Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-19 /11.05.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) с цел обособяване на отделен парцел „за площад“ и реализиране на инвестиционно  намерение за реконструкция на площад в с. Софрониево, кв. 32, като се запазят външните граници на имота.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top