Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08 – 10 / 30.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПР на УПИ IX и УПИ X, кв. 78, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ангел Ивалинов Георгиев, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1670, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top