЯНЧОВА РАДОЙСКА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ФИЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЯКИМОВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА ВАНЧЕВА
ВИОЛЕТА МАРИНОВА НАНКОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МОЙСОВСКА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ТРИФОНОВА КЪНОВА
ВИОЛЕТКА СТАНИМИРОВА ХАЛЬОВА
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ САВЧЕВ
ВЛАДИМИР ПЪРВАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР САШОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ВИОЛИНОВ ЯНКУЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЪЛЧКОВ
ВЛАЙКО ИВАНОВ ПЕТРОВ
ВОЙДЕН НИКОЛАЕВ МОЙСОВСКИ
ВЪЛЧО ИГНАТОВ ЗЛАТАНОВ
ВЯРА ИВАЙЛОВА БЕЛОБРОДСКА
ГАБРИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ТОШКОВ
ГАБРИЕЛ НАТАШЕВ ГОРАНОВ
ГАБРИЕЛ ПЕПОВ ЯНКУЛОВ
ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БЕЛЯШКИ
ГАЛИНА АНГЕЛОВА ДАНОВА
ГАЛИНА ВЕНКОВА КРУШОВЕНСКА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА КИНОВСКА
ГАЛИНА ИВАНОВА СПАСОВА
ГАЛИНА КИРИЛОВА ТАНКОВА
ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЙОЛКОВА
ГАЛИНА МИТКОВА ДРАГИЕВА
ГАЛИНА СТОЯНОВА РАДОЙСКА
ГАЛИНА ХРИСТОВА БЕЛЯШКА
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИНКОВА
ГАЛЯ ГАБРИЕЛОВА БЕЛЯШКА
ГАЛЯ МИНКОВА ЦВЕТАНОВА
ГАЛЯ СТЕФЧОВА МАРИНОВСКА
ГАЛЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
ГАНЧО ПАНОВ МАРИНОВСКИ
ГЕНА КОЛЬОВА КОСТОВА
ГЕНА ПЕТРОВА ДАПЧЕВА
ГЕНКА МАРИНОВА ВЪЛЧКОВА
ГЕНКА ТЕОДОСИЕВА ПАЛИБАЧИЙСКА
ГЕНКА ХРИСТОВА ХАЛЬОВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА КОЦЕВА
ГЕНОВЕВА ИЛИЕВА КОСТОВА
ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА ГЪРЛОВА
ГЕНОВЕВА ТОНЧОВА ТРИФОНОВА
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ТОШЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КУЛИНСКИ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КРУШОВЕНСКИ
ГЕОРГИ ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ТАНЕВ РАНГЕЛОВ
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КРУШОВЕНСКА
ГЕРГАНА ПЕТЬОВА ТОЦЕВА
ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
ГЕРГАНА СТОЯНЧОВА РАДОЙСКА
ГИНКА БОРИСЛАВОВА КАЛЧЕВА
ГИНКА ЦВЕТАНОВА ГЕЧЕВА
ГРЕТА ПЕТРОВА САВЧЕВА
ГРИГОР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЪЛЪБИН ПЕТКОВ ЙОТОВ
ДАНИЕЛ ВАЛТЕРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ДАНИЕЛА БОРИСЛАВОВА КАШОВА
ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ШКОДРОВА
ДАНИЕЛА МОМЧИЛОВА АНДРОВА
ДАНИЕЛА ЦВЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДАНКА ВЕНКОВА ТИТРИЙСКА
ДАРИА ПЕТЬОВА ТОДОРОВА
ДАРЯ БОЙКОВА ЗЛАТАНОВА
ДАЯНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИС БИСЕРОВ БОРИСЛАВОВ
ДЕНИС ГИНЕВ ВАЛЕРИЕВ
ДЕНИС ПЕТЬОВ РИЗОВ
ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ РИЗОВ
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА МИТОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ТОШОВСКА
ДЕЯН ЦВЕТОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ДИАНА ТИХОМИРОВА НЕКОВСКА
ДИЛЯН НИКОЛАЕВ ШКОДРОВ
ДИЛЯН РАДОСЛАВОВ БОРИСОВ
ДИЛЯН РАДОСЛАВОВ КЪНОВ
ДИЛЯН СИМЕОНОВ ЗЛАТАНОВ
ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ЗЛАТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ СВИНАРСКИ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ВАЧОВ
ДИМКА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА
ДИЯН ПЕТРОВ БАХРИН
ДОНКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
ДОРА ГОРАНОВА ГЕОРГИЕВА
ДОЧО ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
ДРАГОМИР ИВАНОВ КИНОВСКИ
ЕВГЕНИ ВАЛЕРИЕВ ТАНКОВ
ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ЕВГЕНИ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
ЕВГЕНИЯ САРПИОНОВА КОСТОВА
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ФИЛЧЕВА
ЕЛЗА ОБРЕТИНОВА ВЪЛОВСКА
ЕЛКА ЦЕНОВА ТОЦЕВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ИВОВ ЦОНКОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ВИТАНОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ДЕЛЧЕВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ КРУШОВЕНСКИ
ЕМИЛ РУМЕНОВ АСЕНОВ
ЕМИЛ ТРИФОНОВ САВЧЕВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАЛИНОВА КИНОВСКА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВИТАНОВА
ЕСТЕЛ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
ЕТЕЛКА ВЕРКИНА ИВАНОВА
ЗАХАРИНКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
ЗДРАВКО ИВАЙЛОВ ВЪЛОВСКИ
ЗИНАИДА АСЕНОВА СТОЯНОВА
ЗЛАТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ЗЛАТАН ПЕТКОВ ЗЛАТАНОВ
ЗЛАТКО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ
ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ВОЙНИЧАНСКА
ЗОЯ ИЛИЕВА КАМЕНОВА
ЗОЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
ИВА АНГЕЛОВА ЗЛАТАНОВА
ИВАЙЛА ИЛИЕВА КАМЕНОВСКА
ИВАЙЛО БОГОМИЛОВ ДИНКОВ
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ БЕЛОБРОДСКИ
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ ВЪЛОВСКИ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОСТОВ
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ КОЦЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
ИВАЛИН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
ИВАЛИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕЛТЕШКИ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ НИНОВ
ИВАН ПАВЛОВ КИКОВ
ИВАНКА АНДРЕЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА
ИВЕТ СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА
ИВКО НЕНКОВ КРЪСТЕВ
ИВО ГЕОРГИЕВ НОВЕВ
ИВО ИВАНОВ КИНОВСКИ
ИВО ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИВО РУСАНОВ РУСАНОВ
ИГЛИКА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА
ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИЗАБЕЛ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
ИЛИНА ВЕТОВА НИКОЛОВА
ИЛИНКА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ИЛИЯ ВОЛОДИЕВ ГОРАНОВ
ИЛИЯ ИЛИЯНОВ КИРИЛОВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
ИЛИЯН ВИКТОРОВ КЮСАШКИ
ИЛИЯН ИСКРЕНОВ ЯКИМОВ
ИЛИЯН МИНКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ КАМЕНОВСКИ
ИЛИЯНА МИТКОВА КАМЕНОВА
ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
ИЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ИЛОНА ВАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕНОВСКА
ИРЕНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА
ИРИНА САШОВА ДИМИТРОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРЕН ЯКИМОВ ЯКИМОВ
ЙОАНА НАНКОВА НАЧАЛНИШКА
ЙОНА НЕНКОВА ПЕРЦАНСКА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ИВОВ КИНОВСКИ
ЙОРДАН СИМЕОНОВ БРЕШКОВ
ЙОРДАНА ЙОРДАНОВА КУЛИНСКА
ЙОРДАНКА БОЙКОВА КИРИЛОВА
ЙОРДАНКА ВАЛЕРИЕВА ТАНКОВА
ЙОРДАНКА МАРКОВА ДЖУСТРОВА
ЙОРДАНКА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
ЙОРДАНКА ТАНКОВА АНДРОВА
ЙОРДАНКА ТОМОВА ГЕЧЕВА
КАЛИН МАРИНОВ ГЕЧЕВ
КАЛИН ЯСЕНОВ ИЛИЕВ
КАЛИНА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИНКА ИЛИЕВА КОСТОВА
КАЛОЯН ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ
КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА
КАМЕН ПЕТРОВ КУНЧЕВ
КОЛЬО ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ
КОЛЬО ПЕТРОВ ПИРОВСКИ
КОСТАДИН ПРЕСЛАВОВ ТОДОРОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЦЕВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЙОНОВ
КРАСИМИР ПЕПИЕВ МИТОВ
КРАСИМИРА КИНОВА ПЕНЧЕВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИГНАТОВА
КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА САНИНА
КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
КРЪСТИНКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
КРЪСТЬО ГАБРИЕЛОВ ГОРАНОВ
ЛАЗАРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
ЛАЗАРИНКА АНГЕЛОВА КИЧУКОВА
ЛАМБИНА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСИЕВА
ЛАТИНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА
ЛАЧО ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ
ЛИДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ЛИДИЯ ТРИФОНОВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛЬОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА
ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
ЛЮБЕН ПЕЙКОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ИВОВ РУСАНОВ
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ АНДРОВ
ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНЧОВСКИ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ
ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ БОЯДЖИЕВ
ЛЮДМИЛА ЛАЗАРОВА РАДЕВА
ЛЮСЯ ЙОТОВА АНГЕЛОВА
ЛЮСЯ ПЕТКОВА ШУКАЛСКА
МАЛИНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА
МАЛИНА МИТКОВА РИЗОВА
МАЛИНА ЯНКУЛОВА ПЕТКОВА
МАНОЛКА МАРИНОВА ИВАНОВА
МАРА МИЛАНОВА ВИДЕНОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА БАРБАЗОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ТРИФОНОВА
МАРГАРИТА СТАНЧОВА БЕЛЯШКА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА КИКОВА
МАРИАНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
МАРИАНА ПЕТРОВА ГЕЧЕВА
МАРИЕЛА ДИЯНОВА БАХРИНА
МАРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ГЕНОВА
МАРИЕЛА ИЛИЙЧОВА ГОРАНОВА
МАРИЕТА ГАЛИНОВА АНГЕЛОВА
МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
МАРИН МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
МАРИН ТОШЕВ МАРИНОВ
МАРИН ТОШКОВ МАРИНОВ
МАРИО МИРОСЛАВОВ БЕЛОБРОДСКИ
МАРИО ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
МАРИЯ БОГОМИЛОВА ШУКАЛСКА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРУШОВЕНСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИЛКОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ-ЛУИЗА ДРАГОМИРОВА ЙОНЧЕВА
МАРИЯН ХРИСТОВ НАЧАЛНИШКИ
МАРИЯНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МАРИЯНА НАЙДЕНОВА ХРИСТОВА
МАРИЯНА ПЪРВАНОВА САВОВА
МАРТИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
МАРТИН ПЕТЬОВ ТОЦЕВ
МАРТИН ЯНИСЛАВОВ МАРИНОВ
МАРТИНА ИВАНОВА НИНОВА
МАРЧЕЛА ПЕТКОВА РАДОЙСКА
МАЯ ВЕНЧОВА МИТОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МАЯ ПЕТРОВА ВЪЛЧКОВА
МЕТОДИЙ ГЕОРГИЕВ ДЖУСТРОВ
МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА БАНИШКА
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛА МАРИНОВА МАРИНОВА
МИЛАН ЕМИЛОВ ДАНАИЛОВ
МИЛДА КАЛОЯНОВА КУНЧЕВА
МИЛЕН ИВАНОВ ДОЧЕВ
МИЛЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
МИЛКА БЕНЧЕВА СТЕФАНОВА
МИЛКА КРЪСТЕВА ЗЛАТАНОВА
МИЛКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
МИЛОДОРКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
МИЛОТИН СТОЯНОВ ЦЕНКИН
МИМА ИВАНОВА РОШЛЕВА
МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ТИТРИЙСКИ
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
МИРОСЛАВ ИГНАТОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
МИРОСЛАВ МАРИНОВ МУСЛИЙСКИ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОЯНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТКОВ БЪРБОРСКИ
МИРОСЛАВ ТОШКОВ КИНОВСКИ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИН
МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА КРЪСТЕВА
МИТА МАРИНОВА ПИРОВСКА
МИТКО ВЛАДОВ ВАРДАРОВ
МИТКО МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
МИХАЕЛ ВАСКОВ ДИМИТРОВ
МИХАИЛ АНГЕЛОВ МИЛКОВ
МИХАИЛ МАРИАНОВ ГЕНОВСКИ
МОМЧИЛ ЙОРДАНОВ ТОШОВСКИ
МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ МИТОВ
МОМЧИЛ САШЕВ АТАНАСОВ
МОНА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
МОНИКА ЛЮБОЗАРОВА МАРИНОВА
НАДКА КОСТОВА ИВАНОВА
НАТАЛИ НЕДЯЛКОВА ВЪЛОВСКА
НАТАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
НАТАША ГЕОРГИЕВА КИРОВА
НЕЗАБРАВКА ИВАНОВА КАЛМУШКА
НЕЛИ ИВАЙЛОВА КОЦЕВА
НЕЛИ ИВКОВА НЕНКОВА
НЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА
НИКОЛАЙ ВОЙДЕНОВ МОЙСОВСКИ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ШКОДРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАКОВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВСКИ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕКОВСКИ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА СТАВРОВА
НИКОЛИНА СЛАВЕЕВА МАРИНОВА
НИКОЛИНА СПАСОВА КАКАЛЕЖКА
НИКОЛИНА ЦОНОВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛИНКА РАНГЕЛОВА ВЛАШКОСЕЛСКА
НИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИНОВА
НИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
НОНКА ГЕНОВА КОСТОВА
ПАУЛА ДАНАИЛОВА КОСТОВА
ПАУЛИНА БОНОВА ТОДОРОВА
ПЕЙО ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
ПЕПА ГОРАНОВА НИКОЛОВА
ПЕПИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ПЕПИ МАРИНОВ ВАНЧЕВ
ПЕПИ ЦВЕТАНОВ СТОЯНОВ
ПЕПИ ЦВЕТКОВ ТОШЕВ
ПЕПИ ЦЕКОВ МИТОВ
ПЕТКО ВАСИЛЕВ ГРЕЖДЕЛСКИ
ПЕТКО ГАБРИЕЛОВ БЕЛЯШКИ
ПЕТКО МИРОСЛАВОВ БЪРБОРСКИ
ПЕТКО НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ
ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ БОРИСОВ
ПЕТЪР ДОЧЕВ КАМЕНОВСКИ
ПЕТЪР ИВКОВ КРЪСТЕВ
ПЕТЪР ИЛИЯНОВ КАМЕНОВСКИ
ПЕТЪР КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЬО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВСКИ
ПЕТЬО ДЕНИСЛАВОВ РИЗОВ
ПЕТЬО РАДОСЛАВОВ ТОДОРОВ
ПЕТЬО СЛАВЧЕВ ЕВГЕНИЕВ
ПЕТЬО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ТОЦЕВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА АНГЕЛОВА
ПЕТЯ ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
ПЕТЯ ИВАЛИНОВА БЕЛЯШКА-САВЧЕВА
ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА РУСАНОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНЧЕВА
ПЛАМЕН ГЕНОВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
ПЛАМЕН МАРИОВ ПЛАМЕНОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ БОЗАШКИ
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ КРУМОВ
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
ПОЛИН МАРТИНОВА БАХРИНСКА
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
ПРЕСЛАВА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
ПРЕСЛАВА ЯСЕНОВА ИЛИЕВА
РАДИ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
РАДКА ТОДОРОВА БОЗАШКА
РАДОМИР ТАНЬОВ ВЕЛИНОВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ КЪНОВ
РАДОСЛАВА ЛЮДМИЛОВА ГРЕЖДЕЛСКА
РАДОСТИНА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА
РАДОСТИНА РУМЕНОВА ПИРОВСКА
РАЙКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА
РАЛИЦА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
РАЯ ЦВЕТЕЛИНОВА ТАНЮВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНСКА
РОСИЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
РУМЕН ВЪЛКОВ ВАСИЛЕВ
РУМЕН КОЛЬОВ ПИРОВСКИ
РУМЕН МИТКОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЦЕНКИНСКИ
РУМЯНА ТОДОРОВА БЪРБОРСКА
РУМЯНА-КРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НАЙДЕНОВА
САМУИЛ РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
САШКА ВЕНКОВА ПЛАХТА
САШО ЙОТОВ АНГЕЛОВ
САШО НИКОЛОВ КОСТОВ
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ЛЮБЕНОВА
СВЕТЛИН ПЕПИЕВ ЦВЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ЗЛАТАНОВ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ НАЙДЕНОВ
СВИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА МАНОЛОВА
СИЛВИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА
СИЛВИЯ БОРИСОВА КЮСАШКА
СИЛВИЯ ГЕНОВА СТОЯНОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ПИРОВСКА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА БЕЛОБРОДСКА
СИМЕОН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
СЛАВКА ТРИФОНОВА КРУШОВЕНСКА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ
СЛАВЯНА ИВОВА РУСАНОВА
СНЕЖАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
СОНЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
СОНЯ ЛЮБОМИРОВА ЛЕХЧЕВСКА
СОНЯ МИЛЧОВА НИКОЛОВА
СТАНИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪРЛОВ
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
СТАНИСЛАВА ПЛАМЕНОВА КОЦЕВА
СТЕЛА ЛЪЧЕЗАРОВА КЪНОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
СТЕФАН ТИХОМИРОВ БОЖИЛОВ
СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ЗЛАТАНОВА
СТЕФКА ЛУКОВА ТОШЕВА
СТЕФКА МАРИНОВА МАРИНОВА
СТЕФЧО ГАНЧЕВ МАРИНОВСКИ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЦОЛИНСКА
СТОЯНЧО ВЕЛИЧКОВ РАДОЙСКИ
СУЗАНА БОЙКОВА КАШОВА
ТАМАРА ЦВЕТЕЛИНОВА ТАНЮВА
ТАНЮ МЛАДЕНОВ ВЕЛИНОВ
ТАНЮ ТАНЕВ ВЕЛИНОВ
ТАНЯ ЙОСИФОВА КАМЕНОВСКА
ТАНЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
ТАНЯ ТЕОДОСИЕВА ЦВЕТКОВА
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВСКА
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА СПИРИДОНОВА
ТЕМЕНУГА МАРИНОВА ЛИПНЕШКА
ТЕМЕНУЖКА КАЛОЯНОВА МИТОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ХАЛЬОВА
ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВА
ТЕОДОРА ТИХОМИРОВА БОЖИЛОВА
ТЕОДОСИ ПЕТКОВ БАРБАЗОВ
ТЕРЕЗА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА
ТИНКО ЙОРДАНОВ САВОВ
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЗЛАТАНОВ
ТИХОМИР СЛАВОВ СТЕФАНОВ
ТИХОМИР СТЕФАНОВ БОЖИЛОВ
ТОДОР ЛАЧОВ ТОДОРОВ
ТОШКО КИНОВ БАНКОВ
ТРИФОНКА ТОДОРОВА БОЖИЛОВА
ФИЛИП ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИНА ИЛИЕВА ГЕРГОВА
ХРИСТИНА СИМЕОНОВА КИНОВСКА
ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА МУСЛИЙСКА
ХРИСТО ИВАНОВ ПАЛИБАЧИЙСКИ
ЦВЕТА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЦОЛИНСКИ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ЦВЕТАН ИЛИЕВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
ЦВЕТАНА ГРИГОРОВА ПЕЛТЕШКА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ДУНЧЕВА
ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПАГЕЛСКА
ЦВЕТАНА САВОВА БЪРБОРСКА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦОЛИНСКА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТЕЛИН ИВОВ ИВАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЪРЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЦАНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА БЪРБОРСКА
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА КИНОВСКА
ЦВЕТИМИР ГАБРИЕЛОВ ДОНКИН
ЦВЕТИНКА МАРКОВА АНГЕЛОВА
ЦВЕТИСЛАВА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТКО ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ ВАЧЕВ
ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ЦЕКО КАЛИНОВ КАМЕНОВ
ЦЕЦКА ВАЛЕНТИНОВА ГЕЧЕВА
ЦИКЛАМИЯ ТОНЧЕВА НЕКОВСКА
ЦИКЛАМИЯ ХРИСТАНТИНОВА ГРИГОРОВА
ЦОЛКА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
ЯКИМ АСЕНОВ ЯКИМОВ
ЯНЕ НИКОЛАЕВ НЕКОВСКИ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
Адрес на избирателната секция: УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"№27-ОУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙГЮЛ ИБРАХИМОВА МЕХМЕДОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
АЛЕКС ПЕПИ ПЕТКОВ
АЛЕКСАНДРА ЮРИЕВА БАНЕШКА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АНАСТАСИЯ ЕВГЕНИЕВА СЛАВЧЕВА
АНАХИТ АСИЕВ ДАНЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ БЕЛЯШКИ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ЦАЧЕВ
АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
АНЕТА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
АНЕТА МАГДОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНИ ВАЛЕНТИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
АНКА АСЕНОВА КАМЕНОВСКА
АНКА КОСТАДИНОВА ДАМЯНОВА
АННА ГЕОРГИЕВА СЕЛАНОВСКА
АНТОАНЕТА МИЛЕВА ПЕТКОВА
АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
АНЧО ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН БОРИСОВ ИВАНОВ
АСЕН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
АСИЯ ДАНЧЕВА ПАНОВА
АТАНАСКА ПЕТКОВА МАНДЖОЛСКА
БЛАГА ПЕТРОВА ИВАНОВА
БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА КРУШОВЕНСКА
БЛАГОВЕСТА ОГНЯНОВА АСЕНОВСКА
БОГОМИЛ МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
БОЙКА СВЕТЛИНОВА СИМЕОНОВА
БОЙКА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
БОЙКО ИГНАТОВ ТОШЕВ
БОРИС МИЛЧЕВ КУЗМАНОВ
БОРИСКА ГОСПОДИНОВА РУСИНОВА
БОРИСЛАВ БОРИСОВ ПЪРВАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
БОРЯНА ВЕНКОВА ЦВЕТКОВА
БОРЯНА ИВАНОВА НЕНЧОВА
БОСИЛКА МИТРОФАНОВА БЕЛЯШКА
БОЯН ПЕТКОВ БОЯНОВ
БУРЯН ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
ВАЛЕНТИН ВЪЛЧКОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ЛИЧКОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ВАЛЕНТИН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ
ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА ШУКАЛСКА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КИНКОВА
ВАЛЕРИ ВОЛОДИЕВ ВЕНКОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ МАНОВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
ВАЛЕРИ МИРОСЛАВОВ ДАНИН
ВАЛЕРИ МИТОВ МАНДЖОЛСКИ
ВАЛЕРИ ПЕТЕВ СЪЛИЙСКИ
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ДЖУСТРОВ
ВАЛЯ АНЧОВА ГРЕЖДЕЛСКА
ВАЛЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
ВАЛЯ ЕМИЛОВА БЕЛЯШКА
ВАЛЯ ТЕОДОСИЕВА БЕРЧЕВА
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ЛАЗАРОВА
ВАНЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДАНАИЛОВ
ВАСИЛ ИГНАТОВ ПЕТКОВ
ВАСИЛ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
ВАСИЛ МИРОСЛАВОВ БЕРЧЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ТОШЕВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ГРЕЖДЕЛСКИ
ВАСИЛЕНА МИХАЙЛОВА ГОНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕРОВА
ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА СПАСОВА
ВЕЛИЗАР КОНСТАНТИНОВ ЙОЛКОВ
ВЕЛИЗАР НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ
ВЕЛИН БОЯНОВ СТОИЛОВ
ВЕЛИСЛАВ МЛАДЕНОВ СТОИМЕНОВ
ВЕЛИЧКА БОНЕВА БЕРЧЕВА
ВЕНЕЛИН БУРЯНОВ ТОДОРОВ
ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ КАШОВ
ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВЕНКОВ
ВЕНЕЛИН ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
ВЕНЕРА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
ВЕНЕРА СИЛВЕСТРОВА ВЕНКОВА
ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ЛИЧОВСКА
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИАНОВ ПЕТКОВ
ВЕРКА ПАВЛОВА СЪЛИЙСКА
ВЕРОНИКА МАРТИНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИН РАЙЧЕВ ИГНАТОВ
ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛКА ВЪЛКОВА СТОИМЕНОВА
ВЕСКА ДАНАИЛОВА КИНОВСКА
ВЕСКА МАРИНОВА ДРАГАНЧЕВА
ВИКТОР ИВАНОВ АСПАРУХОВ
ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТКОВА НЕШЕВА
ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА ЦЕКОВА
ВИОЛЕТА ЕЛЕНЧЕВА ГЕРАНДЖИЙСКА
ВИОЛЕТА КИНОВА ПЕНЧЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ТУРТАНСКА
ВИОЛЕТА ПЛАМЕНОВА КАШОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ВИОЛЕТА ТОШКОВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА БЕЛЯШКА
ВИОЛИН ИВАНОВ КРУШОВЕНСКИ
ВИОЛИНА ПЕТКОВА МИНЧЕВА
ВИТАЛИ ХРИСТОВ ГЕНОВСКИ
ВИТАЛИЙ КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР БОЯНОВ ПЕТКОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕШКИ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВСКИ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МАРИНОВ
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ЦЕКОВСКИ
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВЛАЙКО ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
ВОЛОДЯ ВЕНКОВ ПЕНЧЕВ
ВОЛОДЯ ПЛАМЕНОВ ПИРОВСКИ
ВОЛОДЯ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
ВЪЛКАНА АТАНАСОВА СТОИМЕНОВА
ВЪЛКАНА НИНОВА БОЯДЖИЕВА
ГАБРИЕЛ ПЕПИЕВ ДРАГАНЧЕВ
ГАБРИЕЛА МИРОСЛАВОВА БЕРЧЕВА
ГАБРИЕЛА ЦВЕТОМИРОВА ИВАНОВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙЧЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЛИСИЧКОВА
ГАЛИНА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА
ГАЛИНА ПЕПИЕВА ЗЛАТАНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЛЕХЧЕВСКА
ГАЛИНА САВОВА АНГЕЛОВА
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ДЖУСТРОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЦАНСКА
ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
ГАЛЯ ЯНИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
ГЕНКА АНГЕЛОВА КАЛМУШКА
ГЕНОВЕВА ВЪРБАНОВА ДАХЛЕВА
ГЕНОВЕВА МАРИНОВА БОЖИЛОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕЛТЕШКИ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ НИНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИЦА ЦВЕТАНКИНА СТЕФАНОВА
ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ГИЦА ГАНЧЕВА БЕРЧЕВА
ГРЕТА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВА
ГЪЛЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА РАДУЛОВА
ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ТОНЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ НИНЕШКОВ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ГЕРГОВСКИ
ДАНИЕЛА МАРИНОВА ТОМОВА
ДАНИЕЛА СИМЧОВА ЦЕКОВСКА
ДАРИНА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА
ДАРИНА ТОШЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
ДАФИНКА ИЛИЕВА БЕРЧЕВА
ДЕНИС РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
ДЕНИССЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ТАСИНСКА
ДЕНИЦА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА РАНГЕЛОВА
ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЙОНОВА
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ КРУШОВЕНСКИ
ДЕЯНА ВОЛОДИЕВА ВЕНКОВА
ДЕЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИЛЯН ИЛИЕВ ДИНКОВ
ДИЛЯН НИКОЛОВ ВАЧЕВ
ДИЛЯНЧО МИТКОВ ДЕКОВ
ДИМИТРА МАРИНОВА ДИНКОВА
ДИМИТРИНА СПАСОВА МИНКОВА
ДИМИТРИНКА РОЗЕНОВА КАРАПЕТКОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЙОЦОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДАХЛЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПЕНКОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ТРАЙКОВ
ДИМКА БОРИСОВА ДЖУСТРОВА
ДИЯНА ВЪРБАНОВА МАНДЖОЛСКА
ДОБРИНА МАРИНОВА ПОПОВСКА
ДОРЕТА ВЕНКОВА НЕШЕВА
ЕВГЕНИ МИРОСЛАВОВ МИЦОВСКИ
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
ЕВГЕНИ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА КРИВОДОЛСКА
ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА ДЪРВЕНЯШКА
ЕЛИ ВЪЛЧКОВА МУСЛИЙСКА
ЕЛИ ИВАЙЛОВА МИТОВА
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА МУХЛЯШКА
ЕЛКА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВСКА
ЕМИЛ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
ЕМИЛ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МУСЛИЙСКИ
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА МЛАДЖОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЙОЛКОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЕМИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ГЕЧЕВ
ЖАСМИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ЗДРАВКА ЗАХАРИЕВА ПИРОВСКА
ЗДРАВКО МАРИАНОВ БОРИСОВ
ЗДРАВКО СВЕТЛОВ ИВАНОВ
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА
ЗОРИТА ТРИФОНОВА ДРАГАНЧЕВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЗОРНИЦА МАРИЯНОВА КАМЕНОВА
ЗОЯ ВАСИЛОВА БЕРЧЕВА
ЗОЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ИВА ВАЛЕРИЕВА ТРЕПЕРЕШКА
ИВА ГЕОРГИЕВА ДАНИНСКА
ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ШУКАЛСКИ
ИВАЙЛО МИЛКОВ ЦЕНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ БОЯДЖИЕВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
ИВАЙЛО ОЛЕГОВ ИЛИЕВ
ИВАЙЛО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ
ИВАЛИН ЦВЕТАНОВ РАДУЛОВ
ИВАЛИНА МАРИНОВА ДАХЛЕВА
ИВАЛИНА ПЕТРОВА БАНКОВА
ИВАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИВАЛИНКА ТОШКОВА МУСЛИЙСКА
ИВАН АСПАРУХОВ ИВАНОВ
ИВАН ДЕЛЧЕВ НЕНЧОВ
ИВАН КАМЕНОВ БАРБАЗОВ
ИВАН КАМЕНОВ КОКОШИНСКИ
ИВАН ЛЕНИНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ИВАН МАРИНОВ ДРАГИЕВ
ИВАН РОСЕНОВ БЕЛЯШКИ
ИВАН ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ИВАНКА ВЪЛКОВА ИЛИЕВА-БОРИСОВА
ИВАНКА ВЪЛЧКОВА ОПУШЕНСКА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ЦЕНКИНСКА
ИВЕЛИНА МАРТИНОВА ТУРТАНСКА
ИВКА ХРИСТОВА МИНКОВА
ИВО ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ИВО ВАЛЕНТИНОВ ТАСИНСКИ
ИВО МИЛЧОВ ЧЕРГАНСКИ
ИВО ТОДОРОВ ИВАНОВ
ИГНАТ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ
ИГНАТ ПАНОВ ИГНАТОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ДАХЛЕВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ НЕШЕВ
ИЛИЯ ТАНКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЦВЕТКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
ИЛИЯН ПЕПИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН РАШКОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯН ТИХОМИРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ИЛОНКА ЙОЗОВА ИВАНОВА
ИЛОНКА СТРАХИЛОВА ПАНОВСКА
ИЛЧО ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИРЕНА МАРКОВА НИНЕШКОВА
ИРЕНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
ИРИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ИСКРА ВЛАДИМИРОВА МИТОВА
ИСКРЕН ВЕЛИНОВ СТОИЛОВ
ИСКРЕН МИТКОВ ЦВЕТКОВ
ИСКРЕН ПЕТРОВ НАЧКОВ
ИСКРЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА
ЙОВКА БЛАГОЕВА ПИРОВСКА
ЙОВКО ГЕОРГИЕВ БЕРЧЕВ
ЙОРДАН ВЪЛЧКОВ БАНКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
ЙОРДАН МАРИНОВ БЕРЧЕВ
ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРАНДЖИЙСКИ
ЙОРДАН ПЕТРОВ БРАГАРУШЕВ
ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ КАМЕНОВСКИ
ЙОРДАН СТОЯНОВ НЕШЕВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА ПЕЧОВА МУСЛИЙСКА
ЙОРДАНКА ТОМОВА БАЦОВА
ЙОТКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЙОЦО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА ФИЛЧЕВА
КАТЕРИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
КАТЯ ВЕЛИЗАРОВА МЕТОДИЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
КОРНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МЕТОДИЕВА
КОРНЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРАНДЖИЙСКА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЦАЧЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ВАНЧУКОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАХЛЕВ
КРАСИМИР ЛАЗАРОВ НИНЕШКОВ
КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ФИЛЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТКОВ КОЦЪШКИ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ
КРАСИМИРА НЕНКОВА ЗЛАТАНОВА
КРАСИМИРА ТОРНЬОВА ХРИСТОВА
КРУМ МЕТОДИЕВ ВЪЛОВ
КРЪСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ЕФТИМОВА
КРЪСТИНА ПЕЙЧЕВА МУХЛЯШКА
ЛЕНЧО ИВАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ЛИДИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЛИДИЯ КОСТОВА МЕТОДИЕВА
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ДАХЛЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
ЛОРА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА
ЛЮБА РУМЯНОВА ЛАЗАРОВА-МАРИНОВА
ЛЮБЕН ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
ЛЮБИНКА КРЪСТЕВА НИНЕШКОВА
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГЕЧЕВА
ЛЮБОМИР ПЕТКОВ КРИВОДОЛСКИ
ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ЛЮБОМИР ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ
МАГДА ВЕЛИКОВА ЛУКАНОВА
МАЛЕНА АНТОНОВА ГЕНОВСКА
МАЛИНА ВЪЛЧКОВА ПАНЧЕВА
МАЛИНКА БОРИСОВА ЕРМОЛОВА
МАЛИНКА МЕТОДИЕВА МАРИНОВСКА
МАЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
МАРА ТОДОРОВА ГАВРИЛОВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА АРСЕНОВА БОЯНОВА
МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ГЕРГОВА ГУДОВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ЦАЧЕВА
МАРГАРИТА КИРИЛОВА ЛЕХЧЕВСКА
МАРГАРИТА КРУМОВА ПЕТРОВА
МАРГАРИТА МИТКОВА ПАНЧЕВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ЛУКАНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА КРАЙЧЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА КАЛМУШКА
МАРИЕЛА ПЕТРОВА НАЧКОВА
МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
МАРИЕТА МЕТОДИЕВА ДОЧЕВА
МАРИЙКА МАРИНОВА БЕРЧЕВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА МИЛАНОВА
МАРИЙКА ЦЕНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
МАРИН НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
МАРИН СЛАВКОВ ДЯЛКОВ
МАРИН ХРИСТОВ ГОРАНЧЕВ
МАРИН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
МАРИНЕЛА ИЛИЕВА МАРИНОВА
МАРИО ЕМИЛОВ ВЛЪЧКОВ
МАРИО КРАСИМИРОВ КОЦЪШКИ
МАРИЯ БУРЯНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА НЕШЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПЕЛОВСКА
МАРИЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
МАРИЯН НИКОЛОВ КАМЕНОВ
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА НИКИФОРСКА
МАРИЯНА СОФИ САВОВА
МАРК ИВАЙЛОВ МЕТОДИЕВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ
МАРТИН ИВАНОВ ТУРТАНСКИ
МАРТИН КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ ЦАЧЕВ
МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
МАРТИН ЦВЕТАНОВ ТОНЧЕВ
МАЯ АДРИАНОВА ВЕНКОВА
МАЯ СИМЕОНОВА АСЕНОВСКА
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
МИГЛЕНА МИЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
МИГЛЕНА РАДОСЛАВОВА КИРИЛОВА
МИЛА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
МИЛЕН ВАЛЕРИЕВ МИТОВ
МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА
МИЛЕНА ПЕТРОВА ФИЛЧЕВА
МИЛКА ГАНЧЕВА ЦЕНОВА
МИЛКА ЙОРДАНОВА БОЯДЖИЕВА
МИЛКО ИЛИЕВ ЦЕНОВ
МИЛЧО МОНОВ МОНИНСКИ
МИЛЧО ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ
МИМОЗА ТОНОВА ГЕНЧЕВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГАНОВ
МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ МИЦОВСКИ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
МИРОСЛАВ ИЛИЕВ МОНКОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БЕРЧЕВ
МИРОСЛАВ МИЛЧОВ ЛАЗАРОВ
МИРОСЛАВ ПЕТКОВ КАМЕНОВСКИ
МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ПАГЕЛСКИ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ БЕРЧЕВ
МИРОСЛАВ ЦЕНОВ БЕРЧЕВ
МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
МИТКА АНГЕЛОВА НАЧКОВА
МИТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИТКО ИВАЙЛОВ БОЯДЖИЕВ
МИХАЕЛА ДРАГОМИРОВА ЙОНЧЕВА
МИХАЙЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ
МОНИКА МИЛЧЕВА МОНИНСКА
НАДЕЖДА ЦЕКОВА ИЛЧЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ЛЕСУРАШКА
НАДКА ГЕШЕВА КОЛЕВА
НАДКА ИВАНОВА ПИРОВСКА
НАДЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
НАНКО САВЕВ ГЕОРГИЕВ
НАНСИ ЙОТКОВА ЧАВДАРОВА
НАСКО ЕВГЕНИЕВ СЛАВЧЕВ
НАТАЛИЯ БОЯНОВА ГЕНАДИЕВА
НАТАЛИЯ ОЛЕГОВА КУНЧЕВА
НАТАША ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
НЕДКО СТОЯНОВ НЕДЕВ
НЕЗАБРАВКА ВЕНКОВА ГЕЧЕВА
НЕЗАБРАВКА ХРИСТОВА ПЕТРОВСКА
НЕЛИ МАРИНОВА ГОРАНОВА
НЕЛИ ПЕТКОВА ГЕРГОВСКА
НИКИ ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
НИКО ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
НИКОЛ СТАНИМИРОВА НИКОЛОВА
НИКОЛАЙ ВЕНКОВ МАРИНОВСКИ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ЙОВКОВ БЕРЧЕВ
НИКОЛАЙ КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ СЪЛИЙСКИ
НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОЦЕВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛИНА БОЯНОВА РУСИНОВА
НИКОЛИНА ГЕРГОВА СВИНАРСКА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
НИКОЛИНА СЕМОВА МОНОВА
НИНА ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
НИНА ГЕНОВА ПЕТРОВА
НОРКА КРУМОВА МИЛАНОВА
ОГНЯН РУМЕНОВ АСЕНОВСКИ
ОЛЕГ ИЛИЕВ СЛАВОВ
ОЛЯ НИКОЛАЕВА МИРОСЛАВОВА
ПАВЕЛ ТОДОРОВ КРАЙЧЕВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ДЕСПОТОВА
ПАВЛИНА СПАСОВА ПЕТРОВА
ПАОЛА АДРИАНОВА АНГЕЛОВА
ПАОЛА ПЕТРОВА КРУШОВЕНСКА
ПАРАСКЕВА ГОРАНОВА ГРЕЖДЕЛСКА
ПАУЛИНА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
ПЕЙО МИТКОВ ТАСИН
ПЕЙО ТОДОРОВ ГЕНАШКОВ
ПЕЛАГИЯ ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ИЛИЯНОВА БЕРЧЕВА
ПЕНКА МИТКОВА ПАГЕЛСКА
ПЕНКА МИТОВА СИМЕОНОВА
ПЕНКА РАЙКОВА МАРИНОВА
ПЕНКА ЦОЛОВА СТОЯНОВА
ПЕПА БОРИСОВА ФИЛЧЕВА
ПЕПА ТОШКОВА НАЙДЕНОВА
ПЕПИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЕПИ ЙОРДАНОВ БАХРИН
ПЕПИ МАРИНОВ ЗЛАТАНОВ
ПЕПИ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВСКИ
ПЕТКАНА ВАСИЛЕВА БАХРИНСКА
ПЕТКО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ПЕТКО ВЛАЙКОВ ЯНКУЛОВ
ПЕТКО ЯНКУЛОВ СПАСОВ
ПЕТРАНА СТЕФАНОВА ЦОЛОВА
ПЕТЪР ВЛАЙКОВ КРУШОВЕНСКИ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРУШОВЕНСКИ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ПЕТЪР ПЪРВАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ПЕТЪР РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
ПЕТЪР РАШКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
ПЕТЯ ГОРАНОВА ЛЕСУРАШКА
ПЕТЯ ДИЛЯНЧОВА ДЕКОВА
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ДЯЛКОВА
ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ПАПАЗОВА
ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ПЕТЯ СТАЛИНОВА ИЛИЕВА
ПЕТЯ СТАНИСЛАВОВА ЛАЗАРОВА ЩАБЕЛ
ПЛАМЕН ВИОЛИНОВ КАШОВ
ПЛАМЕН ГАБРИЕЛОВ ДРАГАНЧЕВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЕРМОЛОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ШУКАЛСКИ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КАЛМУШКИ
ПЛАМЕН ЙОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ВАНЧУКОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПИРОВСКИ
ПЛАМЕН ПАНОВ КРАЙЧЕВ
ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ГЕРГОВСКИ
ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
ПЛАМЕН СВЕТЛИНОВ ГЕНОВСКИ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕЛОВСКИ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДРЕНКИН
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВСКИ
ПЛАМЕНА ЮРИЕВА БАНЕШКА
ПЪРВОЛЕТА ИЛИЕВА БОЯДЖИЕВА
РАДА ГЕОРГИЕВА БЕРЧЕВА
РАДОСЛАВ БОРИСЛАВОВ ГЕРГОВСКИ
РАДОСЛАВ КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
РАДОСЛАВ ТАНЬОВ РАНГЕЛОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
РАДОСТИН РОСЕНОВ ИВАНОВ
РАЛИЦА ПЕТРОВА РАШКОВА
РАЯ ОРЛИНОВА ИВАНОВА
РЕНЕТА ПЕНКОВА ТОШЕВА
РЕНИ АТАНАСОВА НИКОЛОВА
РЕНИ БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
РОСА ИВАНОВА ГОРАНОВА
РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЯШКИ
РОСЕН ТОДОРОВ ИВАНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ЦАЧЕВА
РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
РОСИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
РОСИЦА ПЕТКОВА ПОПОВСКА
РОСИЦА ПЪРВАНОВА РУСИНОВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА КОЦЪШКА
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПОВСКИ
РУМЕН ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
РУМЯН ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ
РУМЯНА АТАНАСОВА ВАНЧУКОВА
РУМЯНА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
САВКА ГАНЧЕВА НЕЧЕВА
САШКА ТОДОРОВА ГЕНАШКОВА
САШО ПАВЛОВ МЕТОДИЕВ
СВЕТЛА ИВАНОВА ПИРОВСКА
СВЕТЛА МАРИНОВА ГАНОВА
СВЕТЛА ХЕРНАНИЕВА СПИРОВА
СВЕТЛА ЦВЕТКОВА БАХРИНА
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
СВЕТЛИН ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
СВЕТЛИН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МИТОВ
СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЛИЧОВСКИ
СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
СВЕТОСЛАВА МИТАТОВА РЕДЖЕБОВА
СВИЛЕН АНГЕЛОВ ДАХЛЕВ
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА
СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА СПАСОВА-БЕРЧЕВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ДАХЛЕВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
СИЛВИЯ НЕДЕЛЧЕВА ДОНЧЕВА
СИЛВИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
СИЛВИЯ РУСИМОВА ЦЕНОВА
СИМЕОН БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
СИМОНА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
СИМОНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
СИМОНА НИКОЛАЕВА МИРОСЛАВОВА
СИМОНА СИМЕОНОВА БЕРЧЕВА
СИЯ ЙОВКОВА БЕРЧЕВА
СИЯНА СТОЯНОВА ЦЕКОВСКА
СЛАВЯНА МАРИНОВА СЛАВКОВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА КАМЕНОВСКА
СТАНИСЛАВ ВЪЛЧКОВ ЛАЗАРОВ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ДРАГАНЧЕВА
СТАНИСЛАВА ЦВЕТАНОВА БОЯНОВА
СТАНКА ПЕТРОВА КРУШОВЕНСКА
СТЕЛА ВЪЛКОВА ВАСИЛЕВА
СТЕЛА ДОНЕВА КАМЕНОВА
СТЕЛА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦОЛОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КАМЕНОВСКИ
СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ БОЖИНОВ
СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ЦЕКОВСКИ
СТОЯН ЙОРДАНОВ НЕШЕВ
ТАТЯНА ВЕНКОВА ГЕНАШКОВА
ТАТЯНА ГЕНОВА ПЕТРУШКОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЛЕХЧЕВСКА
ТАТЯНА ИВАНОВА ХАДЖИДРИЗОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ТАНКОВА
ТАТЯНА ПЕТКОВА ПЕЛТЕШКА
ТАТЯНА РУСИНОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА ТИТРИЙСКА
ТЕОДОР РОСЕНОВ ИВАНОВ
ТЕОДОРА ИЛИЯНОВА АЙДЪН
ТЕРЕЗА ВЕЛИНОВА СТОИЛОВА
ТИХОМИР ЕМИЛОВ ПИРОВСКИ
ТИХОМИР ИЛИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
ТИХОМИР ТЕОДОСИЕВ НАЙДЕНОВ
ТИХОМИР ЦВЕТОМИРОВ ТОШЕВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВЪЛЧКОВ ПАГЕЛСКИ
ТОДОР ИВАНОВ БЕРОВ
ТОДОР ПЕТЬОВ КРАЙЧЕВ
ТОДОР ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ
ТОДОР ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
ТОТКА СИМЕОНОВА БЕРЧЕВА
ТОШКО ТРИФОНОВ КИНОВСКИ
ТРИФОН ИЛИЕВ ФИЛЧЕВ
ХРИЗАНТЕМКА ДИНЧОВА ПЕТРОВА
ХРИСИЯН ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
ХРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА ГОРАНОВА
ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯНА ВЪЛЧКОВА ДОНКИНСКА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЯКИМОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ НЕШЕВ
ХРИСТО МИЛОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН АНАТОЛИЕВ БЕРЧЕВ
ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН КАМЕНОВ МОНОВ
ЦВЕТАН ЛЮБОМИРОВ САВОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОНЧОВСКА
ЦВЕТАНКА ВЕНКОВА ВЛАДИМИРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КРУШОВЕНСКА
ЦВЕТАНКА НИКОЛАЕВА МАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КОЦЪШКА
ЦВЕТЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА СТОИЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВСКА-КУШЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
ЦВЕТИНА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТОМИР ГОШОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИДРИЗОВ
ЦВЕТОМИРА ПЕТРОВА ТОШЕВА
ЦВЕТОСЛАВ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЦЕНО МЛАДЕНОВ БЕРЧЕВ
ЦЕЦО БОГОМИЛОВ БЕРЧЕВ
ЦОНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
ЮЛИАНА ВЛАЙКОВА ЛЕХЧЕВСКА
ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА ГАРВАНСКА
ЮЛИЯ ВЪЛЧКОВА ЛЕХЧЕВСКА
ЮЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
ЮЛИЯН ТОДОРОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯНА БРАНИМИРОВА ЧОКОВА
ЮРИ ЛАЗАРОВ БАНЕШКИ
ЯНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
ЯНКА ТРИФОНОВА БЕРЧЕВА
ЯНКО НИКОЛОВ ПЕЛТЕШКИ
ЯНКО СВЕТЛИНОВ ВЕНКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МИЗИЯ
КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
Адрес на избирателната секция: УЛ."9-ТИ СЕПТЕМВРИ" №2а-ДГ"НЕЗАБРАВКА"

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АГЛИКА ВАЛЕНТИНОВА КАРАНТИЛСКА
АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ЗЛАТАНОВА
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА ТЕНДЖЕРСКА
АЛЕКС АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВСКИ
АЛЕКСАНДРА ЕМИЛИЯНОВА БОРИСОВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ БОЯНИН
АЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ДОРОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЦЕКОВСКИ
АЛЕКСИ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
АНА МИЛЧЕВА ПЕЛОВА
АНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
АНАТОЛИ ТИХОМИРОВ ПЕНЕВ
АНАТОЛИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ВЪЛЧКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУЧИЯШКИ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕНОВСКИ
АНГЕЛ ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ДУХЛАНСКИ
АНГЕЛ ИВАНОВ СЪЛИНСКИ
АНГЕЛ ПЕПОВ ПЕЛОВ
АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ
АНДРЕЯ ЙОРДАНОВА БАНКОВА
АНДРИЯН ИЛИЕВ БУЛЯШКИ
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
АНЕТА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
АНИ ПЕТКОВА ДАХЛЕВА
АНКА ПЪРВАНОВА ПЕТРОВА
АНКА СТОЯНОВА СЕМКОВА
АННА ЦВЕТАНОВА КАШОВА
АННА-МАРИЯ ДИЛЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
АНТОАНЕТА ГАНЧЕВА БАЧЕВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
АНТОНИО АТАНАСОВ НИКОЛОВ
АСЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
АТАНАС САРПИОНОВ КОСТОВ
БИЛЯН ИВАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
БИСТРА ИВАНОВА КУЧКАНСКА
БЛАГОВЕСА ГАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
БОГОМИЛ МАРИОВ ПЕЛОВ
БОГОМИЛ ТОДОРОВ БОЖКОВ
БОЖИДАР ВЛАДИМИРОВ МЕТОДИЕВ
БОЙКО ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
БОРИС ВЕНКОВ МОНОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИНЧОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
БОРИСЛАВ ИВОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ НЕДКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
БОРЯНА КАМЕНОВА ВЕЛКОВА
БОРЯНА КОСТАДИНОВА КИРИЛОВА
БОЯН ПЛАМЕНОВ БАНЕШКИ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛЕХЧЕВСКИ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КАРАНТИЛСКИ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ КРАЙНЕВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ САВОВ
ВАЛЕНТИН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИН МИТКОВ ТАХИРСКИ
ВАЛЕНТИН САНДОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА ТИПЧЕНСКА
ВАЛЕНТИНА ВЕНКОВА КРУШОВЕНСКА
ВАЛЕНТИНА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА РАБРОВА
ВАЛЕНТИНО ЧАВДАРОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ ВЛЪЧКОВ
ВАЛЕРИ ВЪЛЧКОВ ДАНИН
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВЕЛЧЕВ
ВАЛЕРИ СТАЙКОВ ПАГЕЛСКИ
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ТОНОВ
ВАЛЕРИЯ ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА КУНЧЕВА
ВАЛИНА ДИМИТРОВА СЪЛИНСКА
ВАСИЛ КИРИЛОВ СЛАВЧЕВ
ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
ВАСКО ГЕОРГИЕВ БУЛЯШКИ
ВАСКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
ВАСКО РАШКОВ ПЕТРОВ
ВЕЛИЗАР ВЪЛЧКОВ КАШОВ
ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ВЕНЕЛИН ВЕЛИЗАРОВ КАШОВ
ВЕНЕЛИН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ВЕНЕЛИН ПЛАМЕНОВ ГЕРГОВСКИ
ВЕНЕРА КЛИМЕНТОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА АНАТОЛИЕВА ПАНОВА
ВЕНЕТА ВЪЛЧКОВА ИВАНОВА
ВЕНЕТКА АНДРОВА ЙОРДАНОВА
ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
ВЕНЦИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТАМЕНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВА НИКОЛАЕВА НАЧАЛНИШКА
ВЕРА МАРИНОВА АРСЕНКОВА
ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРКА АСЕНОВА КОЧИЯШКА
ВЕРОНИКА МАРГАРИТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВЕСЕЛИН АНАТОЛИЕВ ХРИСТОВ
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ БАНКОВ
ВЕСКА НАЙДЕНОВА КАШОВСКА
ВЕСКА ПЕТРОВА ТЕНДЖЕРСКА
ВЕСКО ТОДОРОВ БАНКОВ
ВЕЦА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ВИКТОРИЯ ЯСЕНОВА БОНЕВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ВЕНКОВА
ВИОЛЕТА ТИНЧЕВА ГОРАНОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕНОВСКА
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА КАЙМАШКА
ВИОЛЕТКА ПЕТРОВА СВИНАРСКА
ВИОЛИН ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ
ВИОЛИН МЕТОДИЕВ КАШОВ
ВИОЛИН МОНОВ ЗЛАТАНОВ
ВИОЛИНА ПЕТРОВА МИТОВА
ВИОЛИНА ТОДОРОВА КАЛМУШКА
ВИЧКО ГЕРЧЕВ ВИЧЕВ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ ТЕНДЖЕРСКИ
ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ ДЯВОЛСКИ
ВЛАДИСЛАВА ТИХОМИРОВА БЛАГОЕВА
ВЛАЙКО ЦВЕТКОВ ПЕЛОВ
ВЛЪЧКО ГЕШЕВ КУНЧЕВ
ВРЪБКА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА
ВУНКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ВЪЛО ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
ВЪРБИНКА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
ВЯРА ИВОВА ЕМИЛОВА
ГАБРИЕЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
ГАБРИЕЛ СИМЕОНОВ ДАНЧЕВ
ГАБРИЕЛА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ГАЛИНА ГЕНОВА МИЦОВСКА
ГАЛИНА СТАНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
ГАЛИНА ЯКИМОВА КАШОВА
ГАЛИНКА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
ГАЛЯ ЙОРДАНОВА ДРАГАНЧЕВА
ГАЛЯ КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ НИКОЛОВА ВЪЛЧКОВА
ГАЛЯ СПАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ ТОДОРОВА ТОНОВА
ГАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ГЕНКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА КАЙМАШКА
ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВ КОЦЕВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ САЙКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕРГОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРУШКОВ
ГЕРГАНА ВИЧКОВА ВИЧЕВА
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БАНКОВА
ГЕРГАНА КОЙЧЕВА ИВАНОВА
ГЕРГИНА ТОДОРОВА ВЛАДКОВА
ГРЕТА ГЕОРГИЕВА БАНКОВА
ГРИША БОЖКОВ ГЕОРГИЕВ
ГРИША МАРИНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
ДАВИД АНАТОЛИЕВ ДАХЛЕВ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ МИЦОВСКИ
ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
ДАНИЕЛА ПАВЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ДАНЧО ВЕНКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
ДАРИН ПЕТРАЧКОВ ВИДЬОВ
ДАФИНКА ГЕНЧЕВА КОСТОВА
ДЕЙВИД НИКОЛАЕВ МИТКОВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТЬОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЛЕХЧЕВСКА
ДЕТЕЛИНА ВЕНКОВА КРЪСТЕВА
ДИАНА АНГЕЛОВА ВИЧЕВА
ДИЛО ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
ДИЛО ЦВЕТОМИРОВ ЧЕРГАНСКИ
ДИЛЯН АНГЕЛОВ ТЕНДЖЕРСКИ
ДИЛЯН БОЖКОВ БАНЕШКИ
ДИЛЯН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
ДИЛЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИЛЯН ТОДОРОВ КАЛПАЗАНСКИ
ДИЛЯНА СПАСОВА МИЦОВСКА
ДИМИТРИНА МАРИНОВА ДЯВОЛСКА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ЦЕКОВА
ДИМИТРИЧКА ВЪЛЧЕВА КАРАНТИЛСКА
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ КРАЙНИЯ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИЛКОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТРИФОНИЯДИС
ДИНКА ТАНЧЕВА ГЕНОВСКА
ДОБРИНА ИВАНОВА ДАХЛЕВА
ДОБРОМИР ТИХОМИРОВ БАЧЕВ
ДОНКА КОСТАДИНОВА САВОВА
ДОРА ВАСИЛЕВА БАНКОВА
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СЪЛИЙСКИ
ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА НАНОВА
ЕЛЕНКА ГЕРГОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ТЕНДЖЕРСКА
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КАРАНТИЛСКА
ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА КАЛПАЗАНСКА
ЕЛЕОНОРА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ВЕНЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ВЪЛКОВ МИЦОВСКИ
ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ШУМАНСКИ
ЕМИЛ ПЕТКОВ БАНКОВ
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ТРЕПЕРЕШКА
ЕМИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
ЕМИЛИЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
ЗЛАТКО ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ЗЛАТАНОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЗЛАТАНОВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КАЛМУШКИ
ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОЧИЯШКИ
ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КАШОВ
ИВАЙЛО НЕОФИТОВ ЕМИЛОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ МИТОВ
ИВАЛИН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАЛИНА ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ИВАЛИНА ТОШКОВА ХРИСТОВА
ИВАН ИЛИЕВ ВЕНКОВ
ИВАН МАТОВ БАНЕШКИ
ИВАН ТИХОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАНКА ВЪЛЧКОВА КРАЙНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КРУШОВЕНСКА
ИВАНКА ГЕРГОВА ВЪЛКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА САВОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ТРИФОНОВА СТЕФАНОВА
ИВЕЛИНА ПЕТЕВА ВИДЬОВА
ИВЕТА МЛАДЕНОВА ГОРАНОВА
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ИВО КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ КАЙМАШКИ
ИЛИЯ ВЕНКОВ МАНДЖОЛСКИ
ИЛИЯ ИВАНОВ КОЧИЯШКИ
ИЛИЯ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
ИЛИЯ ТРИФОНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
ИЛИЯН ПЕТЬОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯНА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ИЛКА ТОДОРОВА СЕМКОВА
ИЛОНКА ВЛАЙКОВА ПЕТРОВА
ИРЕНА ДИМИТРОВА ДАХЛЕВА-ПЕТРОВА
ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИДРИЗОВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
ЙОАН ТЕОДОСИЕВ ПЕНЧЕВ
ЙОАНА БОРИСЛАВОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЙОАННА ПЕТРОВА ЦЕКОВСКА
ЙОВКА ИГНАТОВА ЧЕРГАНСКА
ЙОРДАН АНДРОВ БАНКОВ
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
ЙОРДАН МАТОВ БАНКОВ
ЙОРДАН МИХАЙЛОВ ДЯВОЛСКИ
ЙОРДАН НИКОЛОВ КАШОВ
ЙОРДАНА ПЕТРОВА ПЕНЯШКА
ЙОРДАНКА ЛЪЧЕЗАРОВА КАШОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА БОРИСОВА
КАЛИН ЦЕКОВ КАМЕНОВ
КАЛИНКА КИРИЛОВА КОЛОВА
КАЛОЯН БОРИСЛАВОВ ЗЛАТАНОВ
КАЛОЯН ДИЛЯНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ДЕКОВ
КАЛОЯН КРАСЕНОВ ДОНКИН
КАЛОЯН ЯСЕНОВ БОНЕВ
КАМЕЛИЯ БОЙКОВА БЕЛОБРОДСКА
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
КАМЕЛИЯ ТРИФОНОВА БОЖКОВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕНОВСКА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРЕПЕРЕШКА
КАТЯ ПЕТКОВА ТРЕПЕРЕШКА
КЕРКА ЕЛЕНЧЕВА ОРЯХОВСКА
КИРИЛ ВЪЛЧКОВ КУНЧЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КЛИМЕНТ ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
КОЛЬО ДЕКОВ ЛАЗАРОВ
КОНСТАНТИН ДАНОВ КОЦОВ
КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ФИЛЕВ
КОНСТАНТИНА ДИМИТРОВА ТАБАКОВА
КОРНЕЛИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНКА ЛЮБОМИРОВА САРИКОВА
КРАСЕН ПЕПОВ ДОНКИН
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
КРАСИМИР МАРИНОВ ТЕНДЖЕРСКИ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ТАНОВ
КРАСИМИР СПАСОВ ЦЕКОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТОНЕВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА КАЛМУШКА
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ПЕНЯШКА
КРИСТИАН АЛЕКСАНДРОВ ЦЕКОВСКИ
КРИСТИНЕ ГЕОРГИЕВА ДЕКОВА
КРИСТИЯН АНАТОЛИ ДАХЛЕВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ
КРИСТОФЪР ВАСКОВ ТРЕПЕРЕШКИ
ЛАЗАР ПЕТКОВ САВОВ
ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ГЕРГОВСКА
ЛИЛИЯ МИЛЧОВА КЪРЦЕЛЯНСКА
ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕРГОВСКА
ЛИЛЯНА МИЛКОВА САВОВА
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЛАШКОВА
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ПЕНЯШКИ
ЛЪЧЕЗАР МЕТОДИЕВ КАШОВ
ЛЮБА АСЕНОВА КОЦЕВА
ЛЮБИНКА КАМЕНОВА БАНКОВА
ЛЮБКА ПЕТКОВА ТЕНЖЕРСКА
ЛЮБОСЛАВ ДАНИЕЛОВ КОЦЕВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ЛУКАНОВ
МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЧЕВА
МАДЛЕНА МИЛКОВА ТЕНДЖЕРСКА
МАЙЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
МАКСИМ ХРИСТОВ ГЕНОВСКИ
МАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВСКА
МАЛИНА ДИМИТРОВА ТРИФОНИАДИС
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА ВЪЛЧКОВА РУСИНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДЖУСТРОВА
МАРГАРИТА ПЕПОВА ПЕЛОВА
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ТАХИРСКА
МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ВЪРБАНОВА
МАРГАРИТА ЦАНОВА ЦЕНКИНСКА
МАРИАНА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА
МАРИАНА ИВАНОВА ЦЕНКИНСКА
МАРИАНА НИКОЛОВА БАЛАНОВА
МАРИЙКА АНГЕЛОВА ГЕНОВСКА
МАРИЙКА ГИНОВА БОЖИНОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
МАРИН ДИМИТРОВ ЦЕНКИН
МАРИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ИЛИЕВ ТЕНДЖЕРСКИ
МАРИО ИВАНОВ ПЕЛОВ
МАРИО НИКОЛАЕВ КРУШОВЕНСКИ
МАРИО ПЕТКОВ ДРАГИЕВ
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ДАНИНА
МАРИЯ ЕМИЛОВА БАНКОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ПАГЕЛСКА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ТЕНДЖЕРСКА
МАРИЯ СЛАВИЕВА ГЕЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ЗЛАТАНОВА
МАРИЯН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯН ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ
МАРИЯН ВАСКОВ РАШКОВ
МАРИЯН ВИЧКОВ ВИЧЕВ
МАРИЯН МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯНА СТОЯНОВА ЧЕРГАНСКА
МАРИЯНА ХРИСТОВА БОЯНИНСКА
МАРКО ЛЪЧЕЗАРОВ КАШОВ
МАРУСЯ КРЪСТЕВА ФИЛЕВА
МАЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАЯ НИКОЛОВА МЕТОДИЕВА
МАЯ ПЕШОВА ДИМИТРОВА
МАЯ РАДОСЛАВОВА КОЦЕВА
МЕТОДИ БОЯНОВ РАНГЕЛОВ
МИГЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
МИГЛЕНА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА
МИКАЕЛА НИКОЛАЕВА БЕРЧЕВА
МИЛЕН КАЛИНКОВ КОЛОВ
МИЛЕН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА
МИЛКА МАРИНОВА САВОВА
МИЛЧО ПЕТКОВ ТЕНДЖЕРСКИ
МИЛЧО СТОЯНОВ СЕМКОВ
МИЛЧО ТОДОРОВ ПЕЛОВ
МИРОСЛАВ БОЙКОВ БЕЛОБРОДСКИ
МИРОСЛАВ ГРИШЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ЧЕРГАНСКИ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ БАНКОВ
МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ТИПЧЕНСКИ
МИРОСЛАВ МОНОВ ЗЛАТАНОВ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ДАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИЧОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ
МИРОСЛАВА ПЕТРОВА БОРИСЛАВОВА
МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ТАХИРСКИ
МИТКО ПЕТРОВ ПЕТКОВ
МИТКО ТОДОРОВ МИЦОВ
МИХАИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
МЛАДЕН ИВАНОВ МУХЛЯШКИ
МЛАДЕН МИЛЧОВ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕН ЦВЕТКОВ СИЛЯВСКИ
НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ПАНОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
НАДЯ ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
НАДЯ КИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
НАТАЛИЯ ДОЧЕВА КАМЕНОВА
НАТАЛИЯ ДРАГАНОВА БАХРИНА
НЕДКО ВАСИЛЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
НЕДКО ЙОРДАНОВ ТРЕПЕРЕШКИ
НЕЛИ МИТОВА ЗЛАТАНОВА
НЕОФИТ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЯВОЛСКИ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ КРУШОВЕНСКИ
НИКОЛАЙ МИЛЧОВ ТЕНДЖЕРСКИ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ТОТКОВ КУНОВ
НИКОЛЕТА МИРОСЛАВОВА ЧЕРГАНСКА
НИКОЛЕТКА МАРИНОВА ЛЕХЧЕВСКА
НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНА РУСЛАНОВА ТРИФОНИЯДИС
НИКЪЛАС НИКОЛАЕВ ТЕНДЖЕРСКИ
НИНА КОЙЧЕВА ИВАНОВА
НИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ОЛГА ЛЮДВИГ МАНДЖОЛСКА
ОРЛИН КРУМОВ ГОРАНОВ
ПАМЕЛА АНДРЕЕВА ТАБАКОВА-МЛАДЕНОВА
ПАМЕЛА БОГОМИЛОВА БОЖКОВА
ПАНКА ИГНАТОВА ДЕКОВА
ПАНКА ПЕТРОВА БЕЛОБРАДСКА
ПАНЧО АНГЕЛОВ ГЕНОВСКИ
ПАУЛИНА ОЛЕГОВА ЙОРДАНОВА
ПЕНА ИВАНОВА ДИНЕВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА ГЕРГОВСКА
ПЕПА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
ПЕПИ АНГЕЛОВ ПЕЛОВ
ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ТУРТАНСКИ
ПЕПИ ИВАНОВ ДОНКИН
ПЕПИ СИМОВ КАРАНТИЛСКИ
ПЕПИ ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ПЕТКО АНГЕЛОВ БАХРИН
ПЕТКО ЕМИЛОВ БАНКОВ
ПЕТКО ИЛИЕВ ТРЕПЕРЕШКИ
ПЕТРА ИГНАТОВА БУЛЯШКА
ПЕТРАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
ПЕТРАНА МАРИНОВА КАРАНТИЛСКА
ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КИРОВ
ПЕТЪР ГЕРГОВ ТЕНДЖЕРСКИ
ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАНТИЛСКИ
ПЕТЪР ЛУКАНОВ МАРИНОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ТОМОВ СИМЕОНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
ПЕТЬО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО СПАСОВ НИКОЛОВ
ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ДАНИНА
ПЕТЯ ГАБРИЕЛОВА БАНКОВА
ПЕТЯ ИВОВА ПЕТРОВА
ПЕТЯ ЙОНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ПЕТЯ МИТКОВА СКИНЪР
ПЕТЯ СТАЙКОВА ПАГЕЛСКА
ПЕТЯ ТИХОМИРОВА ГОРАНОВА
ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ВЛАДИМИРОВ
ПЛАМЕН БОЖКОВ БАНЕШКИ
ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ВЕНКОВ ГЕРГОВСКИ
ПЛАМЕН ВЪЛЧКОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
ПЛАМЕН ДАНЧОВ ВЕНКОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ РУСИНОВ
ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ КОЦЕВ
ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ НАЧАЛНИШКИ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ТАНКОВ
ПЛАМЕНА ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ПОЛИНА ЦВЕТАНОВА ТЕНДЖЕРСКА
РАДКА АСЕНОВА ПЪРВАНОВА
РАДОСЛАВ ЛАЗАРОВ САВОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
РАЙКА ТОМОВА БАЧЕВА
РАЙЧО ИГНАТОВ ТОДОРОВ
РАЛИЦА ПЕТРОВА БОНЕВА
РОЗА СЛАВЧЕВА ЙОСИФОВА
РОЗАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЛОВА
РОСИЦА АНГЕЛОВА КОЦЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
РОСИЦА РАЙЧОВА ИГНАТОВА
РУМЯНА ДАНЧЕВА ИВАНОВА
РУМЯНА ЙОРДАНОВА ТРЕПЕРЕШКА
РУСКА ТОДОРОВА ПАГЕЛСКА
САРПИОН ХРИСТОВ КОСТОВ
САШКА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИШКА
САШКА СИМЕОНОВА ГЕРГОВСКА
САШО ПЕПОВ КАРАНТИЛСКИ
СВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИТОВ
СВЕТОСЛАВА МАРИО ИВАНОВА
СВЕТОСЛАВА МИЛОТИНОВА ПЕТКОВА
СИЛВИЯ ДАНАИЛОВА АСЕНОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЦЕНКИНСКА
СИЛВИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА БРЕШКОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
СИЛВИЯ КОСТОВА МАРИНОВА
СИМЕОН ВЕЛИКОВ ТУЧЕВ
СИМЕОН ВИОЛИНОВ ЗЛАТАНОВ
СИМОНА ХРИСТОВА ТЕНДЖЕРСКА
СЛАВЕЙ ЦВЕТАНОВ ВЛАЙКОВ
СЛАВИ МАРИНОВ ГЕЧЕВ
СЛАВЯН СТАНИМИРОВ БОЯНИНСКИ
СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ОРЯХОВСКА
СНЕЖКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА-ГЕРГОВА
СОНЯ ОГНЯНОВА ИВАНОВА
СПАСКА ИВАНОВА КУЧИЯШКА
СТАЛИН ПАВЛОВ ОЙСОЛОВ
СТАНИМИР ИВАНОВ БОЯНИНСКИ
СТАНИМИР САШКОВ ЦВЕТКОВ
СТАНИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТЕФАНОВ
СТАНКА ВЪЛОВА ЗЛАТАНОВА
СТАНКА МИЧОВА БУЛЯШКА
СТЕЛИЯН ХРИСТОВ ВЛАШЕВ
СТЕФКА ГЕНЧОВА ЛЕХЧЕВСКА
СТИЛИЯН БОГОМИЛОВ БАЧЕВ
СТОИЛ ЙОРДАНОВ ДЯВОЛСКИ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
СТОЯН ИЛИЕВ КРАЙНИЯ
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
СТОЯНКА ВАСИЛЕВА БОЯНИНСКА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВИДЬОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ПАГЕЛСКА
ТАНЯ СПАСКОВА БАНКОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА КАЛПАЗАНСКА
ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОНОВ
ТЕОДОР ВЕЛИЗАРОВ КАШОВ
ТЕОДОР РАЙЧОВ ИГНАТОВ
ТЕОДОРА ДАНЧЕВА КОЦЕВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА МИЦОВСКА
ТЕОДОСИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ТЕРВЕЛ ВАЛЕРИЕВ ПАГЕЛСКИ
ТИХОМИР АТАНАСОВ ПЕНЕВ
ТИХОМИР ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
ТИХОМИР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ БАЧЕВ
ТИХОМИР КОЛЬОВ ДЕКОВ
ТИХОМИР ЛАЗАРОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ КАРАНТИЛСКИ
ТИХОМИР ТОДОРОВ СВИНАРСКИ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
ТИША ПЕТКОВА ИВАНОВА
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ СПАСОВ
ТОДОР МАРИНОВ МИЦОВСКИ
ТОТКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ТОТКА НИКОЛОВА ПЕЛОВА
ТРИФОН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
ТРИФОН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ГУЦОВА
ХРИСТО ПАНЧЕВ ГЕНОВСКИ
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ НЕНЧЕВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ БАНКОВ
ЦВЕТАН МИЧОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН СВЕТОСЛАВОВ МИТОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ КУЧИЯШКИ
ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА СИМЕОНОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА КАСИЕРСКА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕРГОВСКА
ЦВЕТАНА ЙОЦОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНА МАРИНОВА ТРЕПЕРЕШКА
ЦВЕТАНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЦВЕТАНА ПАВЛОВА ПЕЛОВСКА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ДАХЛЕВА
ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ЙОНКОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА
ЦВЕТАНКА ФЛОРОВА ДРАГИЕВА
ЦВЕТЕЛИН ОРЛИНОВ ГОРАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА
ЦВЕТОМИР ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
ЦВЕТОМИР ДИЛОВ ЧЕРГАНСКИ
ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ МИЧОВ
ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ БАНКОВ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ НАЧАЛНИШКИ
ЦВЕТОМИР СТАНЧЕВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОСЛАВА КИРИЛОВА КУНЧЕВА
ЦЕЦА ПЕТРОВА КОЖУХАРОВА
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА КАРАНТИЛСКА
ЦОНКА СТОЯНОВА БОЯНИНА
ЧАВДАР ВАЛЕНТИНОВ ЛЕХЧЕВСКИ
ЯНИСЛАВ МАРИНОВ ЦЕНКИН
ЯСЕН САВЕВ БОНЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САРАЕВО
КМЕТСТВО САРАВО СЕКЦИЯ № 005
Адрес на избирателната секция: УЛ."ХРИСТО БОТЕВ "№42-СПИРКА
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
БОЖИНКА КРЪСТЕВА ДИКОВА
БОРИСЛАВА ВИТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАЛЕРИ ВИТКОВ КАМЕНОВ
ВИТАЛИ ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
ГОСПОДИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИВАЛИН ВЕНКОВ ИВАНОВ
КАМЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ СВЕТОМИРОВ
СИЛВИЯ ВЕНКОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА МАРИНОВА ВЪРБАНОВА
СТОЯНКА ПЕТКОВА ЛИПНЕШКА
ЦВЕТАН ВАЛЕРИЕВ ВИТКОВ
ЦВЕТАН МИНКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКО ВАЛЕРИЕВ КАМЕНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОЙВОДОВО
КМЕТСТВО ВОЙВОДОВО СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция: УЛ.ХРИСТО БОТЕВ"№19-ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АНГЕЛ БОРИСОВ КОЛЧЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЙ ВЕНЦИСЛАВОВ САВОВ
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ПЕТРОВА
АНИ АНТОАНОВА БОРИСОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ТОНЕВА
АНТОН БОЯНОВ ТОНЕВ
АСЕН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
АСЕН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
БИСТРА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛКОВА
БОЙКО РАЙЧЕВ БЛАГОЕВ
БОРИС ТИХОМИРОВ БОРИСОВ
БОРЯНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
БОРЯНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИНА ДЕЛЧОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ВАНЕСА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА
ВАСИЛ МАРИНОВ ВЪЛОВСКИ
ВАСИЛ СИМЕОНОВ МАРКОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ НЕНОВ
ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ДИМОВ
ВЕНЕЛИН ДИЛИЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА ГРУЕВА МАРКОВА
ВЕНЕТА КРУМОВА АНГЕЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАЙЧЕВ САВОВ
ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛКА ВЛАДИМИРОВА КИРИЛОВА
ВЕСКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ВИЛКА ЛЮБЕНОВА ТУРТАНСКА
ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА ИГНАТОВА
ГАБРИЕЛ РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА КОЙНАРСКА
ГЕОРГИ СТОЙНЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕРГАНА ЦВЕТОМИРОВА СИМЕОНОВА
ГРИША ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ
ГЪЛАБИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ГЮЛАБИЯ ВАСИЛЕВА КРУМОВА
ГЮРГЕНА ГЕНЕВА БОНЕВА
ГЮРГЕНА ДЕЛЧОВА АВРАМОВА
ДАНКА ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
ДАНЧЕ СЛАВЧЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА ЛЮБЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА ИВАНОВА
ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИЛОВА
ДИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ДИЛЯН АЛЕКСАНДРОВ МЕТОДИЕВ
ДИМИТЪР АНКОВ НЕНОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ
ДИМИТЪР ЛУКАНОВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧОВ ДИМИТРОВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА КРУМОВА
ДОНКА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ЕВТИМ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА БОЖУРСКА
ЕЛКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
ЕМИЛ РАНГЕЛОВ КРУМОВ
ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТРОВ
ЗДРАВКА РАЙЧЕВА ФЛОРОВА
ИВА МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА
ИВАЙЛО РУМЕНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ЛЮДМИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
ИВЕЛИНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА
ИВЕТА МИХАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА
ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
ИЛИЯНА МИЛЕВА МИТРЕВА
ИЛОНКА ЛЮДВИГОВА КОПРИВА
ИНА ВЕНЦИСЛАВОВА БЛАГОЕВА
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛОВА
ИСКРЕН ВЕЛИЗАРОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ФЛОРОВ
ЙОСИФ БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
ЙОХАН ЮЛИУС ЕДИХ
ЙОШКА ЙОСИФОВА БОГОМИЛОВА
КАЛОЯН ОГНЯНОВ АСЕНОВ
КАТЕРИНА ИВАНОВА МИТЕВА
КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА КОЦЕВА
КИРИЛ ИВАНОВ КОЦЕВ
КРАСИМИР БОЯНОВ БОНЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ КОЦЕВ
КРИСТИЯН ЦВЕТАНОВ МИТРЕВ
ЛАЗАРИНА СТОЯНОВА КОПРИВА
ЛИЛИ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА
ЛЮБА СТОЙНЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ КОПРИВОВ
ЛЮДМИЛ ЛЕОНОВ ЦОНЕВ
МАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
МАРИЕЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
МАРИНА ВАСИЛЕВА НЕНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БОНЕВА
МАРИЯНА ЕВГЕНИЕВА МАРИНЧОВА
МЕТОДИ ДИМИТРОВ МЕТОДИЕВ
МИЛЕВА МАРКОВА ХРИСТОВА
МИЛКА КАРЛО ИВАНОВА
МИЛЧО КРУМОВ МИЛАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТЕВ ЦВЕТКОВ
МИХАЕЛА ЛЮДМИЛОВА ИВАНОВА
МИХАЙЛ ЛЮБОМИРОВ МИЧОВ
МЛАДЕН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
НАДЯ ВЕНЦИСЛАВОВА СТОЙЧЕВА
НАТАЛИЯ КИРИЛОВА БОРИСОВА
НЕЗАБРАВКА БОЯНОВА ВАСИЛЕВА
НЕЗАБРАВКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА
НЕЦО РУСИНОВ ИЛИЕВ
НОРА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ОГНЯН АСЕНОВ НИКОЛОВ
ОФЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
ПАВЛИНА ДОБРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАВЛИНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
ПАНКА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ПАРАШКЕВА НЕНОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ЦОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕПИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ
ПЕТРА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
ПЕТЪР КЛИМЕНТОВ ЛАЛОВ
ПЕТЯ МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
ПОЛЯ ИГОРОВА ЛЮДМИЛОВА
ПЪРВОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
РАДКО ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
РАДОСЛАВА РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
РАЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА
РОСАЛИНА БАГРЯНОВА КАМЕНОВА
РОСЕН БОЙКОВ БОРИСОВ
РОСИЦА КИРИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
РУМЕН ДАМЯНОВ ЙОРДАНОВ
РУМЕН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
РУМЕН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
РУМЯНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
РУСКА ТОДОРОВА КОЛЧЕВА
САЙЯ ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА
СВЕТЛА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
СИМЕОН МАРКОВ АВРАМОВ
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА СТЕФАНОВА
СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
ТИХОМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВ
ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОМОВ
ФРИДРИХ ЮЛИУС ЙЕДИГ
ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА-ПЕТРОВА
ХРИСТИЯНА БИСЕРОВА ВЪЛКОВА
ХРИСТО ЦВЕТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЦВЕТОМИРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТАНКА ЛУКОВА МАРКОВА
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТКО СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ МАРКОВ
ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
ЦЕЦКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
ЧАВДАР ТРИФОНОВ ЦВЕТАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУШОВИЦА
КМЕТСТВО КРУШОВИЦА СЕКЦИЯ № 007
Адрес на избирателната секция: УЛ."МИНКО КОСТАДИНОВ"№69-ДГ"НЕЗАБРАВКА"

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АКСИНИЯ РУМЯНОВА ВАТОВА
АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ БОРИСОВ
АНАТОЛИ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
АНАТОЛИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
АНГЕЛ ЙОНЧЕВ ЦЕКОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАЛЧЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
АНГЕЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
АНГЕЛИНА МАРИНОВА ТОШКОВА
АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
АНДРИЯН ПАВЛОВ БОРИСОВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
АНЕЛИЯ ГЕРГОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ЕЛЕНКОВА
АНЕЛИЯ РУСИНОВА ЙОНЧЕВА
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА
АНЕТА ИЛИЕВА ИВАНОВА
АНЕТА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА
АНИ ПЕТКОВА НИКОЛОВА
АНИТА ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
АНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
АНТОАНЕТА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
АНТОНКА СИЛВАНОВА МИЛЕНОВА
АСЕН ВЕЛИКОВ БЕНОВ
АСЕН ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ
АСЯ ЖИВКОВА ПЪРВАНОВА
АСЯ ПАВЛИНОВА ХРИСТОВА
АТАНАСКА КОСТОВА ИЛИЕВА
АТАНАСКА РАДОСЛАВОВА КРЪСТЕВА
БЕАТРИС ДАНАИЛОВА ВАЛЕНТИНОВА
БЕАТРИС ИЛИЕВА ЙОСИФОВА
БИЛЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
БИСЕР МАРИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОМИР ДИМИТРОВ МИРКОВ
БОГДАН БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
БОГДАНА ГОРАНОВА ТРИФОНОВА
БОГОМИЛ СПАСОВ БОЯНОВ
БОЖИДАР КИРИЛОВ МАРИНОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВ ВЪТКОВ ПЕТКОВ
БОРИСЛАВ МИТКОВ ХРИСТОВ
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ БОРИСОВ
БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
БОЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ВАЛЕНТИН СТАНЬОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА БАБУШКОВА
ВАЛЕНТИНА ЕМИЛОВА СЛАВЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
ВАЛЕРИ ВАНКОВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕРИ ЛУКАНОВ ВЪЛКОВ
ВАЛЕРИ МИРКОВ ЯНКУЛОВ
ВАЛЕРИ НАКОВ СТОЯНОВ
ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
ВАНЕСА ЦВЕТОМИРОВА ЗДРАВКОВА
ВАНКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ВАНЯ ХАРАЛАМПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ПЕТКОВ
ВАСИЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕНУРОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИРКОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
ВАСКО ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
ВАСЯ ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ВЕЛИЗАР АНТОНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЗАР ТОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
ВЕЛИЧКА ВОЛОДИЕВА МЕЧКОВА
ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИЧКА СТАНЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИЧКО АНТОНОВ ИЛИЕВ
ВЕЛИЧКО АСЕНОВ ЙОНЧЕВ
ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВЕЛИЧКО ЗДРАВКОВ ЛИКОВ
ВЕНЕРА МАРИНОВА ПЕТКОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ГОРАНЧОВА
ВЕНЕТА СЕРГЕЕВА АЛЕКСИЕВА
ВЕНКО ИВАНОВ КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ ГЕНУРОВ
ВЕНЦИСЛАВА БОЯНОВА ПАЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВА ПЕТКОВА БОРИСОВА
ВЕРА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ВЕРКА ИВАНОВА ВЪТОВА
ВЕРКА РАНГЕЛОВА МИЛЬОВА
ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА ИВАНОВА ЦЕКОВА
ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ МОНОВ
ВЕСЕЛИН КРЪСТЯНОВ КУРТОВ
ВЕСЕЛИН ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ
ВЕСЕЛИНА КАТЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ВИКТОР СТАНИМИРОВ СТАМЕНОВ
ВИКТОРИЯ МИТКОВА ДИМИТРОВА
ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
ВИЛИАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА
ВИОЛЕТА НЕДКОВА ЦВЕТКОВА
ВИОЛИН АНТОНОВ ИЛИЕВ
ВИОЛИН ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
ВИОЛИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
ВИТАНКА ИЛИЕВА ГЕШЕВА
ВИТКА РАНГЕЛОВА МАРИНОВА
ВЛАДИ ИВАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ БАНЕШКИ
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИСЛАВ МАРТИНОВ ТУРТАНСКИ
ВОЛОДЯ БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
ВЪРБА КИРОВА ЛИКОВА
ГАБРИЕЛ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
ГАБРИЕЛ КИРИЛОВ ВАТКОВ
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА КОЦЕВА
ГАБРИЕЛА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ГАВРИЛ ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ГАЛИНА КАМЕНОВА ВАСИЛОВА
ГАЛИНА КРЪСТЕВА АНДОНОВА
ГАЛИНА МИТКОВА НАЙДЕНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА
ГАЛИНА ТОШКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ ПЕПОВА НИКОЛОВА
ГЕНА КОСТОВА ДОБРЕНОВА
ГЕНАДИ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КУРТОВ
ГЕОРГИ ГЕШЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ КАМЕНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРИФОНОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ ЗАМФИРОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
ГЕРГАНА СПАСОВА НИНОВА
ГЕРГИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
ГЕШО ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ
ГИНКА ТРИФОНОВА ТОМОВА
ГЛОРИЯ ИВОВА ГЕРАСИМОВА
ГОРАН ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ
ГОРИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГРЕТА ВЪТКОВА КРЪСТЕВА
ГЮЛХАН НИКОЛАЕВ ТИРИКОВ
ДАГМАРА ВЪТКОВА ГЕРГОВА
ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ
ДАНАИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
ДАНАИЛ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ГОРАНОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА КРУМОВА ХРИСТОВА
ДАНЧО РУМЕНОВ ХРИСТОВ
ДАНЧО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
ДАРИН МАРИНОВ ДАМЯНОВ
ДАРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
ДЕНО МИНЧЕВ АНДРЕЕВ
ДЕСИСЛАВ РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ТРИФОНОВА
ДЕСИСЛАВА ТИХОМИРОВА СТОЯНОВА
ДЕСПО САМУИЛОВ ДЕСПОТОВ
ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
ДЕЯН БИСЕРОВ ВАЛЕНТИНОВ
ДИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ГОРАНОВА
ДИЛЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ДИМИТРА ИВАНОВА ДАКОВА
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕРГОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОШКОВ
ДИМИТЪР ТИХОМИРОВ МАРИНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИТКОВ
ДИЯНА КАМЕНОВА БОРИСОВА
ДОБРОМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА
ЕЛЕНКА КРЪСТЕВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНКО БОГОМИЛОВ ЕЛЕНКОВ
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА НИНОВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕЛИСАВЕТА СПАСОВА БОЯНОВА
ЕЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИЛЬОВА
ЕЛКА ВАЧОВА ЦЕКОВА
ЕЛКА ДАНАИЛОВА ЕМИЛОВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ЙОТОВ НЕНКОВ
ЕМИЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ЛИЦОВ
ЕМИЛ ШИБИЛОВ КИРИЛОВ
ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА СПАСОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА МАРИНОВА
ЖАНЕТ НИКОЛАЕВА ГЕРГОВА
ЖИВКО ЛЮБОМИРОВ МАХРЕМСКИ
ЗАРКА ЙОНЧОВА ЦЕКОВА
ЗОРИНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
ЗОРНИЦА ЛЮБОМИРОВА ЛУКАНОВА
ЗОРНИЦА ЛЮДМИЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ЗОРНИЦА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
ЗОЯ МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
ИВА ИВАЙЛОВА МАРИНОВА
ИВА МАРИНОВА ПЕТРОВА
ИВАЙЛА ГАВРИЛОВА ПЕТРОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЙЛО МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
ИВАЙЛО МИТКОВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЛИН ДАНАИЛОВ ВАЛЕНТИНОВ
ИВАЛИН ИВАНОВ МИНКОВ
ИВАЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕКОВСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН КРЪСТЕВ ДАНОВ
ИВАН ЛЕНЧОВ ИВАНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ПАВЛОВ ЙОСИФОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ТОМОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ СПАСОВ
ИВАН СПАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТОМИРОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦЕКОВ КРЪСТЕВ
ИВАНКА БЕНЧЕВА ХРИСТОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
ИВАНКА ГОРАНОВА МИТЕВА
ИВАНКА ЗАНКОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ПАНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ЛИЦОВА
ИВАНКА ТРИФОНОВА ВЕЛИЧКОВА
ИВЕЛИН ЦЕКОВ ИВАНОВ
ИВО ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
ИВО ЦВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИЛИЕВСКИ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
ИЛИЯ ЙОСИФОВ БОГОМИЛОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ДАНАИЛОВ ЙОСИФОВ
ИЛИЯН СТАНЬОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ТОНЧЕВА ЗАМФИРОВА
ИЛИЯНА ЦЕКОВА ТОДОРОВА
ИНДРИХ ДИМИТРОВ СТАНКУЛОВ
ИРЕНА ЙОСИФОВА БУРДАКОВА
ИСУС ИВАНОВ ИЛИЕВ
ЙОАННА ЦВЕТОМИРОВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ЙОРДАН КРАСИМИРОВ КОСТОВ
ЙОРДАН МИЛЧЕВ СТАНКУЛОВ
ЙОРДАН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАН РУМЕНОВ ДЕСПОТОВ
ЙОРДАН ТИХОМИРОВ ХРИСТОВ
ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ СИМЕОНОВ
ЙОРДАНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
ЙОРДАНА СТОЙКОВА КРЪСТЕВА
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДАНОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОГДАНОВА
ЙОРДАНКА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА НЕДКОВА ВЕЛИКОВА-ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
ЙОТО НЕНКОВ ЦВЕТКОВ
КАЛИНКА НАЙДЕНОВА КОСТОВА
КАЛОЯН ИВАНОВ КОЦЕВ
КАЛОЯН СТАНЧЕВ БОРИСОВ
КАМЕЛИЯ КАТЕВА ВЕЛИЧКОВА
КАМЕЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
КАМЕЛИЯ ЦАНКОВА МИЛЬОВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
КАМЕН ПЕТКОВ МИТОВ
КАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
КАПКА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА
КАРИНА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА
КАТЯ ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА
КИРИЛКА ВАТКОВА ХРИСТОВА
КЛАВДИЯ КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИНА КРЪСТЕВА ДАНОВА
КОСТО ХРИСТОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МОНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ СПАСОВ
КРАСИМИР МАРИНОВ ЧИРЕНСКИ
КРАСИМИР МИТКОВ ЯНКУЛОВ
КРАСИМИР СЛАВЧОВ КРАСИМИРОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИРА СВИЛЕНОВА ИВАНОВА
КРАСИНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ЧИРЕНСКИ
КРИСТИЯН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
КРИСТОФЪР НИКОЛАЕВ КРУМОВ
ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
ЛИДИЯ ГОРАНОВА ПЪРВАНОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ЛИДИЯ ЙОТОВА ТАЧЕВА
ЛИЗА МИЛЧЕВА ЦАНКОВА
ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
ЛИЛЯНА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА
ЛИЛЯНА МАРКОВА ИЛИЕВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ЛЮБЕН РУМЯНОВ СТОЯНОВ
ЛЮБИМКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ЛЮБОМИР НАКОВ СТОЯНОВ
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛЮДМИЛ ВЕЛИЧКОВ ЗДРАВКОВ
ЛЮДМИЛ ЖИВКОВ ЛЮБОМИРОВ
ЛЮДМИЛА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА
МАГДА КУНЧОВА ВЕКОВСКА
МАГДА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
МАЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА
МАЛИНА ЛЕНЧОВА КАМЕНОВА
МАЛИНА СТОЯНОВА МАТОВА
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА БУРОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ПАЧОВА
МАРГАРИТА МАРИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА КАМЕНОПОЛСКА
МАРИАНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА
МАРИАНА МИТЕВА ПЕТКОВА
МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЕСЕЛИНОВА
МАРИЕТА МИЛЧОВА АНГЕЛОВА
МАРИН ДАРИНОВ ДАМЯНОВ
МАРИН КРЪСТЕВ МАРИНОВ
МАРИНЧО ХРИСТОВ ТОШКОВ
МАРИО РУМЕНОВ ПЕТКОВ
МАРИО ХРИСТОВ КРАСИМИРОВ
МАРИЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ГЕРГОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КРУМОВА
МАРИЯН БОРИСОВ АНГЕЛОВ
МАРИЯН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
МАРИЯН КРАСИМИРОВ ЧИРЕНСКИ
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА МИЛЬОВА
МАРТИН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
МАРУСЯ ГЕРАСИМОВА ГЕОРГИЕВА
МАРУСЯ ДИМИТРОВА ЧОНТОВА
МЕТОДИ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
МЕТОДИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
МЕТОДИ НИКОЛОВ ЦВЕТАНОВ
МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА
МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МИКА МЕТОДИЕВА ПАЧОВА
МИЛАДИН ИЛИЕВ ГЕРГОВ
МИЛЕН КУНЧЕВ ПЕТКОВ
МИЛЕН СПАСИМИРОВ МЛАДЕНОВ
МИЛЕН СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
МИЛЕН ТОДОРОВ ЦИКОВСКИ
МИЛКА ИВАНОВА МАРИНОВА
МИЛЧО ЦАНКОВ АНГЕЛОВ
МИНКА ЙОСИФОВА БОГОМИЛОВА
МИРКО ЯНКУЛОВ НИКОЛОВ
МИРОСЛАВ ЛУКАНОВ ЙОТОВ
МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
МИРОСЛАВ СЛАВЕЕВ ТОШКОВ
МИТА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
МИТКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
МИТКА НОНЧЕВА АНГЕЛОВА
МИТКО АСЕНОВ ОПРОВ
МИТКО МАРИНОВ НИКОЛОВ
МИТКО МИРЧЕВ МИТЕВ
МИТКО ХРИСТОВ КОСТОВ
МИТЯ ИВАНОВ ДИМОВ
МИХАЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕНУРОВА
МОМЧИЛ АНЕТОВ ГЕНЧЕВ
МОМЧИЛ ГЕРАСИМОВ ЗАМФИРОВ
МОНИКА СЛАВЧЕВА КРАСИМИРОВА
МЪЛВИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
НАДЕЖДА МИТОВА ЦЕКОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА
НАДКА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
НАДКА ПЕТКОВА ИВАНОВА
НАЙДЕН КОСТОВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН ПАЙСИЕВ НАЙДЕНОВ
НАЙДЕН ЦВЕТОМИРОВ НАЙДЕНОВ
НАКО СТОЯНОВ КЪНЕВ
НАТАЛИЯ БОРИСОВА БАКРОВСКА
НАТАЛКА СВЕТОСЛАВОВА МИТЕВА
НЕЛИ ГЕРГОВА МАХРЕМСКА
НЕЛИ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
НЕНКА СТОЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛА ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КРУМОВ
НИКОЛАЙ ПЕПОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛИНА ГЕРГОВА ПЪРВАНОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЦВЕТКОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
НИКОЛИНА СТАНЧОВА ИВАНОВА
НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
НИКОЛИНКА ЦЕКОВА ДИМИТРОВА
НИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА
ОГНЯН КАМБЕРОВ КОТОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ
ПАВЕЛ БОРИСОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ МАРИЯНОВ БОРИСОВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА НИНОВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ПАВЛИНКА ЦАНКОВА МИЛЬОВА
ПАИСИ ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
ПАМЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ПАМЕЛА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
ПАНАЙОТ ИЛИЕВ ГЕРГОВ
ПЕНА СПАСОВА МЛАДЕНОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА БРЕСТЕНСКА
ПЕНКА ДИМИТРОВА МИНКОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА МИТОВА
ПЕНКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕПА ЙОНЧЕВА ПЕТКОВА
ПЕПО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ПЕТКО ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО КАМЕНОВ БОРИСОВ
ПЕТКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ПЕТКО ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
ПЕТРА КОСТОВА ВЪТКОВА
ПЕТРА ТИХОЛОВА ДАЧКОВА
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ПАИСИЕВ НАЙДЕНОВ
ПЕТЪР ПЪРВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СПАСОВ ГЕРГОВ
ПЕТЪР СТАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ЙОСИФОВА
ПЕТЯ ИНДРИХОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА СТАМЕНОВА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕН ЙОТОВ НИКОЛОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ
ПОЛЯ ВЛАДИМИРОВА ВЕСЕЛИНОВА
РАДКА ПЕТРОВА ГЕНЧОВСКА
РАДОСЛАВ КАТЕВ ВЕЛИЧКОВ
РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ РАЙКОВ
РАДОСЛАВА НАЧКОВА СПАСОВА
РАДОСЛАВА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА
РАЛИЦА ЦАНКОВА СТАНЧЕВА
РОЗАЛИНА КРЪСТЕВА ЦЕКОВА
РУМЕН ДЕСПОТОВ САМУИЛОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ СТАНЧОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ХРИСТОВ МИЛЬОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
РУСАЛКА МЕТОДИЕВА КИРИЛОВА
САБИНКА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
САРА САШЕВА СИМЕОНОВА
САША САШЕВА СИМЕОНОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА НИКОЛОВА ЦЕНОВА
СВЕТЛОМИР ДЕНОВ СПАСОВ
СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ЦЕКОВА
СЕРГЕЙ ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
СИЛВИ РУМЕНОВ СТОЯНОВ
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЦЕКОВА
СИЛВИЯ НИКОЛОВА ТОШКОВА
СИЛВИЯ ОГНЯНОВА БОРИСОВА
СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СПАСОВА
СИЛВИЯ СТЕФЧОВА СТОЯНОВА
СИМЕОНА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
СИМЕОНА АНГЕЛОВА ПЪРВАНОВА
СИМЕОНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
СИМЕОНА ЦЕКОВА НЕЧЕВА
СИМОНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
СЛАВЕЙ ТОШКОВ МАРИНОВ
СЛАВКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
СЛАВЧО ПЕТРОВ СПАСОВ
СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
СНЕЖАНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
СНЕЖАНА ТРИФОНОВА АСЕНОВА
СНЕЖИНКА ОЛЕГОВА СТАНЧЕВА
СПАС ГЕОРГИЕВ НИНОВ
СПАС ИВАНОВ СПАСОВ
СПАСИМИР МЛАДЕНОВ ФИЛЕВ
СПАСКА АНГЕЛОВА БОЛГУРСКА
СПАСКА ТОШКОВА ЯНКУЛОВА
СТАНА ГОРАНОВА МАКЕДОНСКА
СТАНА МАРИНОВА КАМЕНОВА
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ
СТАНИМИР ЛЮБЧОВ ТРИНГОВ
СТАНИМИР НИКОЛАЕВ СТАМЕНОВ
СТАНИМИР НИКОЛОВ СТАНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ЦАНКОВ СТАНЧЕВ
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
СТАНЧО БОРИСОВ АНГЕЛОВ
СТАНЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
СТЕЛА МИТКОВА ЦВЕТКОВА
СТЕЛИЯН ГАВРИЛОВ ПЕТРОВ
СТЕФАНИ ЦВЕТОМИРОВА НАЙДЕНОВА
СТЕФКА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА
СТИЛЯН ИЛИЯНОВ СТАНЬОВ
СТОЙКО ИВАНОВ СТОЙКОВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СТОЯНЧО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
СЪВЕТКА АНТОНОВА КИРИЛОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ТАТЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
ТЕДИСЛАВ ХРИСТОВ МИТКОВ
ТЕМЕНУГА ПАНОВА МАРИНОВА
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА ЦИКОВСКА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ТЕМЕНУЖКА СТОЙНОВА ПЕТКОВА
ТЕОДОРА АНТОНОВА ПЕТРОВА
ТЕОДОРА СТАНЧЕВА БОРИСОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
ТИНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
ТИХОМИР ВАНЬОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР МАРИНОВ БАБУШКОВ
ТИХОМИР ПЕТРОВ ТОМОВ
ТИХОМИР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
ТИХОМИР ТОДОРОВ ТОМОВ
ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР АСЕНОВ ОПРОВ
ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ КОСТОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
ТОДОРКА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА
ТОНЧО МОМЧИЛОВ ГЕРАСИМОВ
ТОШКА НИКОЛОВА ГЕРОВА
ТОШКА ЦВЕТАНОВА ФИЛЕВА
ТРАЯН НИКОЛОВ КИРИЛОВ
ТРИФОН ГОРАНОВ ГОРАНОВ
ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ЯКУБОВА
ФИЛИПА ЛИЛОВА МИЛЬОВА
ХРИСТАНА АНГЕЛОВА ЦОЛОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ХРИСТИНА МАРКОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТИЯН ИВАЛИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТИЯН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО АНТОНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТО БОЯНОВ ПАЧЕВ
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТАНОВ
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ХРИСТО ЕЛЕНКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КАМЕНОВ БОРИСОВ
ХРИСТО КРАСИМИРОВ ВЕСЕЛИНОВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ НИНОВ
ЦВЕТАН ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
ЦВЕТАН ИВАЛИНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛЕНЧОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ЦВЕТАН КАМЕНОВ МАТОВ
ЦВЕТАН МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН ТРИФОНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАНА ВОЙСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ЗАМФИРОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНА МИНКОВА БОРИСОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СЕМКОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА МАРАКИ
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА СТАНЬОВА
ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА ВЪЛКОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА-ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ЦЕКОВА ПАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ТИХОМИРОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА САМУИЛОВА
ЦВЕТИНКА СПАСОВА ИВАНОВА
ЦВЕТОМИР ВЕЛИЧКОВ ЗДРАВКОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИР МИЛЧЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТОМИР РУМЕНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТОСЛАВ ТИХОМИРОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОСЛАВА СЛАВЧЕВА ЦВЕТАНОВА
ЦЕКО СТРАШИМИРОВ ПАРАСКЕВОВ
ЦЕЦА ИЛИЕВА ПАЧОВА
ЦЕЦА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ЦОНКА ТОШКОВА БЕЛЬОВСКА
ШИБИЛ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
ШИБИЛ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
ШУРА АНТОНОВА МИХАЙЛОВА
ШУРА ВЕЛИЧКОВА АСЕНОВА
ШУРА МАРИНОВА ПЕКОВА
ЮЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ЯНИЧКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУШОВИЦА
КМЕТСТВО КРУШОВИЦА СЕКЦИЯ № 008
Адрес на избирателната секция: УЛ."ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ "№10-ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЙНА СЛАВЧОВА ХРИСТОВА
АКСИНИЯ ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
АЛБЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
АЛЕКСАНДЪР ЦЕКОВ ТОДОРОВ
АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
АНГЕЛИНА ХРИСТОВА БУЛГУРСКА
АНДРЕЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
АНДРИЯН МИТЕВ ИВАНОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ СПАСОВА ВАСИЛЕВА
АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА МИТОВА
АНЕТА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
АНЕТА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
АНИ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
АНИ ВАЛЕРИЕВ СПАСОВ
АНКА БОРИСОВА СТОЯНОВА
БАЛЕТКА ТРИФОНОВА КАМЕНОВА
БЕАТРИС МИЛЧЕВА НИКОЛОВА
БЛАГОВЕС РУМЕНОВ БЛАГОЕВ
БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
БЛАГОЙ ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
БЛАГОЙ ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
БОГДАН ДИМИТРОВ НИКИФОРОВ
БОЖАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
БОЖИДАР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
БОРЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
БУДИНА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ ВЕТОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА
ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА ВЪРБАНОВА
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОСЕВ
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИ СПАСОВ ЦЕКОВ
ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА СТАНЬОВА
ВАЛЯ ГОРАНОВА ГАЙДАРСКА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ВАСИЛКА ПЕТКОВА ГУЦОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТУДОРОВА
ВЕЛИЗАР МИТКОВ МАРИНОВ
ВЕЛИКО МИТКОВ СПАСОВ
ВЕЛИКО СТОЯНОВ КОЦОВ
ВЕЛИЧКА ЦЕКОВА КАЗАКОВА
ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГАЙДАРСКА
ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВЕРГИНИЯ АНДРЕЕВА РАШКОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ВЕСА ЦЕКОВА ВЕЛИКОВА
ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН ИЛИЯНОВ ВЕЛЧЕВ
ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ВЕТКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВИКТОРИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ВИОЛИНА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛИНА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
ВИХРА СПАСОВА ЦАНКОВА
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ВЛАДИМИР МАРТИН ЙОРДАНОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ВЯРА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
ГАБРИЕЛ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
ГЕНКА ВАСИЛЕВА ВЕТОВА
ГЕНКО ПЕТКОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ВЕНКОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОТЕВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ЦЕКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГОРАНОВ
ГЕРГИНА ГОРАНОВА ПЕТРОВА
ГОРАН ВАЛЕНТИНОВ ГОРАНОВ
ГОРИЦА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
ГОРИЦА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА
ГОРИЦА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
ГОРИЦА ЦОЛОВА ЦЕКОВА
ГРЕТА ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА
ГЪЛЪБИНА ПЕТКОВА МИТЕВА
ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ КРЪСТЕВ
ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
ДАНИЕЛ СПАСОВ ЦЕКОВ
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ДАНЧО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАФИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ДЕНО ВАСИЛОВ ДЕНОВ
ДЕСИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА ЦЕЦОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
ДИАНА БЛАГОЕВА ВЪЛКОВА
ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДИЛЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТРА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ДИМИТРА ГОРАНОВА НАКОВА
ДИМИТРА НИКОЛОВА НЕТОВА
ДИМИТРА ПЕТРОВА КУНЧЕВА
ДИМИТРИНА ВЕЛИЧКОВА МИТОВА
ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ДЖОГАЛОВА
ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОСЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРИВОДОЛСКИ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТРИНГОВ
ДИНА НИКИФОРОВНА ВЪТКОВА
ДИЯНА СТОЯНОВА ВЪРБАНОВА
ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЦЕКОВ
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЕДОАРД ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА ЦАНОВА
ЕЛКА СТАНЬОВА ПАРАСКЕВОВА
ЕЛКА ТОДОРОВА ГОРАНОВА
ЕМИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦЕКОВА
ЗДРАВКО МАРИНОВ ИВАНОВ
ЗОРИНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА
ЗОЯ ИЦЕВА ВАСИЛЕВА
ЗОЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ИВА ДОЧЕВА КОСТОВА
ИВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
ИВАЙЛО ДАНАИЛОВ МАРИНОВ
ИВАЙЛО ЙОСИФОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ПАНОВ
ИВАЙЛО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
ИВАЛИН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
ИВАЛИН КОЦЕВ ИВАНОВ
ИВАЛИН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАЛИНА БЛАГОМИРОВА ТРОЯНОВА
ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОСЕВА
ИВАЛИНА ДАНОВА СТОЙКОВА
ИВАЛИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
ИВАЛИНКА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ БОСЕВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ БОСЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ИЛИЕВ КАМЕНОВ
ИВАН МАРИНОВ ДЕНОВ
ИВАН МИНКОВ НАЙДЕНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ДАКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ МЛАДЕНОВ
ИВАН ТОШКОВ ИВАНОВ
ИВАН ТРИФОНОВ ГАЙДАРСКИ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ТРИФОНОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА МИТОВА ПЕТРОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА КРИВОДОЛСКА
ИВАНКА СИМЕОНОВА ДАКОВА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ДАКОВА
ИВЕЛИНА ТОШКОВА ИВАНОВА
ИВЕТА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ИВО БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
ИВО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИВО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ
ИЛИЯН ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ИЛИЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА
ИЛИЯНА ПЕПОВА ЙОРДАНОВА
ИЛКА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА
ИЛОНКА СЛАВЧЕВА КИРИЛОВА
ИННА КЛИМЕНТОВА МАРИНОВА
ИРИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЙОЛКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА КАМЕНОВА НАЙДЕНОВА
ЙОНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
ЙОНКА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
ЙОРДАН МАРИНОВ ВАСИЛЕВ
ЙОРДАН СПАСОВ ИВАНОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА ЦЕКОВА КАМЕНОВА
ЙОСИФ ЙОРДАНОВ БАЦОВ
ЙОТО ВЕТОВ ЙОТОВ
КАЛИНА СПАСОВА ЦАНКОВА
КАЛИНКА МИТКОВА ТОДОРОВА
КАЛИНКА ПЕТРОВА МАРИНОВА
КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
КАТЯ МЕТОДИЕВА КАМЕНОВА
КАТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
КИРИЛ МИТОВ ДАМЯНОВ
КОСТАДИН МАТОВ МАТОВ
КОСТЯ МИТКОВ КОСТОВ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ КИНОВ
КРАСИМИР ТРИФОНОВ КУНЧЕВ
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
КРИСТИНА МИТКОВА СТОЯНОВА
ЛАЗАРИНА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГОРАНОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ЙОТОВА
ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
ЛОРА ДАНЧЕВА ПЕТРОВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОСЛАВ ТИХОМИРОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОСЛАВ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮДМИЛ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
ЛЮДМИЛА КРЪСТЕВА ВЕТОВА
ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ЛУКАНОВА
МАГДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
МАГРЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА
МАЛИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
МАЛИНА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА
МАРА ВЕЛИКОВА ГЕРГОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЦЕКОВА
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ТРИФОНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ЛУКАНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТКОВА ДАМЯНОВА
МАРГАРИТА ЦЕКОВА ЛУКАНОВА
МАРИАНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЕЛА ДАНЧЕВА НИКОЛОВА
МАРИЕТА КАМЕНОВА ИЛИЕВА
МАРИЙКА СТОЙНОВА ТРИФОНОВА
МАРИН ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
МАРИН ЦВЕТКОВ ТРИФОНОВ
МАРИНЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОШКОВА
МАРИЯ ВОЛОДИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НИНОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
МАРИЯ ТИХОМИРОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА
МАРИЯНА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
МАРИЯНА ЛУКАНОВА ПОПОВА
МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
МАРИЯНА ЦВЕТКОВА ВЕЛИКОВА
МАРТИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
МАРТИН ПЕПОВ МАРИНОВ
МАРТИН ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
МАРТИН ЦВЕТОМИЛОВ МАРИНОВ
МАРУСЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
МАЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
МИГЛЕНА ЕЛЕНОВА ИВАНОВА
МИЛЕН ДЕНОВ ВАСИЛЕВ
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ КОЦЕВ
МИЛЕН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
МИЛЕН ТОШКОВ ТОДОРОВ
МИЛЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
МИЛЕН ЦВЕТАНОВ ПАРАСКЕВОВ
МИЛЕН ЦВЕТКОВ НИКОЛОВ
МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
МИЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
МИЛЕНА ИВАНОВА МИНКОВА
МИЛЕНКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА
МИЛЧО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
МИЛЧО СТОЯНОВ СТАНКУЛОВ
МИЛЧО ЦЕКОВ НИКОЛОВ
МИНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
МИНКА ЦЕКОВА МИНДОВА
МИРОСЛАВ МИТКОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ЦОНЕВ ИВАНОВ
МИРОСЛАВА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
МИТКО ВЪЛКОВ ДИМИТРОВ
МИТКО МАРИНОВ МАРИНОВ
МИТКО СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
МИТКО СПАСОВ ГЕРГОВ
МИТКО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
МИТКО ЯНКОВ ВАСИЛЕВ
МОМЧИЛ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
МОМЧИЛ ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
МОНИКА ИВАНОВА БАЛКАНСКА-НИКОЛОВА
МОНИКА МИРОСЛАВОВА МИТКОВА
МОНИКА ЦВЕТАНОВА МИТОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА ТОДОРОВА КАМЕНОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ПЕНКОВА
НАЧКО ДИМИТРОВ НИНОВ
НЕВЕНА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА
НЕВЯНА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
НЕЛИ ФРАНЦОВА ГЕОРГИЕВА
НЕЦА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛА КАМЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ ЦЕКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ТОМОВА
НИКОЛИНА МАРИНОВА КРУМОВА
НИКОЛИНА МАТОВА МАТОВА
НИКОЛИНА МИЛАНОВА ТОЧЕВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА СПАСОВА
НИКОЛИНА ЦОЛОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
НИКОЛИНКА СТОЯНОВА СПАСОВА
НИКОЛИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИН ЛЮБЕНОВ ПЕЙКОВ
ПАВЛИН ЦЕЦОВ ПЕТРОВ
ПАВЛИНА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ЦАНОВА ДАКОВА
ПАВЛИНКА ЦЕКОВА ПЕТРОВА
ПЕНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
ПЕПО МАРИНОВ КАМЕНОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВЕТОВ
ПЕТКО НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
ПЕТКО ХРИСТОВ КАМЕНОВ
ПЕТКО ЦВЕТКОВ САВЧЕВ
ПЕТКО ЦОНОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
ПЕТРА ИВАНОВА БАЦОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА
ПЕТРА ПЪРВАНОВА ГОРАНОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАРАСКЕВОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЧЕВ
ПЕТЪР ПАНОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ТАНОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ЦЕКОВ ЦЕКОВ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ПЕНКОВА
ПЕТЯ ГЪЛЪБИНОВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА БОСЕВА
ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ПИТЪР КРАСИМИРОВ ПАНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ КОЦЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
ПЛАМЕН ПЕТКОВ НАКОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПАНОВ
ПЛАМЕН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
ПОЛИНА ДАНИЕЛОВА ГЮРБЮЗ
ПЪРВАНЧО ВАСИЛОВ АНГЕЛОВ
ПЪРВОЛЕТА ДЕЛЧЕВА ТРИФОНОВА
РАДКА ХРИСТОВА БАЦОВА
РАДОСЛАВ ИЦЕВ ВАСИЛЕВ
РАДОСТИНА ТЕОФИЛОВА ЗАРЧЕВА
РЕБЕКА СТЕЛИАНОВА АНАТОЛИЕВА
РЕЙХАН ИЦОВ ВАСИЛЕВ
РОЗА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
РОКСЕНА РОСЕНОВА АНГЕЛОВА
РОСИЦА ИВАНОВА НАКОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА СПАСОВА
РУМЕН БЛАГОЕВ ВЪЛКОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ВЪЛОВСКИ
РУМЕН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
РУМЕН КИРИЛОВ АНКОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ГОРАНОВ
РУСЛАН ЦЕЦОВ ПЕТРОВ
САШКА БОЙЧЕВА ХРИСТОВА
САШКО ВЕЛЧЕВ ИЛИЕВ
СВЕТЛА ЕВЛОГИЕВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛА ЙОСИФОВА ВАСИЛЕВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА ЦЕКОВА
СВЕТЛИН СЛАВЕЕВ ТОДОРОВ
СВЕТЛИНА ХРИСТОВА КСАГОРАРАКИ
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
СВЕТОСЛАВА МИТЕВА ИВАНОВА
СЕВДАЛИНА НИКОЛОВА БОСЕВА
СИЛВАНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
СИМЕОН ЙОРДАНОВ КАМЕНОВ
СИМЕОН МАРИНОВ КУНЧЕВ
СИМЕОН СВЕТЛИНОВ ГЕНОВСКИ
СИМЕОНА ПЕТКОВА СИМЕОНОВА
СИМЕОНА СПАСОВА АНГЕЛОВА
СИМОНА ЕВГЕНИЕВА ЦЕНОВА
СИНТИЯ ВЕНЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВЕЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ
СЛАВИ МИТКОВ СТОЯНОВ
СЛАВКА ЦЕНОВА ГЕРГОВА
СЛАВЧО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ВЕТОВ
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
СНЕЖАНКА МИЛЧОВА НИКОЛОВА
СОНЯ МЛАДЕНОВА ДЖОНОВА
СОНЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
СОНЯ ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ ЦВЕТАНОВА АНГЕЛОВА
СПАС СТОЯНОВ СПАСОВ
СПАСКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА
СТАНИМИР БЛАГОЕВ ЛАЗАРОВ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
СТАНКА ИВАНОВА ВЕТОВА
СТАНКА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА
СТАНКА ПЕТРОВА ЦАНКОВА
СТЕЛИАН НАЙДЕНОВ НАКОВ
СТЕЛИЯН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
СТЕЛИЯН ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ
СТЕФКА ЛАЗАРОВА ЙОРДАНОВА
СТЕФКА СНЕЖАНОВА ИЛИЕВА
СТОЙКО СИМЕОНОВ СТОЙКОВ
СТОЯН АСЕНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ КАМЕНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
СТОЯН СПАСОВ НИКОЛОВ
СТОЯН ТОДОРОВ БУЛГУРСКИ
СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ
СТОЯНКА ГЕНОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА МАРИНОВА ЦОЛОВА
СТРАХИЛ ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
СЪБИНА ФЕДЕЕВА КИРИЛОВА
ТАТЯНА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ЛЕФТЕРИНОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА НИКОЛАЕВА НАКОВА
ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИКОВА ПРОДАНОВА
ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
ТЕОДОР СТОЯНОВ БОЛГУРСКИ
ТИНКА ЦВЕТКОВА ПЕТРЕШКОВА
ТИНКО ХРИСТОВ ГЕРГОВ
ТИХОМИР АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
ТИХОМИР ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ
ТИХОМИР ИВАНОВ ГАЙДАРСКИ
ТИХОМИР ЛЮБЕНОВ ПЕТКОВ
ТИХОМИР НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ТИХОМИР СТОЯНОВ МЕТОДИЕВ
ТИХОМИРА ЧУДОМИРОВА СТЕФАНОВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ТУДОРОВ
ТОДОР ГОРАНОВ ПЕТРОВ
ТОДОР МЛАДЕНОВ МАРИНОВ
ТОДОР НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОРА СПАСОВА ПЕЧОВА
ТОМИ ИВАЙЛОВ ТОМОВ
ТОШКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТОШКО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТОШКО ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
ТРИФОН ПЕТКОВ СИМЕОНОВ
ТРИФОН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
ФЕДИ КИРИЛОВ МАРИНОВ
ХРИЗАНТЕМА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ДЕЛЧЕВА КИРКОВА
ХРИСТИНА МИТОВА РАШКОВА
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
ХРИСТИЯН МИЛЕНОВ ПЕТРОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ТИНКОВ ХРИСТОВ
ЦАНКА ГЕРГОВА КАМЕНОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ
ЦВЕТАН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ВЪЛКОВ ЦЕКОВ
ЦВЕТАН ЛУКАНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН МАТЕЕВ ГАШПАРОВ
ЦВЕТАН МИТОВ АНГЕЛОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ПЪРВАНОВ
ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН СТОЙКОВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПРОДАНОВА
ЦВЕТАНА КАМЕНОВА МУТАФОВА
ЦВЕТАНА КИРИЛОВА СТАНУКОВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТАНА ОПРОВА АНДРОВА
ЦВЕТАНА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА СТЕЛИАНОВА СТОЙКОВА
ЦВЕТОМИЛ МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТОМИР АНДРОВ ПЕТКОВ
ЦВЕТОМИР ДАНИЕЛОВ СПАСОВ
ЦВЕТОМИР ИВАНОВ НЕЧЕВ
ЦВЕТОМИР ЛИЛЯНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТОМИР ЦЕКОВ ИВАНОВ
ЦЕКО ПЕТРОВ ЦЕКОВ
ЦЕКО ЦЕКОВ ТРИФОНОВ
ЦЕЦО ПЕТРОВ СТАНЬОВ
ЦИКЛАМИЯ ТОШКОВА АНГЕЛОВА
ЦОЛА АСЕНОВА КРЪСТЕВА
ЦОНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА КАМЕНОВА
ЯНКА МИТОВА ИГНАТОВА
ЯСЕН МИТКОВ ЯНКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СОФРОНИЕВО
КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО СЕКЦИЯ № 009
Адрес на избирателната секция:УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ШАЛЕВА
АДЕЛИНА ТОДОРОВА СТАНКУЛОВА
АДРИАН БОГДАНОВ СУЕВ
АКСИНИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
АЛБЕНА ВЕНИАМИНОВА НИНОВА
АЛЕКС КРАСИМИРОВ СВЕТОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДУЦОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОЙКИН
АЛЕКСАНДЪР КАРАМФИЛОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВКОВ ЦАРЯНСКИ
АЛЕКСАНДЪР СТЕЛИЯНОВ СТЕФАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ФЛОРОВ ЛАЗАРИКОВ
АНА БОРИСЛАВОВА УЗУНОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ МОНОВ
АНГЕЛ СИМЕОНОВ ЛАЗАРИКОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТОЕВ
АНЕЛИЯ НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
АНЕТА ИВАНОВА ТОЕВА
АНЕТА ЙОРДАНОВА ТОНЧЕВА
АНЖЕЛА АНТОНОВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА НЯГОЛОВА
АСЕН ЗАФИРОВ СРЕДКОВ
АСЕН ИВАНОВ БИВОЛАРСКИ
АСПАРУХ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
АСЯ КАЛИНОВА НАСКОВА
БИСЕР КРУМОВ ЧОКЛЕВ
БИСЕР РАЧОВ РАДКОВ
БИСТРА АНДРЕЕВА СТЕРИКОВА
БИСТРА АТАНАСОВА СРЕДКОВА
БЛАГОВЕСА ПАРАСКЕВОВА ВЕЛИКИНА
БОЙЧО ХРИСТОВ БОЙЧЕВ
БОРИС ИВАНОВ ХРИСТОВ
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ДУЦОВ
БОРИСЛАВ БОДИНКОВ ПЕТРОВ
БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ТРАНДАФИЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТОЕВ
БУДИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИН СТАНИМИРОВ СТОЕВ
ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ГЪНГОВА
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ВЪЛЧЕВА
ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ ЯНЧЕВ
ВАЛЕРИ МАРИНОВ ЙОНЧИКОВ
ВАЛЕРИЙ ЦВЕТКОВ ФОЧЕВ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ВУЧЕНОВИЧ
ВАЛИАНА ДИМИТРОВА ОНЦОВА
ВАЛЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ВАЛЯ ЛЮБОМИРОВА ЧОКЛЕВА
ВАНЬО ВАСИЛЕВ ТОЕВ
ВАНЯ ИЛИЕВА МАХРЕМСКА
ВАНЯ КРАСИМИРОВА ТУЦОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРИКОВ
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ОНЦОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ КОРНЕЛИЕВ
ВАСИЛ КРУМОВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ МИТКОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ КРЪСТЕВ
ВАСИЛКА КАЧОВА УЗУНОВА
ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА ЙОНЧИКОВА
ВАСКО ИВАНОВ ЗОНОВ
ВАСКО ПЕТКОВ БОРИСОВ
ВЕЛИЗАР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ВЕЛИЗАР ЦВЕТКОВ БАДИКОВ
ВЕЛИЗАР ЯНЧЕВ ОНЦОВ
ВЕНЕЛИН СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
ВЕНЕСА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
ВЕНЕТА МАНОЛОВА УЗУНОВА
ВЕНЕТА МАРИНОВА ДЖОРЛЕВА
ВЕНЕТКА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ВЕНЕТКА ПЕТРОВА ГЪНГОВА
ВЕНИСЛАВ СТЕЛИЯНОВ СТЕФАНОВ
ВЕНКО АНГЕЛОВ СПИРИДОНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАРИНОВ ПЕТРОВ
ВЕРЖИНИЯ САШЕВА КИРИЛОВА
ВЕРОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ГЪНГОВА
ВЕРОНИКА СВЕТЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
ВЕСЕЛА БОРИСЛАВОВА БАЛЕВА
ВЕСЕЛИН ПАВКОВ ИВАНОВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СТАНКУЛОВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОРГОТОВ
ВЕСЕЛКА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ЯНАКИЕВ
ВИКТОРИЯ МИТКОВА ЦВЕТКОВА
ВИКТОРИЯ СЛАВЧЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ВЪЛКОВА МИТРАШЕВА
ВИОЛЕТА ДИНЧЕВА СТАНКУЛОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА МЕЙЦОВА
ВИОЛЕТА КАРАМФИЛОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТЕЛИНОВА РОСЕНОВА
ВИОЛИН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
ВИОЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛИНА ЯНАКИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ОГНЯНОВ
ВЛАДИМИР СПАСОВ НЕВЛЕВ
ВЛАДИСЛАВ ИВОВ ВИКТОРОВ
ВЛАДИСЛАВА РОСЕНОВА ВИКТОРОВА
ВЪЛКО ВЕНЧОВ МИТОВ
ГАБРИЕЛ ЕМИЛИЯНОВ ПАНОВ
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ГОРАНОВА
ГАЛИНА ВИКТОРОВА ВАНЧЕВА
ГАЛИНА СПАСОВА НЕВЛЕВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ ВЕНКОВА АНГЕЛОВА
ГАЛЯ ЕМИЛОВА ЗОНОВА
ГАЛЯ ТРИФОНОВА НЕВЛЕВА
ГЕНА НАЙДЕНОВА ОГНЯНОВА
ГЕНАДА МАРИАНОВА МИТОВА
ГЕНОВЕВА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ХРИСИМОВ ДОЙКИН
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИНОЛОВ
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ЙОНЧИКОВА
ГИНКА ВЕНЕТОВА ЕЛЕНКОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЛОРИЯ ИВАНОВА ПОПОВА
ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНАИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
ДАНИЕЛ СВЕТЛИНОВ МИЛКОВ
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАЛЕВА
ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА ПРИНОВА
ДАНИЕЛА ТОШЕВА ЛЮБОМИРОВА
ДАРИЯ ДАНАИЛОВА ПЕТРОВА
ДАЯНА ПЕТЬОВА АТАНАСОВА
ДЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАНИМИРОВ
ДЕНИССА ПЕТЬОВА МЕЙЦОВА
ДЕСИСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ВОЛОДИЕВА СПАСОВА
ДЕСИСЛАВА ЯНЧЕВА ДИНЧЕВА
ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ВОЙКИНА
ДЕТЕЛИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДИАНА ЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ДИКО ЮРИЕВ ДИМИТРОВ
ДИЛЯН МИТКОВ ВАСИЛЕВ
ДИЛЯН ПЕТРОВ СТАНКУЛОВ
ДИЛЯН ПЛАМЕНОВ НЕВЛЕВ
ДИЛЯНА ПЕТРОВА ВЕЛИКИНА
ДИМИТЪР СТАНКУЛОВ ВОЙКИН
ДОЧКА ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕВДОКИЯ ХРИСТОВА ПОПОВА
ЕВТИМ ВОЛОДИЕВ НЕВЛЕВ
ЕЛЕНА КРУМОВА УЗУНОВА
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ТАНКУЛОВА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ТОЕВА
ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА ДРАГАНЕШЕВА
ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛКА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА
ЕМАНУЕЛА ВИОЛИНОВА ЗДРАВКОВА
ЕМИЛ МИРЧЕВ ХАЙТОВ
ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА РУСЕВА
ЕМИЛИЯН ГЕНАДИЕВ ПАНОВ
ЖИВКО ИВАНОВ ДРАГАНЕШЕВ
ЗВЕЗДА ДАНИЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА ПЪРВАНОВА
ЗОРКА ЛЮБОМИРОВА БОЖКОВА
ЗОЯ ЦВЕТКОВА БАРБУЧАНОВА
ИВАЙЛО ГЕНАДИЙЕВ ГЕРДЖИКОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ГЕНАДИЕВ
ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МИНКОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ АНДРОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
ИВАЛИНА БОРИСОВА БОЖКОВА
ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ТОЕВА
ИВАЛИНА ПЕТЬОВА АТАНАСОВА
ИВАЛИНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДИМЧЕВ
ИВАН ЕВЛОГИЕВ ПЕТРОВ
ИВАН МАРКОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРИКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА СТАНОЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
ИВКА БОРИСОВА ЗЛАТАНОВСКА-ПЪРВАНОВА
ИВО ВИКТОРОВ БАРБУЧАНОВ
ИВО ИВАНОВ ПЕТКУЦОВ
ИВО КАЛОЯНОВ БАЛЕВ
ИГНАТ НАЧЕВ НИКОЛОВ
ИДОЛ ХРИСТОВ ГЪНГОВ
ИЗАБЕЛА САШОВА БОЖКОВА
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ОНЦОВ
ИЛИЯ КАЧОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
ИЛИЯН ИВОВ ВИКТОРОВ
ИЛИЯН МАТЬОВ КРАЙЧЕВ
ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ БУЗОВ
ИЛИЯН ЦВЕТКОВ СТАНОЕВ
ИЛИЯНА ВАСКОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ИРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОНЧЕВА
ИСКРА МИЛАДИНОВА СТЕРИКОВА
ИСКРА ПЕТКОВА ТОДОРАКОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ПАВЛОВ ТОНЧЕВ
ЙОРДАН ПЕНКИН ИВАНОВ
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА БАРБУЧАНОВА
КАЛИН НАСКОВ КАЛОВ
КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА ЛИЧЕВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КАМЕН ИЛИЕВ РАДКОВ
КАПКА ВАНЬОВА ИВАНОВА
КАПКА ТОДОРОВА СЛАВКОВА-ДИМЧЕВА
КАРАМФИЛ ЦВЕТКОВ ЛИПНИЧАНСКИ
КАТЕРИНА БИСЕРОВА ЧОКЛЕВА
КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА ЙОРДАНОВА
КАТЯ КАМЕНОВА ИВАНОВА
КЕТИ ПЕТЬОВА АТАНАСОВА
КИРИЛ ГЕНЕВ ВЪЛЕВ
КИРИЛ СВЕТЛИНОВ ЛЮБОМИРОВ
КИРИЛКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
КРАСЕН ИВОВ БАЛЕВ
КРАСЕН КРАСИМИРОВ СВЕТОСЛАВОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕБОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ МАХРЕМСКИ
КРАСИМИР МИТКОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ПАВКОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР СТАНИМИРОВ ТОЕВ
КРИСТИНА ДИЛЯНОВА ПЕТРОВА
КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
КРУМ РАНГЕЛОВ МАРИНКОВ
ЛАТИНКА ПЕТРОВА СУЕВА
ЛАТИНКА ХРИСТОВА МАХРЕМСКА
ЛИДИЯ БЛАГОЕВА АРКОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА БУЗОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ТУЦОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА КУКУРЕШКА
ЛОРА БЛАГОМИРОВА НИКОЛОВА
ЛОРА КРАСИМИРОВА ЛЮБОМИРОВА
ЛУСИ АДЕЛИНОВА НАСКОВА
ЛУШКА ДАНИЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛУШКА НАЧЕВА КРЪСТЕВА
ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ РАДЕВ
ЛЮБИМКА ИВАНОВА БОЖКОВА
ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ МАХРЕМСКИ
ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛЮБОМИРОВ
ЛЮБОСЛАВ БИСЕРОВ ПЕКОВ
ЛЮДМИЛ ГОРАНОВ МЕЙЦОВ
ЛЮДМИЛА РАШОВА СТЕФАНОВА
МАДЛЕНА БОРИСОВА ЗАХАРИЕВА
МАДЛИН МАРИАНОВА ИЛАРИОНОВА
МАКСИМ САШОВ ПИКУЛОВ
МАЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
МАЛИНКА ДАНИЕЛОВА МАРИНОВА
МАРИАН ПЕТРОВ ИЛАРИОНОВ
МАРИАНА ХРИСТОВА МИТОВА
МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА
МАРИО МАРКОВ СЛАВКОВ
МАРИЯ БОГДАНОВА ТОЕВА
МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА БАДИКОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯН САШОВ ВАНЧЕВ
МАРИЯН СЛАВЕЙКОВ ИВАНОВ
МАРИЯН ТОДОРОВ ПЕКОВ
МАРИЯН ЦЕЦКОВ СТАНКУЛОВ
МАРИЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
МАРКО СЛАВКОВ ГЕОРГИЕВ
МАРСЕЛО БОРИСЛАВОВ БОДИНКОВ
МАРТИН ПЛАМЕНОВ ПАНКОВ
МАРУСЯ БИСЕРОВА ЯНАКИЕВА
МЕДИАНА ИВАНОВА БОЖКОВА
МЕРСЕДЕС БИСЕРОВА РАЧОВА
МЕТОДИ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ
МИГЛЕН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
МИГЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ПЕТРОВА
МИГЛЕНА НАЙДЕНОВА ГЕНАДИЕВА
МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ТОЕВА
МИЛАДИН СЛАВЕЙКОВ ВЪЛЧЕВ
МИЛАДИНА АТАНАСОВА ГОРЕТОВА
МИЛЕН РОСЕНОВ ПАИСИЕВ
МИЛЕН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЕНА СТЕФАНОВА СТАНОЕВА
МИЛКА БОРИСОВА СТАНОЕВА
МИЛЧО РАДКОВ ОГНЯНОВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ СПИРИДОНОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ БУЗОВ
МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГОРГОТОВ
МИРОСЛАВ РОСЕНОВ МАНОЛОВ
МИРОСЛАВ ТОМОВ КРЪСТЕВ
МИТКО БОНЧЕВ ПЕТРОВ
МИХАИЛ СИМЕОНОВ ЦЕКОВ
МЛАДЕН ЕВЛОГИЕВ ЦВЕТКОВ
МОНИКА ВЕНКОВА СПИРИДОНОВА
МОНИКА ВЕНЦИЕВА КАМЕНОВА
НАДКА СТОИЧКОВА ВОЙКИНОВА
НАСКО РУСИНОВ РАДКОВ
НЕВЕНА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
НЕДКА МАРИНОВА МИЛКОВА
НЕДКО НЕДКОВ НЯГУЛОВ
НЕЛИ ЯНЧОВА СТАНКУЛОВА
НИКОЛАЙ ДЕНЬОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ГУНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ЯНКОВА
НИКОЛИНА КИРИЛОВА КАМЕНОВА
ОРЛИН МИЛЧЕВ РАДКОВ
ПАВКО ИВАНОВ МАРИНОВ
ПАВЛИН РОСЕНОВ ПАИСИЕВ
ПАИСИЙ КРЪСТЕВ РИНОВ
ПАМЕЛА РАЙНОВА ПЕТРОВА
ПАОЛИНА МИРОСЛАВОВА СПИРИДОНОВА
ПАТРИСИЯ АКСИНИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ПЕРСИЯН РОСЕНОВ АНТОНОВ
ПЕТРА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЬО ЕМИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЬО КРЪСТЕВ АТАНАСОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА РАДКОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА РОГАШКА
ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ПАВЛОВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ГОРАБИЙСКИ
ПЛАМЕН ВЪРБАНОВ СТОЯНОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НЕВЛЕВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ТОЕВ
ПОЛИКСЕНА ДИМИТРОВА МАРИНЧЕВА
РАДКА СИМЕОНОВА ЛАЗАРИКОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ РАДКОВ
РАДОСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРИНОВА
РАДОСТИН ВАНЬОВ ТОЕВ
РАДОСТИН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОСТИН РОСЕНОВ ТОШКОВ
РАДОСТИНА ИЛИЯНОВА ВАЛЕРИЕВА
РАДОСТИНА НАСКОВА РУСИНОВА
РАЙНА БОДИНКОВА ПЕТРОВА
РАЙНА ВАСИЛЕВА ТОЕВА
РАЙНА ПАВЛОВА БАЛЕВА
РАЛИЦА НЕНОВА БОРИСОВА
РАЛИЦА РОСЕНОВА ШАРАБАНСКА
РЕНЕТА САВОВА ПАНКОВА
РОБЕРТА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
РОБЕРТО ГАЛИНОВ ГОРАНОВ
РОЗА КАМЕНОВА РАДКОВА
РОЗЕН ЗАХАРИЕВ ВЪРБАНОВ
РОСАЛИНДА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА
РОСЕН ВИКТОРОВ БАРБУЧАНОВ
РОСЕН МИЛКОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ТОШКОВ ПЕТРОВ
РОСЕНА РУМЕНОВА ВЕЛИКИНА
РОСИЦА АНГЕЛОВА СТАНКУЛОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ЙОНЧИКОВА
РОСИЦА ИВАНОВА ЦАРЯНСКА
РОСИЦА КАЛОЯНОВА МЕЙЦОВА
РОСИЦА РАДКОВА УЗУНОВА
РОСИЦА ФЛОРОВА ТОЕВА
РУМЕН ВЕЛИКОВ ДИМЧЕВ
РУМЕН ОГНЯНОВ ГЕШЕВ
РУМЕН ТОМОВ АТАНАСОВ
РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА СТАНКУЛОВА
САВЕЛИЯ СТОЯНОВА МЕЙЦОВА
САША ДИМИТРОВА ЙОНЧИКОВА
САШКО ДИМИТРОВ БОЖКОВ
САШО ВАСИЛЕВ ПЪРВАНОВ
САШО ИВАЙЛОВ ВАНЧЕВ
САШО МИТКОВ ГЪНГОВ
САШО МИТКОВ ПИКОЛОВ
САШО МИТКОВ СТОЯНОВ
САШО ПЕТРОВ МЕЙЦОВ
СВЕТЛА АНДРЕЕВА МЕЙЦОВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
СВЕТЛА КАМЕНОВА РИКОВА
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
СВЕТЛИН ЗДРАВКОВ БУЗОВ
СВЕТЛИН МИРОСЛАВОВ СПАСОВ
СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ГОРАНОВ
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ СТАЕВ
СВЕТОСЛАВ МАРКОВ СЛАВКОВ
СИЛВА НИКОЛОВА МАРИНОВА
СИЛВЕН ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
СИЛВЕН МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ
СИЛВЕСТЪР КАЛИНОВ НАСКОВ
СИЛВИЯ АНДРЕЕВА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ ВАСКОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ТОЕВА
СИЛВИЯ МИТКОВА БОГДАНОВА
СИЛВИЯ НАСКОВА РАДКОВА
СИМОНА ВИОЛИНОВА ЗДРАВКОВА
СИРМА САШОВА ПЕТРОВА
СЛАВЕЙКО ИВАНОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
СЛАВЕНА БОРИСОВА СПИРИДОНОВА
СЛАВКА ЛЮБЧЕВА ПАПУДОВА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
СЛАВЧО СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
СНЕЖАНА ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНКА БОРИСОВА АНДРОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ДОЙКИНА
СНЕЖАНКА ХРИСТОВА МОНОВА
СНЕЖИНКА ИВАНОВА ЗОНОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА МАРИНОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ПИКУЛОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА СТАЕВА
СПАСА ДАМЯНОВА ДИНЧЕВА
СТАНИМИР СТАНОВ ТОЕВ
СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАНИМИРОВ
СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН ГОРАНОВ СТЕРИКОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ РИКОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ГОРЕТОВ
СТЕФКА КИРИЛОВА ДРАГАНЕШЕВА
СТЕФКА КОСТОВА МАДЖАРОВА
СТЕФКА МАНОЛОВА СПАСОВА
СТЕФКА СПАСОВА ДОЙКИНА
СТЕФКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
СТИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ СТИЛИЯНОВ
СТИЛИЯН ВАСИЛЕВ РАДКОВ
СТИЛИЯН ИЛИЕВ РАДКОВ
СТИЛИЯН КАМЕНОВ ИЛИЕВ
СТИЛЯН НИКИФОРОВ ВАСЕВ
ТАНЯ БОРИСЛАВОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ТАНЯ ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА МАНАВСКА
ТАТЯНА МАРИНОВА КОВАЧЕВА
ТАТЯНА РАДКОВА ПЕТРОВА
ТАТЯНА ЦЕНОВА СИМЕОНОВА
ТЕМЕНУГА ГЕОРГИЕВА ХАЙТОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА РАДОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ОСМАНОВА ГЕШОВА
ТЕМЕНУЖКА СТАНКУЛОВА СТЕФАНОВА
ТЕОДОР ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ
ТЕОДОРА БИСЕРОВА ЧОКЛЕВА
ТЕОДОРА МАРИЯНОВА ПЕКОВА
ТИХОМИР ТАНЕВ ИЛИЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ГОРАНОВ
ТОТКА ГЕРГОВА ЧОКЛЕВА
ТОШКО ПЕТРОВ МАНАВСКИ
ХРИСИМ ВЕНКОВ ДОЙКИН
ХРИСИМ СИМЕОНОВ КОЛЕЛИЙСКИ
ХРИСТАНА ЙОНОВА МАХРЕМСКА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ФОЧЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНА СИМЕОНОВА ДИНОЛОВА
ХРИСТИНА СИМЕОНОВА РАДКОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА СТЕРИКОВА
ХРИСТИЯНА МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
ХРИСТКА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ГОРГОТОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ НЯГОЛОВ
ЦВЕТАН СПАСОВ ПЕТКУЦОВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА СТЪНГАЧЕВА
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СТАНЕВА
ЦВЕТАНА РАЙКОВА КАЛОВА
ЦВЕТАНА САНДОВА НИНОВА
ЦВЕТАНА ХРИСТОВА ЦОНОВА
ЦВЕТАНКА МАРТИНОВА ПЕТРОВА
ЦВЕТЕЛИН РОСЕНОВ МАНОЛОВ
ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА ЦВЕТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦЕЦКОВА СТАНКУЛОВА
ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ СТАНОЕВ
ЦВЕТКО СТАНОВ ПЪРВАНОВ
ЦВЕТОМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮДМИЛОВ МЕЙЦОВ
ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ ПЕТРОВСКИ
ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
ЦВЕТОМИР СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
ЦЕЦИ ЕВЛОГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЦЕЦКО ПЕТРОВ СТАНКУЛОВ
ЧАВДАР ЧАВДАРОВ РАДУЛОВ
ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА ТАСЕВА
ЯКИМ ПЛАМЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЯНЕ БОРИСЛАВОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЯНИЦА БИСЕРОВА РАЧОВА
ЯНКА ГЕРГОВА ДРЕНЬОВСКА
ЯНКА ОГНЯНОВА КИРОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СОФРОНИЕВО
КМЕТСТВО СОФРОНИЕВО СЕКЦИЯ № 010
Адрес на избирателната секция: УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ "10А-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АДРИЯН БОГДАНОВ АНГЕЛОВ
АДРИЯНА ИВАНОВА БАЛЕВА
АДРИЯНА ТОМОВА НАКОВА
АКСЕНИЯ ГОРАНОВА ЦАРЯНСКА
АЛЕКСАНДРА АНЖЕЛОВА КАМЕНОВА
АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛАЕВА САВЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БАДИКОВ
АЛЕКСАНДЪР САШОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТИЛИЯНОВ ИВАНОВ
АМИНА ХАСАНОВА АЛХАДДАД
АНАТОЛИ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ
АНАТОЛИ ЕМИЛОВ ФОНЧЕВ
АНАТОЛИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ТЕРКОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ СТАНОЕВ
АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ НИКОЛАЕВ
АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ХРИСТОВА
АНЕЛИЯ КАРАМФИЛОВА ПЕТРАШКОВА
АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВА КАМЕНОВА
АНИТА ЦВЕТКОВА МАРИНОВА
АННА АЛЕКСАНДРОВА МАРИНОВА
АННА КОСТОВА ИВАНОВА-БУЗОВА
АНТОАН ИВАНОВ ПАВЛОВ
АНТОН БЛАГОМИРОВ СТОЙКОВ
АРСЕН СРЕДКОВ КОСТОВ
АТАНАСКА СЕМОВА СТАНОЕВА
АУРИКА САВУ ПЕТРОВА
АФРОДИТА ПЛАМЕНОВА ТОДОРЧЕВА
БИСЕР ВЕНЦИСЛАВОВ ТРУЙКОВ
БИСЕР ЗДРАВКОВ БУЗОВ
БИСЕР КИРИЛОВ НАЧЕВ
БИСЕРКА ЙОРДАНОВА ГОРЕТОВА
БОРИСЛАВ БИСЕРОВ БОГДАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БАЛЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТЬОВ БОРИСОВ
БОРЯНА КИРИЛОВА БАДИКОВА
БОЯН ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
БОЯНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ БАНИЦОВ
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ГОРГОТОВ
ВАЛЕНТИН МИЛЧЕВ ВАЛЕНТИНОВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ ТОНЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ПОПОВА
ВАЛЕНТИНА ЯНЧЕВА ГОРАНОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕРИ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ВАЛЕРИЯ МИРОСЛАВОВА АНАТОЛИЕВА
ВАЛЯ ВЕЛИЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЛЯ МИТКОВА ВОЙКИНА
ВАНЕСА СВЕТЛИНОВА ГАВАЗКА
ВАНЯ ВАЛЕРИЕВА ТАНКУЛОВА
ВАНЯ ЕМИЛОВА ЯНЧЕВА
ВАНЯ СТОЯНОВА СЪРКЬОВА
ВАСИЛКА ВЛАДИМИРОВА КАМЕНОПОЛСКА
ВАСКА ТРИФОНОВА ТОШЕВА
ВАСКО ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
ВАСКО ИВАНОВ МИТРАШЕВ
ВАСКО МАРИНОВ БАДИКОВ
ВАСЯ ЧАВДАРОВ ГОРАНОВ
ВАЯ ЕВГЕНИЕВА КЕНОВА
ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА СТРАШИМИРОВА
ВЕНЕЛИН БИСЕРОВ ВЕНЦИСЛАВОВ
ВЕНЕЛИН ВЪЛКОВ ПЕТКОВ
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ БАЛЕВ
ВЕНЕЛИН ИВОВ КЪНЧЕВ
ВЕНЕТА БОЯНОВА ВЕЛИКИНА
ВЕНЕТА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИЛКОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАЙКОВ ПОПОВ
ВЕНЦИСЛАВА ДИМИТРОВА РАДОЕВА
ВЕНЦИСЛАВА КРАСИМИРОВА МИЛКОВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ВЕСЕЛА САШЕВА ПЪРВАНОВА
ВЕСЕЛИН ВОЛОДИЕВ ЙОРДАНОВ
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕЦЕВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ДИМОВ
ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
ВЕСЕЛКА КРАСИМИРОВА ПЪРВАНОВА
ВЕСЕЛКА ЦВЕТАНОВА ПАЛИБАЧИЙСКА
ВЕСКА МАНЧЕВА ЗОНОВА
ВЕТКА ХРИСТОВА КЕХАЙОВА
ВИЛМА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БАЧЕВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ВАНЦОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ДЪТОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ДИНКОВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА СТЪНГАЧЕВА
ВИОЛИН ЗДРАВКОВ ЧОКЛЕВ
ВИОЛИНА РОСЕНОВА МЕЙЦОВА
ВИРДЖИНИЯ МЛАДЕНОВА СПАСИНА
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ВЛАДИСЛАВ ТЕОДОСИЕВ МАРИНОВ
ВЯРА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТИНОВА
ВЯРА ИВАЙЛОВА ЯНКОВА
ГАБРИЕЛА ЕВГЕНИЕВА ГОРАНОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БЕРБЕЧЕЛОВА
ГАЛИН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА СТАНОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРЧЕВА
ГАЛИНА КАЛОЯНОВА ПЕКОВА
ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА МЕЙЦОВА
ГАЛИНА СТОЙНЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ГАЛЯ ЕМИЛОВА ПЕКОВА
ГАЛЯ ПЛАМЕНОВА ЙОТОВА
ГАЛЯ СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА
ГАНА ГОРАНОВА БАЛЕВА
ГАНКА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ГАНЧО КИРИЛОВ ГАНЧОВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ БИСЕРОВ БАЧЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ БАЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕРИКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СЪРКЬОВ
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЗОНОВА
ГОРАН ИВАНОВ МАХРЕМСКИ
ГОШО ГОРАНОВ ГОРГОТОВ
ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ДОЙЧИНОВ
ДАНИЕЛ СЛАВЧЕВ ЦВЕТКОВ
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ГРАТТА
ДАНО КРЪСТЕВ СТАНОЕВ
ДАРИЯ ЕМИЛОВА ПАВЛОВА
ДЕМИРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДЕНИС ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДЕНИС ПЕРСИЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕНИСЛАВ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ДЕНИЦА МАРИОВА МИТКОВА
ДЕНЧО ЦВЕТКОВ СПАСОВ
ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА ДИНЧЕВА
ДЕСИСЛАВА МИТКОВА КРАСИМИРОВА
ДЕСИСЛАВА НЕНКОВА КРУМОВА
ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СЪРКЬОВА
ДЕЯН ИЛИЯНОВ ПЕТКОВ
ДИАНА СИМЕОНОВА ПАПАЙОАННОУ
ДИАНА ХРИСТОВА БУЗОВА
ДИЛЯН СЛАВЕЙКОВ РАДОЕВ
ДИЛЯН ЦВЕТАНОВ ДЕНКОВ
ДИМИТРА ЙОНОВА ПЕТКОВА
ДИМИТРИНА ЦВЕТКОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИСТРАТОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ БУЗОВ
ДИМКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ДИМЧО МИНЧЕВ ГРАХОВСКИ
ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГОРЕТОВ
ДОЙЧИН АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ
ДОЙЧИН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЙ МАРИНОВ СТАНКУЛОВ
ЕВГЕНИЙ РОСЕНОВ МЕЙЦОВ
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПЕКОВА
ЕВДОКИЯ ЙОНОВА ЧОКЛЕВА
ЕВЛОГИ СТОЯНОВ БАЧЕВ
ЕЛИЦА РУМЕНОВА ВЪЛКОВА
ЕЛИЧКА АНДРЕЕВА ТАНКУЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА ЦАРЯНСКА
ЕМИЛ ГОРАНОВ ФОНЧЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТАНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ТОШЕВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ДЖОРЛЕВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ
ЕМИЛИЯ ГОРАНОВА НЕВЛЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ВАНЦОВА
ЕМИЛИЯ СВЕТЛИНОВА БАЛЕВА
ЕМИЛИЯ ЯНКОВА ЙОРДАНОВА
ЕРИКА ГРИША ЛАЗАРОВА
ЖЕЙКА БЛАГОМИРОВА РАШЕВА
ЖУЛИЕТА ТОДОРОВА ТЕРКОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА МИНКОВА
ЗДРАВКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕЕВ
ЗДРАВКО ЦОНЕВ МИТРАШЕВ
ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА СТАНОЕВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
ИВАЙЛА ВАЛЕРИЕВА БАЛЕВА
ИВАЙЛО АДРИЯНОВ БОГДАНОВ
ИВАЙЛО БЛАГОЕВ ЦОНОВ
ИВАЙЛО БОРИСЛАВОВ БАЛЕВ
ИВАЙЛО ВАСКОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ ПЕТКОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО МИТКОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
ИВАЙЛО СТЕЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
ИВАЛИН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ
ИВАЛИН ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ИВАЛИНА ДИЛЯНОВА ДИНЧЕВА
ИВАН АНТОНОВ ЦАРЯНСКИ
ИВАН БОГДАНОВ ИВАНОВ
ИВАН БОРИСОВ СТАНОЕВ
ИВАН ВАСКОВ ЗОНОВ
ИВАН ВЪЛЧЕВ МАНЧОВ
ИВАН ИВАНОВ БАРБУЧАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ТОДОРЧЕВ
ИВАН СОФРОНИЕВ ВЕЛИКИН
ИВАН СПАСОВ МИТРИКОВ
ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ИВАНА РОСЕНОВА ИГНАТОВА
ИВАНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА ПЕТКОВА БАБОЕВА
ИВАНКА ЯНАКИЕВА ГЕРГОВА
ИВЕЛИНА ИЛЬОВА СТОЯНОВА
ИВО ВЪЛКОВ КОСТАДИНОВ
ИВО ГОРАНОВ ИВАНОВ
ИВО ЕФТИМОВ НЕВЛЕВ
ИВО МИТКОВ БАЛЕВ
ИВО СВЕТОСЛАВОВ СТЕРИКОВ
ИВО ТРИФОНОВ КЪНЧЕВ
ИВО ЦВЕТКОВ БАДИКОВ
ИВОНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
ИЛИАН КРАСИМИРОВ МИЛКОВ
ИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ БАБОЕВ
ИЛИЯН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН СТЕФАНОВ ЙОНЧИКОВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ИЛКА СЛАВКОВА МИТРАШЕВА
ИЛЬО ТОДОРОВ БЕЛОМОРСКИ
ИНА ДЕНЧЕВА МАРИНОВА
ИРЕНА ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА
ИСКРА ИВАНОВА ТАНАИЦОВА
ИСКРА КИРИЛОВА КАРАМЕЛСКА
ИЦО ПЕТКОВ ДОЧЕВ
ЙОВКА КОСТАДИНОВА ЗОНОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ТЕРКОВ
КАЛОЯН САШОВ МЕЙЦОВ
КАЛОЯН СВЕТЛИНОВ ЛЮБОМИРОВ
КАМЕЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛКОВА
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ЗОНОВА
КАМЕН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
КАПКА ЙОНОВА АНГЕЛОВА
КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРАШКОВ
КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА МИТРАШЕВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ТОЕВА
КИРИЛ ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРИЛОВ
КИРИЛ НАЧКОВ ГЕРГОВ
КРАСИАНА ДРАГАНОВА ГАВАЗКА
КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ МИЛКОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ОНКОВ
КРАСИМИР МИЛАДИНОВ ПЕКОВ
КРАСИМИР ТЕОДОСИЕВ МАРИНОВ
КРАСИМИР ЯВОРОВ СТАНГАЧЕВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БАЛЕВА
КРАСИМИРА ШАНКОВА КИРИЛОВА
КРАСИЯНА НИКОЛОВА ТАНКУЛОВА
КРИСТИНА ДИЛЯНОВА СЛАВЕЙКОВА
КРИСТИНА ИЛИЯНОВА ПЕТКОВА
КРИСТИЯН ЖИВКОВ ИВАНОВ
КРИСТИЯН ИВОВ НЕВЛЕВ
КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
КРИСТИЯН ПЛАМЕНОВ БАЧЕВ
КРЪСТЕНА СТАНКУЛОВА СТЕФАНОВА
ЛАМБИНА ХРИСТОВА ТАНКУЛОВА
ЛАТИНКА ЯНЧЕВА ТОДОРОВА
ЛИДИЯ ИЛИЕВА БАРБУЧАНОВА
ЛИЛИ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ДОЙКИНА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА МЕЙЦОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ТОДОРАКОВА
ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ТОДОРАКОВ
ЛОРА РОСЕНОВА АПОСТОЛОВА
ЛУШКА ТОДОРОВА МИТРАШЕВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МИХОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ КАМЕНОПОЛСКИ
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ЛЮДМИЛ АДРИЯНОВ ГОРАНОВ
ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ МАРИНОВ
ЛЮДМИЛ ЦВЕТКОВ СТАНОЕВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА МАРИНОВА
МАГДАЛИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
МАДЛИНА НИКОЛАЕВА САВЧЕВА
МАЛИНА БОРИСОВА ТОДОРЧЕВА
МАЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛКОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА БАЛЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
МАРГАРИТА ЛЕНИНОВА МИЛКОВА
МАРГАРИТА САШОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТКА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
МАРИАН КИРИЛОВ КАРАМЕЛСКИ
МАРИАНА РУМЕНОВА ЗОНОВА
МАРИЕЛА БЛАГОМИРОВА ТОДОРОВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ТОДОРЧЕВА
МАРИЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
МАРИЕЛА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
МАРИНЕЛА ПЛАМЕНОВА ТОДОРЧЕВА
МАРИО МИТКОВ ДИНОЛОВ
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА БАБОЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТЕРКОВА
МАРИЯ ПЕТКОВА СТАНОЕВА
МАРИЯНА ВЪЛКАНОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ГОРАНОВА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ СТРАШИМИРОВ
МАРТИН ИВАНЧЕВ МАТОВ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
МАЯ АНГЕЛОВА СТАНОЕВА
МАЯ АСПАРУХОВА ПЕТРАШКОВА
МАЯ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
МАЯ РАЧОВА РАДКОВА
МАЯ СТЕФЧОВА ХРИСТОВА
МАЯ ТОДОРОВА ТОДОРЧЕВА
МАЯ ЦВЕТКОВА МАРИНОВА
МЕДИАНА ПЕТРОВА БАДИКОВА
МЕЛИНДА АЛЕКСАНДЪР СТУБЛЕВА
МЕРИ БОРИСОВА ДИМИТРОВА
МИГЛЕНА МИГЛЕНОВА АНГЕЛОВА
МИГЛЕНА МИЛЧЕВА РАДКОВА
МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ ВЕЛИНОВ
МИЛЕН САШЕВ МАРИНОВ
МИЛЕНА БЛАГОВЕСТОВА ГЕНКОВА
МИЛИЦА ЕМИЛИЯНОВА ГЕНАДИЕВА
МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ГОРАНОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
МИРОСЛАВ ГОРАНОВ СТОЙКОВ
МИРОСЛАВ ГОРАНОВ ТАНКУЛОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ТЕРКОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ТОДОРЧЕВ
МИРОСЛАВ МИТКОВ ГОЛЕМАНОВ
МИРОСЛАВ СТОИЛЧОВ КАМЕНОВ
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ СЪРКЬОВ
МИТКО ИВАНОВ БЕРБЕЧЕЛОВ
МИТКО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
МИХАЙЛ СПАСОВ ДИМИТРОВ
МИХАЙЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
МОМЧИЛ ВАСЕВ ГОРАНОВ
МОМЧИЛ КРАСИМИРОВ ПЕКОВ
МОНИКА МИТКОВА МАРИНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
НАДЕЖДА ИВАЙЛОВА ПЕТКОВА
НАДЕЖДА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ТОМОВА НАЧЕВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА
НАТАША ПЕТРОВА МАНЧОВА
НЕДА СИМЕОНОВА СТАНОВА
НЕДЯЛКО ГОРАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВАСКОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НАЧКОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ САВЧЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ СТОЙЧЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ВАСКОВ
НИКОЛАЙ СВЕТЛИНОВ ВАЧЕВ
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ОФЕЛИЯ КРУМОВА СПАСОВА
ПАВЕЛ АДРИЯНОВ ИГНАТОВ
ПАВЛИН БОРИСОВ НИКОЛОВ
ПАВЛИНА ЯНЧЕВА МИЛКОВА
ПАВЛИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНКА ПАРАСКЕВОВА БАЛЕВА
ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА МИТРАШЕВА
ПЕРО ДЖОРДЖЕВИЧ
ПЕРСИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ТОДОРЧЕВ
ПЕТРА ЙОРДАНОВА СТЕРИКОВА
ПЕТРАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ВАЧЕВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАНАСИЕВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТАНКУЛОВ
ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ЯНКОВА
ПЕТЯ ЧАВДАРОВА НЯГУЛОВА
ПЛАМЕН ДАНОВ КРЪСТЕВ
ПЛАМЕН ДИНЧОВ ДОЙЧИНОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ БАЛЕВ
ПЛАМЕН ИВАЙЛОВ МИТРАШЕВ
ПЛАМЕН КАМЕНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН КРАСИМИРОВ ПЕКОВ
ПЛАМЕН ЛОЗАНОВ ТОДОРАКОВ
ПЛАМЕН МАРИНОВ ТОДОРЧЕВ
ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МАРИНЧЕВ
ПЛАМЕН РУМЕНОВ АТАНАСОВ
ПЛАМЕН СИМЕОНОВ БАЧЕВ
ПЛАМЕН СЛАВКОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ БАЛЕВ
ПОЛЯ КАЛОЯНОВА ДИМИТРОВА
ПРЕСЛАВ ПАВЛИНОВ НИКОЛОВ
РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ДОЙКИН
РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
РАДОСЛАВ ПЕТКОВ МАРИНОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАЙКОВ
РАДОСТИН ВАЛЕНТИНОВ ГОРАНОВ
РАЙНА СТАНОВА ЙОНИЦОВА
РАЙНА ЦВЕТАНОВА КАМЕНОВА
РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
РОБЕРТИНО РОСЕНОВ ЛЮБЕНОВ
РОЗАЛИНА ИВАНОВА ГОРЕТОВА
РОСЕН АДРИЯНОВ ИГНАТОВ
РОСЕН АПОСТОЛОВ ПЪРВАНОВ
РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ БАЛЕВ
РОСЕН ВИКТОРОВ МЕЙЦОВ
РОСЕН ЛЮБЕНОВ ЛАЗАРОВ
РОСЕН ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ТОДОРЧЕВ
РОСИЦА ХРИСТОВА ДОЧЕВА
РОСИЦА ЯНКОВА КАЛДАРОЕВА
РУМЕН БЛАГОМИРОВ ЛАЗАРОВ
РУМЕН ЦВЕТКОВ ЗОНОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ДУЦОВА
РУФИНА ДИМИТРОВА БАЛЕВА
САВКА АСЕНОВА СТАНКУЛОВА
САМУИЛ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
САТКО БОРИСОВ ПЕТРОВ
САШО ИЛИЕВ МИЛКОВ
САШО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
САШО МАРИНОВ МИТРАШЕВ
САШО СТОЯНОВ БАЧЕВ
СВЕТЛАНА АДРИЯНОВА БОГДАНОВА
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА МИЛКОВА
СВЕТЛАНКА НИКОЛОВА ВАЧЕВА
СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
СВЕТЛИН ЕМИЛОВ БАЛЕВ
СВЕТЛИН ЛЮБОМИРОВ КАМЕНОВ
СВЕТЛИН ЛЮДМИЛОВ НИНЕШКОВ
СВЕТОСЛАВ БИСЕРОВ БОГДАНОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕЕВ
СВЕТОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДОЙЧИНОВ
СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ КЕХАЙОВ
СВОБОДА ЙОНОВА БАЧЕВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА ДИНЧЕВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ФОЧЕВ
СИМЕОН ИВАНОВ ПЕТРОВ
СИМЕОНКА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
СИМЕОНКА ХРИСТОВА ПОПОВА
СИМОНА ГРИША ЛАЗАРОВА
СИМОНА ДИЛЯНОВА СЛАВЕЙКОВА
СИМОНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
СИМОНА ПЛАМЕНОВА БАЧЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА
СЛАВКО ИВАНОВ МИТРАШЕВ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА СЛАВКОВА
СНЕЖАНА БОРИСЛАВОВА БАЛЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА БАЛЕВА
СНЕЖАНКА ЦВЕТКОВА БАЛЕВА
СНЕЖИНКА ИЛЬОВА СТОЯНОВА
СОНЯ ЙОНОВА ТОДОРЧЕВА
СОНЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА
СРЕДКО КОСТОВ СРЕДКОВ
СТАМЕН КРУМОВ МАРИНКОВ
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТЕФКОВ
СТАНИСЛАВА ВАСКОВА БАДИКОВА
СТАНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА
СТЕЛА ПАРАСКЕВОВА ЦВЕТАНОВА
СТЕФАН ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ЙОНЧИКОВ
СТЕФАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
СТЕФАН МИТКОВ МАРИНОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЙОНОВ
СТЕФАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
СТЕФАНИ АНГЕЛОВА ТОЕВА
СТЕФКА БОЖИНОВА СТАНОЕВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАТРОВСКА
СТЕФКА ИВАНОВА АНТОНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА СТАНОЕВА
СТЕФЧО ХРИСТОВ СТАНОВ
СТИЛИЯН АНДРИЯНОВ ГОРАНОВ
СТИЛИЯН ЕМИЛОВ ФОНЧЕВ
СТОЯН ВЕЛИЗАРОВ ДИНЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СЪРКЬОВ
СТОЯН ИВАНОВ ДИНОЛОВ
СТРАХИЛ ВАСЕВ ГОРАНОВ
СТРАХИЛ МАРКОВ БАЛЕВ
СУЗАНА АЛЬОШЕВА НАЙДЕНОВА
ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ГОРГОТОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА РАДУЛОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА
ТЕОДОРА МАРИОВА МИТКОВА
ТЕОДОРА СВЕТЛИНОВА ГАВАЗКА
ТЕОДОСИ БИСЕРОВ ПЕКОВ
ТЕОДОСИЙ ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ
ТИХОМИР СТЕЛИЯНОВ ЙОРДАНОВ
ТОДОРКА АНГЕЛОВА ЙОНОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ВАЧЕВА
ТОДОРКА ЦВЕТКОВА ГОРГОТОВА
ТРАЯН ИВАЙЛОВ ЯНКОВ
ТРЕНДАФИЛ ЦВЕТКОВ ДРАГУЦОВ
ТРИФОН ИВАНОВ КАЛДАРОЕВ
ХРИЗАНТЕМА ПЕТРОВА ПЕЙКОВА
ХРИСИМ ДАНОВ СТАНОЕВ
ХРИСКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ХРИСКА СТАНОВА ЙОНИЦОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА СТАНЧЕВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА СЛАВЧЕВА
ХРИСТИНА ЦВЕТКОВА СТАНКУЛОВА
ХРИСТИНКА ИВАНОВА БАЛЕВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ ДИМОВ
ХУБКА НЕДЯЛКОВА МАХРЕМСКА
ЦАНКА ИВАНЧОВА СТАНОЕВА
ЦВЕТА ИВАНОВА ХАДЖИЙСКА
ЦВЕТАН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ЗОНОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТАНА КРЪСТЕВА ЙОНОВА
ЦВЕТЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ДИЛЯНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ВАНЬОВА ДИНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНЧЕВА МАТОВА
ЦВЕТЕЛИНА МЕТОДИЕВА ВЪЛОВСКА
ЦВЕТЕЛИНА СВЕТЛИНОВА ВАСИЛЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ТОШКОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТОМИР ИВОВ БАДИКОВ
ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ АНАТОЛИЕВ
ЧАВДАР ВАСЕВ ГОРАНОВ
ЧАВДАР ХРИСТОВ ДРАГАНЕШЕВ
ЮЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА НИКОЛОВА
ЮЛИЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЯНИЦА РОСЕНОВА ПЕТРОВА

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МИЗИЯ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛИПНИЦА
КМЕТСТВО ЛИПНИЦА СЕКЦИЯ № 011
Адрес на избирателната секция: УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" №17-ЧИТАЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ-1927"

----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АБАДЖИЯ НЕДЯЛКОВ ВЪРБАНОВ
АЙРИЕ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЯЛКОВА
АКСИНИЯ-ВАЛЕРИ САЙМЪН ПЕНЕЛС
АЛБЕНА ДАНИЕЛОВА ПЕТРЕШКОВА
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНКОВ ДОБРЕВ
АНАТОЛИ БОЯНОВ ТИКОВ
АНАТОЛИ ГЪЛАБИНОВ ГОСПОДИНОВ
АНАТОЛИ МАРИНОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ МИЛКОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА ПАСКОВА КУЗМАНОВА
АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ДАНОВА
АНЕЛИЯ МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
АНЕТА ТОШКОВА ПЕТРОВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ТОНЧЕВА
АНТОАНЕТА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
АНЧЕ ЕЛЕНКОВА ВЪЛЧЕВА
АСЕН ЗЛАТКОВ АТАНАСОВ
АСЕН РОМАНОВ СТАНЧЕВ
АСЕН РУМЕНОВ АТАНАСОВ
АСЯ БОРИСЛАВОВА СТЕФАНОВА
БАЙГАЛМАА ДУГЕРЖАВ
БИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ЛИПНИЧАНСКА
БИСЕРКА ЕМИЛОВА СТАНЧЕВА
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
БОЙКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
БОНКА ЦЕКОВА ИВАНОВА
БОРИС НИКОЛАЕВ ЗЛАТКОВ
БОРИСЛАВ АСЕВ БОРИСЛАВОВ
БОРИСЛАВ ТРИФОНОВ СТЕФАНОВ
БОРИСЛАВА ТОДОРОВА МИЛЧЕВА
БОРЯНА ГАНЧЕВА СТАНКУЛОВА
БОРЯНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
БОЯН ПЕТРОВ БУДЖАНСКИ
БОЯН ТИКОВ КАМЕНОВ
БРАЙЪН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕНКОВ
ВАЛЕНТИН ДАНАИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МЕЧЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА МАНОВСКА
ВАЛЕРИ ПЕТКОВ АНДРЕЕВ
ВАЛЕРИЯ РАЙЧОВА ИВАНОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ
ВАСИЛ ЦВЕТОМИРОВ СИМЕОНОВ
ВАСИЛ ЦЕКОВ ВУТОВ
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ВАЦА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА
ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
ВЕНЕЛИНА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ЦЕКОВА ЦВЕТКОВА
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ДОЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕШОВ ВЕНКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ВЕРКА ТОДОРОВА БУДЖАНСКА
ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА КУНЧЕВА
ВЕРОНИКА ЛЮДМИЛОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ ЦЕКОВ
ВЕСЕЛИНА МАРТИНОВА ЦЕКОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ВЕСЕЛКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ВЕСКА ИЛИЕВА ЛАЧОВА
ВЕСКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ЛИПНИЧАНСКИ
ВИКТОРИЯ МАРИЯНОВА БОРИСОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА СТАНЕВА
ВИОЛЕТА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА НЕНКОВА РУСИНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
ВИОЛЕТА СТАНИМИРОВА НИКОЛОВА
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ ШОПОВ
ВЛАДИСЛАВ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ВЛАДИСЛАВ КИРИЛОВ БОЯНОВ
ВОЛОДЯ ДОЧЕВ НИКОЛОВ
ВЪРБАН ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ
ГАБРИЕЛ ЛЮДМИЛОВ ПЕТКОВ
ГАБРИЕЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА ЙОТИНСКА
ГАВРИЛ ЦЕКОВ ГОРАНОВ
ГАЛИН БИСЕРОВ НЕДКОВ
ГАЛИНА БОЯНОВА ТИКОВА
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА
ГАЛИНА ЕМИЛЕВА СТАНЧЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА БУДЖАНСКА
ГАЛИНА ИВАНОВА ГЕНОВА
ГАЛИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ГЕНАДИ ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
ГЕНОВЕВА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНОВЕВА МИЛАНОВА ЙОРДАНОВА
ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЧОВ
ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ СТАНЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ РОМАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА БАРАКОВСКА-СТОЯНОВА
ГЕШКО ХРИСТОВ ГЕШОВ
ГИНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ГИНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ГОРАН БЕНОВ ГОРАНОВ
ГОРАН ХРИСТОВ ГОРАНОВ
ГОРИЦА НИКОЛОВА ЦЕКОВА
ГОРИЦА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ГОСПОДИН ГОРАНОВ ПЕТКОВ
ГЪЛАБИН ГОСПОДИНОВ ЦЕКОВ
ГЪЛЪБИН ВАЛЕНТИНОВ ГОСПОДИНОВ
ГЪЛЪБИН ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
ДАНАИЛ КИРИЛОВ САВЧЕВ
ДАНАИЛ МИЛЕНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ МИТКОВ СПАСОВ
ДАНАИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
ДАНИЕЛА-МЕЙ САЙМЪН ПЕНЕЛС
ДАНКА ВЛАДИМИРОВА САВЧЕВА
ДАРИНА ВАСИЛЕВА КУНЧЕВА
ДАРИНКА МАРИНОВА ЧЕРКЕЗОВА
ДЕНИС МИХАИЛОВ ЙОНКОВ
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ТИХОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТЕЛИНОВА ТОДОРОВА
ДЕТЕЛИН РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ДЕШКА КИРЧОВА ГАТЕВА
ДИАНА МАРИНОВА СПАСОВА
ДИЛЯН КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ
ДИЛЯНА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТРА ИВАНОВА ЦЕКОВА
ДИМИТРА ЯКОВА ДОНКОВА
ДИМИТРИНА СПАСОВА КАМЕНОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР МИЛЧОВ ЗЛАТКОВ
ДИМЧО НИКОЛОВ ВЕНЧОВ
ДИЯН ИВАНОВ ДИКОВ
ДИЯНА ВЪЛЧОВА ВОДЕНИЧАРСКА
ДОЧКА МИРЕНОВА ИЛИЕВА
ДОЧКА ТОМОВА ВЪРБАНОВА
ДОЧО АБАДЖИЕВ НЕДЯЛКОВ
ДРАГОМИР БОРИСОВ СТЕФАНОВ
ЕВГЕНИЯ АПОСТОЛОВА КИНОВА
ЕВДОКИЯ ВЕЛИЧКОВА НЕДЯЛКОВА
ЕВЕЛИНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ПЕТРОВА-СТАНЧЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА МИТКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА СТАНКОВА МИЛЧЕВА
ЕЛЕНКА ГИНОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА НЕДЯЛКОВА
ЕЛЕОНОРА РОМАНОВА ИВАНОВА
ЕЛИ АНЕТОВА ТОШКОВА
ЕЛИСАВЕТА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИСАВЕТА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА
ЕЛИСАВЕТА ТОМОВА ЗЛАТКОВА
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ЦЕКОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ РОМАНОВ СТАНЧЕВ
ЕМИЛ СТАНЧЕВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ МИНКОВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЦЕКОВА
ЖИВКО ПЕТКОВ МЛАДЕНОВ
ЖИКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЗДРАВКА ИРИНОВА ВЕНЦИСЛАВОВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ МИТКОВ
ЗЛАТКО ГЕНОВЕВОВ МИТКОВ
ЗЛАТКО НЕДКОВ АТАНАСОВ
ЗОРИЛ РУМЕНОВ АТАНАСОВ
ЗУЗА МАРИЯНОВА ЗЛАТКОВА
ЗЮМБИЛА ОГНЯНОВА ПЕТКОВА
ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЛУКАНОВ
ИВАЛИНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЧОВА
ИВАН АБАДЖИЕВ НЕДЯЛКОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ МИТЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ФЛОРОВ
ИВАНКА ИЛИЕВА ЗЛАТКОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ИВО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ИВО ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ИГНАТ ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИЛАРИОН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЙКА ВАСИЛЕВА ГАТЕВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЯНОВ
ИЛИЯ КОСТОВ ГОРАНОВ
ИЛИЯ МИРКОВ ДИЛЧЕВ
ИЛИЯ НЕДКОВ АТАНАСОВ
ИЛИЯ СПАСОВ КРЪСТЕВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ЛИЧКОВ
ИЛИЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА
ИЛИЯНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ИРЕНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ИСКРА ИВАНОВА БАЛТОВА
ЙОРДАН НИКОЛОВ МЕЧЕВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
ЙОРДАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ЙОСИФ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
ЙОСИФ ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
ЙОСИФ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
КАЛИН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
КАЛОЯН ХРИСИМИРОВ ИВАНОВ
КАМЕЛИЯ ГЕШКОВА ХРИСТОВА
КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
КАМЕН ИВАНОВ КАМЕНОВ
КАТАЛИНА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА
КАТРИН СНЕЖАНОВА НИКОЛОВА
КАТЯ МАРИНОВА ТРИФОНОВА
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПЕКОВА
КИНА СТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
КИРИЛ БОЯНОВ СПАСОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ САВЧЕВ
КОСТАДИН БОЯНОВ ТИКОВ
КОСТАДИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КУНЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ МИНКОВ
КРАСИМИРА АЛЕКСИЕВА ВУТОВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
КРИСТИЯН ДИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ
ЛЕОНАРДО ЛЕОНИДОВ ЛАЗАРОВ
ЛЕОНИД ЛИЛЯНОВ ЛАЗАРОВ
ЛИДИЯ АСЕНОВА МЕЧЕВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ МИЛКОВА ЦЕКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА МАНАСИЕВА
ЛИНА РУМЕНОВА НЕДКОВА
ЛОРЕНЦО СТЕФАНОВ БОРИСОВ
ЛЮБОМИР БОРИСЛАВОВ СТЕФАНОВ
ЛЮДМИЛ ГОРАНОВ ХРИСТОВ
ЛЮДМИЛ МИЛЕНОВ ПЕТКОВ
МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ПИЛЮШКА
МАЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МАЛИНА ПЕТРОВА ЖЕКОВА
МАЛИНКА ЗОРИЛОВА МИТКОВА
МАЛИНКА КРАСИМИРОВА ВЪРБАНОВА
МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЕТА ГОРАНОВА ХРИСТОВА
МАРИЙКА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
МАРИН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ
МАРИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИН ДИМИТРОВ ЦВЯТКОВ
МАРИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
МАРИНЕЛА ЦВЕТАНОВА ДОБРЕВА
МАРИО ГЪЛЪБИНОВ ГОСПОДИНОВ
МАРИЯ АНЕЛИЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗЛАТКОВА
МАРИЯ ИГНАТОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ЦВЕТКОВА СТАНКУЛОВА
МАРИЯНА ЗЛАТКОВА БОЧЕВА
МАРИЯНА МИТКОВА КУНЧЕВА
МАРК ЕМИЛОВ МИНКОВ
МАРСЕЛО ТИХОМИРОВ МИЛКОВ
МАРУСЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
МАЯ ПЕТКОВА АНДРЕЕВА
МИЛЕН ИВАНОВ МЕЧЕВ
МИЛЕН МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ
МИЛЕН ПЕТКОВ ТУДОРОВ
МИЛЕНА НИКОЛОВА ВЕНЧОВА
МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА МИЛЕНОВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
МИЛКА ИВАНОВА МАРИНОВА
МИЛКО ДИМИТРОВ ЧЕРКЕЗОВ
МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ
МИРОСЛАВ ГОШОВ ВАСИЛЕВ
МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ ЗЛАТКОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ НАЙДЕНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТОМИРОВ СИМЕОНОВ
МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ГОСПОДИНОВ
МИТКО ГОСПОДИНОВ ЦЕКОВ
МИТКО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
МИТКО ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ХРИСТОВ МИЛЬОВ
МИТО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
МИХАИЛ ЙОНКОВ ХРИСТОВ
МЛАДЕНА СТОИЧКОВА КРЪСТЕВА
МОМЧИЛ МИТКОВ ИЛИЕВ
МОМЧИЛ ТОДОРОВ СТАНЧОВ
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА НИКОЛЧОВА
НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
НАДКА ИВАНОВА МАНОВСКА
НАЙДЕН СЛАВЯНОВ МИЛЬОВ
НАТАЛИ СТЕЛИЯНОВА ЦВЕТАНОВА
НАТАЛИЯ ЕЛИСАВЕТОВА ГЕОРГИЕВА
НАТАЛИЯ ЙОСИФОВА МИЛЧЕВА
НАТАЛИЯ МИЛЕНОВА ДИМИТРОВА
НЕДКО АТАНАСОВ МИТКОВ
НЕДКО РУМЕНОВ АТАНАСОВ
НЕЛИ ЦАНКОВА КАМЕНОВА
НЕНКА ДИМИТРОВА ЧИЛИБОНСКА
НИКОЛА ВЕНЧОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
НИКОЛАЙ ПЕКОВ РАДКОВ
НИКОЛАЙ РОМАНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ ЙОТИНСКИ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНА ИГНАТОВА СТОЯНОВА
НИКОЛИНА КИРИЛОВА КАЧОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА
НИНА ИВАНОВА ВРАЧАНСКА
НИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
НИНА ИЛИЯНОВА НИКОЛОВА
ОГНЯН ГОСПОДИНОВ ГОРАНОВ
ОЛГА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ПАВЕЛ ХРИСТОВ ДИМОВ
ПАВЛИН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА ДИКОВА
ПАРАСКЕВА ЕВТИМОВА НИКОЛОВА
ПЕНКА НАЙДЕНОВА ГОРАНОВА
ПЕНКА ХРИСТОВА КОСТОВА
ПЕПА ХРИСТОВА ВЪРБАНОВА
ПЕТРА ИВАНОВА ВЪЛЧИНОВА
ПЕТРА ПЕТРОВА ЦОЛОВА
ПЕТРАНА ЦОНОВА НИКОЛОВА
ПЕТЪР БОРИСОВ КАМЕНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БУДЖАНСКИ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ЖЕКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ЛУКАНОВ
ПЕТЬО РУСИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
ПЕТЯ ГЕШКОВА ХРИСТОВА
ПЕТЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЯ СТЕФЧОВА ИВАНОВА
ПЛАМЕН АНТОАНЕТОВ ТОНЧЕВ
ПЛАМЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ВРАЧАНСКИ
ПЛАМЕН ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТКАШКИ
ПЛАМЕН МИЛЕНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН МИТКОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
ПЛАМЕН ЦЕКОВ ИВАНОВ
ПРЕСЛАВ АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
РАДИСЛАВ ДИМИТРОВ РАДИСЛАВОВ
РАДОСЛАВ ГЕРГОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ
РАЙНА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
РОМАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
РОМАН СТАНЧЕВ ВЪРБАНОВ
РОСИЦА АТАНАСОВА ГЕЧЕВА
РОСИЦА БОЯНОВА НИКОЛЧОВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
РОСИЦА МАРИНОВА ЦЕКОВА
РУМЕН АТАНАСОВ МИТКОВ
РУМЕН ГЕШКОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ЗОРИЛОВ РУМЕНОВ
РУМЕН КРАСИМИРОВ ГОСПОДИНОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ХРИСТОВ ШОПОВ
РУМЯНА РУМЕНОВА ШОПОВА
СВЕТЛА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
СВЕТЛА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТЛА ЦАНКОВА АНГЕЛОВА
СВЕТЛИН ГОРАНОВ БЕНОВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
СЕРЬОЖА ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
СИМЕОН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
СЛАДИНА ПЕТРОВА ГЕШЕВА
СОНЯ СТОЯНОВА МАНАСИЕВА
СОФКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
СОФКА ПАВЛОВА ХРИСТОВА
СПАСКА МИНКОВА АНГЕЛОВА
СТАНИМИР ИВАНОВ СТАНКУЛОВ
СТАНИМИР МИЛКОВ АНГЕЛОВ
СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ СТОЯНОВ
СТАНИСЛАВ СПАСОВ АНГЕЛОВ
СТАНКА НЕДЯЛКОВА ВЪРБАНОВА
СТАНКА НИКОЛАЕВА ГАТЕВА
СТАНЧО ЕМИЛОВ СТАНЧЕВ
СТАНЧО ИВАЙЛОВ МАРИНОВ
СТЕЛИЯН БАГРЯНОВ КАМЕНОВ
СТЕФКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ЙОСИФОВА ЗЛАТКОВА
СТЕФКА КИРЧЕВА ЗЛАТКОВА
СТЕФЧО ИВАНОВ КИНОВ
СТИЛИЯН ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ
СТОЯН ТОНЧЕВ МАНАСИЕВ
СТОЯНКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ЙОТИНСКА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
ТЕОДОР ГЪЛЪБИНОВ ТОШКОВ
ТИНКА ТИКОВА АЛЕКСИЕВА
ТИХОМИР НИКОЛОВ ЙОТИНСКИ
ТОДОР ИВОВ ТОДОРОВ
ТОДОРА АНГЕЛОВА НАКОВА
ТОДОРА ДИМИТРОВА ГОРАНОВА
ТОДОРКА ЦЕКОВА КАЗАЛИЙСКА
ТОШКА ПЕТРОВА ДИЛЧЕВА
ТРАЯНКА СТЕФАНОВА ГОРАНОВА
ТРИФОН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ХИНА МИТОВА МАРИНОВА
ХРИСИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТАНА ЦЕКОВА ВЪРБАНОВА
ХРИСТИНА ГОРАНОВА ПЕТКОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА МАРИНОВА НАПЛАТАРСКА
ХРИСТИНА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ГЕШКОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИКОВ КИНОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО КОСТОВ КАЗАЛИЙСКИ
ХРИСТО СПАСОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ЦЕКОВ ГОРАНОВ
ЦВЕТАН ГОРАНОВ ЧЕРНЕВ
ЦВЕТАН ЛИЧКОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТАН СПАСОВ КАМЕНОВ
ЦВЕТАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАН ЦЕНОВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАНА ГЕШЕВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТРОВА НЕЧОВСКА
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
ЦВЕТАНА ТРОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
ЦВЕТАНКА МАРИНОВА ХРИСТОВА
ЦВЕТАНКА СЛАВЕЙКОВА МЕЧЕВА
ЦВЕТАНКА ТОНКОВА МОНОВА
ЦВЕТЕЛИН БОЖИДАРОВ ЦВЕТКОВ
ЦВЕТЕЛИН ВЕСКОВ ИВАНОВ
ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ МАРИНОВ
ЦВЕТЕЛИН РУМЕНОВ ШОПОВ
ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДОЧЕВА ТОДОРОВА
ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТКО МАРИНОВ НИКОЛОВ
ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ СИМЕОНОВ
ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ МАНОВСКИ
ЦЕНА ПЕТРОВА МАРИНОВА
ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕНОВА
ЮЛИЯН ПАВЛОВ МЛАДЕНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство , секция № 001
адрес на избирателна секция УЛ."ПЕТЪР АТАНАСОВ " № 26-ПГ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА-МАРИЯ СТОЯНОВА ДАМЯНОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА РАЙКОВА
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КОСТОВ
ВЛАДИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ
ВЛАЙКО ДИМИТРОВ БОЯНИНСКИ
ГАЛИНА ВЕНКОВА ФОЛЛЕРТ
ГЕНАДИ ЦЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ДАНЕЛИЯ ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
ДЕНКА ТРИФОНОВА ГЛУХАРСКА
ДОБРИНА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
ЕЛЕНА ЕНЧЕВА БОЖКОВА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТАНОВА ВАЧЕВА
ЗАХАРИНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА-БОЯНИНСКА
ИВА МАРИНОВА ПАВЛОВА-МАРЦИНЯК
ИЗАБЕЛА ВЛАЙКОВА БОЯНИНСКА
ЛЮБОВ АЛЕКСАНДРОВНА ДАМЯНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦУРОВА
ПЕНКА ДИМИТРОВА КРАЧУНОВА
ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДАМЯНОВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ДАМЯНОВА
ЦИКЛАМИЯ КОЦОВА ВАСИЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство , секция № 002
адрес на избирателна секция УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"18А-ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1915" -МАЛЪК САЛОН

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА ВУТОВА
ГЕОРГИ ПЕТЬОВ ПЕТКОВ
ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЕРЧЕВА
ДЕТЕЛИНА ДАЧОВА КАМЕНОВА
ЕМИЛ ТРИФОНОВ САВЧЕВ
ЗОРНИЦА ЗДРАВКОВА ВОЙНИЧАНСКА
ИВО РУСАНОВ РУСАНОВ
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАХРИНА
МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КАРАНТИЛСКИ
ПЕТЯ МАРИНОВА КРАЙЧЕВ
ПОЛИН МАРТИНОВА БАХРИНСКА
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
САШО ЙОТОВ АНГЕЛОВ
СЛАВЯНА ИВОВА РУСАНОВА
СОНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
СТАНИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ГЪРЛОВ
СТЕФАНИ ИВАЙЛОВА ЗЛАТАНОВА
СТЕФАНОС ДЕТЕЛИНОВ КАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство Секция № 003
адрес на избирателна секция УЛ."ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ "№27-ОУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ "

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕРИ ВОЛОДИЕВ ВЕНКОВ
ВЕЛИН БОЯНОВ СТОИЛОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ МАРИНОВСКИ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ БЕЛЯШКИ
ДАРИНА ТОШЕВА КЪРЦЕЛЯНСКА
ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН КАМЕНОВ КОКОШИНСКИ
ИВАН ЦВЕТАНОВ КЪРЦЕЛЯНСКИ
МАРГАРИТА МИТКОВА ПАНЧЕВА
МАРИЯН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
МИМОЗА АНДРЕЕВА ЦУЙКА
МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГОРАНОВ
ПЛАМЕН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ
РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
СИЛВИЯ РУСИМОВА ЦЕНОВА
СИМОНА КРАСИМИРОВА КОЖУХАРОВА
ХОСАМ ХАСАН ОСМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място ГР.МИЗИЯ, кметство , секция № 004
адрес на избирателна секция УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ №2А-ДГ"НЕЗАБРАВКА"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ПЕТЬОВА ПЕТРОВА
ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ВЕЛЧЕВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА-КОСТИ
ГЕОРГИ ВЕЛИЗАРОВ ЦВЕТАНОВ
ДЕСИСЛАВА ПЕТЬОВА ДИМИТРОВА
ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КРАЙНЕВА
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ КРАЙНИЯ
ИЛИЯН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
МАРИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ СТОЯНОВА КОСТАШКА
МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ТИПЧЕНСКИ
РУСЛАН КИРИЛОВ КУНЧЕВ
СТИЛИЯН БОГОМИЛОВ БАЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.ВОЙВОДОВО, кметство С.ВОЙВОДОВО секция № 006
адрес на избирателна секция УЛ."ХРИСТО БОТЕВ "№19-ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИ АНТОАНОВА БОРИСОВА
КРАСИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ МАРКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.КРУШОВИЦА, кметство КРУШОВИЦА секция № 007
адрес на избирателна секция УЛ."МИНКО КОСТАДИНОВ"№ 69-ДГ "НЕЗАБРАВКА"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
АСЕН ВЕЛИКОВ БЕНОВ
БОРЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
ВЕРОНИКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СТРАШИМИРОВ
ДАФИНКА ДИМИТРОВА ЦЕНОВА
ИЛИЯН ТРИФОНОВ ИЛИЕВ
МАРИАНА МИТЕВА ПЕТКОВА
СЛАВКА ГЕРГОВА КРЪСТЕВА
ЦВЕТОМИР НАЙДЕНОВ СИМЕОНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.КРУШОВИЦА, кметство КРУШОВИЦА секция № 008
адрес на избирателна секция УЛ."ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ" № 10 -ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
ГАЛИНА ЗДРАВКОВА ВЕЛЕВА
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ
ИВО ИВАНОВ ИЛИЕВ
ИВО СИМЕОНОВ КАМЕНОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
МАРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА ПЕТКОВА
ПЕТКО ЦОНОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ
РАДОСТИНА ТЕОФИЛОВА ЗАРЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО , секция № 009
адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 10-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БИСЕР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ГЕОРГИ РАДКОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ МЕЙЦОВ
ЕЛЕНА КРУМОВА УЗУНОВА
ИЛИЯН МИРОСЛАВОВ БУЗОВ
ЙОРДАН ПЕНКИН ИВАНОВ
КРИСТИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА ЦВЕТКОВА
РАДИОН ИВАНОВ КОЦОВ
СТЕФКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.СОФРОНИЕВО, кметство СОФРОНИЕВО , секция № 010
адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ " №10А-СГРАДА НА БИВШЕ ОСС

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИТА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАНЕСА СВЕТЛИНОВА ГАВАЗКА
ВАСКО ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕЦЕВ
ЕЛИЦА САШЕВА МАРИНОВА
КРИСТИНА МАРИНОВА ТЕРКОВА
МАРИН МАРИНОВ ТЕРКОВ
РАДОСТИНА РОСЕНОВА ТОДОРЧЕВА
СОНЯ ПЕТКОВА ТЕРКОВА
СТИЛИЯН ЕМИЛОВ ФОНЧЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНЧЕВА МАТОВА
ЦВЕТОМИР МИРОСЛАВОВ АНАТОЛИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВРАЦА, община МИЗИЯ
населено място С.ЛИПНИЦА, кметство ЛИПНИЦА секция № 011
адрес на избирателна секция УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ "№17-ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ -1927"

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕНА ДАНИЕЛОВА ПЕТРЕШКОВА
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ СПАСОВ
ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ЛУКАНОВ
МИРОСЛАВ ЦВЕТОМИРОВ СИМЕОНОВ
ПАВЛИН ЛИЛЯНОВ ЛАЗАРОВ
РОСИЦА БОЯНОВА НИКОЛЧОВА
	
Scroll to Top