Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 12 / 30.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VII, кв. 75, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия, с възложител „Рентех“ ЕООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 0.147, по плана на с. Софрониево, общ. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top