Община Мизия

Официален сайт

Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до изтичане на договора
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ПО РЕДА НА ЗУТ

  • Ограничения и условности:
   • съгласно ЗУТ

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
   • www.obshtinamizia.com
  • Електронен адрес за предложения:
   • obshtinamizia@gmail.com
  • Публичен регистър:
   • obshtinamizia@gmail.com
  Административни звена

  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

  Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване и финансови дейности"
  Адрес: обл. Враца, общ. Мизия, гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, п.к. 3330
  Код за междуселищно избиране: 09161
  Телефон за връзка: (09161)23-15
  Факс: (09161)20-12
  Адрес на електронна поща: obshtinamizia@gmail.com
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 8:30 до 12:30ч и от 13:00 до 17:00ч Информационният център за Административно обслужване на населението работи без прекъсване за обедна почивка
  Изисквания, процедури, инструкции

  заявяване

  със заявление

  Образци
  Нормативна уредба

  Закон за устройство на територията

  Заплащане

  За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

  на основание Наредба №11 за оределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

  Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  На гише в административно звено за обслужване в брой
  По банков път
  По електронен път
  Scroll to Top