Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/22.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива с възложител община Мизия, с цел преотреждане на кв. 32 по плана на с. Софрониево, при запазване на външните граници на имота, за обособяване на отделен парцел „за площад“ в кв. 32, и реализиране на инвестиционно  намерение за реконструкция на площад в с. Софрониево, кв. 32.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top