Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6А /22.03.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрено ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за преотреждане на П.И. с идентификатор 43774.78.8 с НТП „стопански двор“, по плана на с. Липница, от „Стопански двор“ за „Стопански двор за животновъден обект - овцеферма“, при запазване на външните граници на имота, възложител „Кунчеви“ ООД, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на Животновъден обект-овцеферма.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top