Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-5 /22.03.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за  поставяне на регулационни граници в съответствие с имотните на имот с кад. № 501.1432, УПИ XXVI и XXX в кв. 84, гр. Мизия, при запазване на външните граници на имота, с възложител Теодора Константинова Павлова, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда“.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top