Община Мизия

Официален сайт

РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 39
РЕГИСТРАЦИОННА   КАРТА № 39   на сграда / вход в режим  на етажна собственост, намираща се  в гр./с. Мизия, ул. „Ал. Якимов“ №20, бл. 5, вх. В, Област Враца; Община/район Мизия  
І.ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ      1.Идентификатор на сградата: 1689 2.Година на построяване: 1980 г. 3.Вид на строителната система: Панелна 4.Брой етажи 6, в т.ч. Надземни 6, полуподземни ....................., подземни.......................... 5.Обща разгъната застроена площ на сградата: 1200 (кв. м) 6.Брой самостоятелни обекти в сградата: 22                              
 
ІІ.ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 1.Общо събрание  - Да; 2.Сдружение на собствениците – Да; При утвърдителен отговор на т.2 се попълват т.3 и 4 3.Наименование на сдружението:  „Блок №5, ул. „Александър Якимов“ №20, гр. Мизия, общ. Мизия“ 4.Номер и дата на вписване на сдружението по чл.29, ал.1 ЗУЕС:  У-е № АБ-У-368 / 15.12.2020 г.
     
ІІІ.УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 1.Управител: Ивайло Илиев Костов, Блок №5, ул. „Александър Якимов“ №20, вх. В, гр. Мизия, Обл. Враца, тел.: (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) Избран на   18.09.2020 г. за срок от ................................год. 2.Управителен съвет Избран на 18.09.2020 г. за срок от ................................год. 2.1.Председател:   Ивайло Илиев Костов (трите имена; адрес – вход, обект; телефон) 2.2.Членове: 2.2.1. Радка Бозашка   2.2.2. Илия Маринов   (трите имена; адрес – вход, обект; телефон)   3.Председател на Контролния съвет/Контрольор:  Илия Маринов Избран на 23.10.2020 г. за срок от ................................год.
Картата е съставена от М. Генов, Ст. Специалист „ПСИК“   Подпис на длъжностното лице: ...................................
Scroll to Top