Община Мизия

Официален сайт

 

   УТВЪРЖДАВАМ,

                  КМЕТ НА

   ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/

                                                   __________            ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

                                                           Съгласувал,

                            Секретар на Община Мизия:/п/

                                                                                

                                                   __________     ДЕСИСЛАВА ЛЕХЧЕВСКА

 

 

Т Р А Н С П О Р Т Н А  С Х Е М А

за

обезпечаване подготовката и произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 

В изпълнение на т.1.3 и т.2 от Заповед № РД.11-47 /08.02.2023 г.на кмета на Община Мизия  на разположение на Секретаря на община Мизия

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.За предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от 13.00 – 20.00 часа на 01.04.2023г./събота/

 

 • За извозване представителите на общината и РИК - Враца до секционните избирателни комисии, където ще се осъществи предаването на материалите – лек автомобил “Фолксваген Джета” ВР 27-33 СК – с шофьор Пламен Данчов Венков с ЕГН хххххххххххх с начален час за изпълнение 12.45 часа на 01.04.2023 г. от гр.Мизия /паркинга на общината/.

Предават материалите – Десислава Лехчевска и Представител на РИК – Враца.

 

Копирната техника се тества от Славяна Славкова и Председателя /Зам.-председателя/ на СИК/ПСИК/ .

 

 • За транспортиране на бюлетините, изборните книжа и материалите  до секционните избирателни комисии, където ще се осъществи предаването на материалите – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14”  ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ххххххххх  с начален час на изпълнение 12.45 часа на паркинга на общината на 01.04.2023 г.

 

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

 

 

 

 

 

 1. График за предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от РИК и общината на 01.04.2023 г. /събота/ от 13.00 часа:

Предаването на материалите се извършва в избирателната секция !!!

 

 

1.Секция № 011- с.Липница - 13.00 часа

2.Секция  № 015 /ДСХ/ – с.Липница - 13.10 часа

3.Секция № 007 – с.Крушовица - 13.20 часа

4. Секция № 008 – с.Крушовица – 13.30 часа

5.Секция № 013 /ПСИК/с.Крушовица - 13.35 часа

6. Секция № 009- с.Софрониево – 13.50 часа

7. Секция № 010 – с.Софрониево – 13.55 часа

8. Секция № 014 /ПСИК/- Софрониево - 14.00 часа

9.Секция № 006 – с.Войводово - 14.15 часа

10.Секция № 001- гр.Мизия - 14.25 часа

11.Секция № 012 /ПСИК/гр.Мизия - 14.30 часа

12.Секция № 003 – гр.Мизия - 14.40 часа

13.Секция № 002 – гр.Мизия - 14.50 часа

14.Секция № 004 – гр.Мизия - 15.00 часа

15.Секция № 005 – с.Сараево - 15.15 часа

 

 

 1. За обслужване на СИК/ПСИК и Общинска администрация в изборния ден на 02 април 2023 г./ неделя /:

 

 • от 06.45 до 14.00 часа –  лек автомобил“Фолксваген Джета” ВР 27-33 СК с водач: Ивалин Александров Тодоров с ЕГН хххххххххх  ;

 

 • от 14.00 до 24.00 часа –  лек автомобил“Фолксваген Джета” ВР 27-33 СК с водач: Алекс Пепи Петков с ЕГН ххххххххххх;

 

 • от 07.00 до 21.00 часа специализиран автомобил, който да обслужва хората с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр.Мизия и селата Войводово, Сараево, Липница, Крушовица и Софрониево след обаждане на тел.0898760428 и на телефон 0885238326 в Община Мизия – реаномобил “Мерцедес 312 Д-Бенц”, Вр.55-11 АР с водач Пламен Данчов Венков с ЕГН ххххххххх;

 

 1. За обслужване на ПСИК на 02.04.2023 г.:
 • от 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК с водач Божидар Владимиров Методиев, за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800012 /с обхват гр.Мизия-с.Войводово-с.Сараево/.

 

 • от 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров с ЕГН ххххххххх,  за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800013 /с обхват с.Крушовица/.

 

 • от 07.00 до 21.00 часа  служебен автомобил автобус “ОТОЙОЛ ИВЕКО ” Рег. ВР № 41-73 СК с водач Ленчо Иванов Хаджидризов с ЕГН ххххххххх, за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800014 /с обхват с.Софрониево-с.Липница/.

 

 

5.За извозване на членовете на СИК/ПСИК от населените места и материалите от изборите до Общинска администрация – Мизия  на 02.04.2023г. след 20.00 часа:

 

 • автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК –  с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ххххххххх, /тръгва от гр.Мизия/ паркинга на общината;
 • автобус “ ОТОЙОЛ ИВЕКО”, с рег. № ВР 41-73 СК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов – ЕГН хххххххххх, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;
 • автобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров с ЕГН хххххххххх /тръгва от гр.Мизия/ паркинга на общината;

 

Ескортират се от автомобил на органите на МВР.

 

 1. 6. Извозване представителите на СИК/ПСИК /председател/зам.-председател, секретар и един член от различни политически сили/ за предаване на протоколите с резултатите от изборите от Община Мизия до РИК-гр.Враца на 02.04.2023г. и обратно :

 

 • автобус “ОТОЙОЛ М 50.14”, с рег. № ВР 65-00 ВК –  с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН хххххххххх, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

 • автобус “ ОТОЙОЛ ИВЕКО”, с рег. № ВР 41-73 СК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов – ЕГН хххххххххххх, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;

 

 

Членовете на СИК /ПСИК се придружават от Секретаря на Община Мизия.

 

Ескортират се от автомобил на органите на МВР.

                                                                       Комисия по транспортното обслужване

Съгласно  Заповед № РД.11-47 /08.02.2023 г.

 Председател:/п/……………………………

   /Стефан Каменовски/

   

 

Scroll to Top