Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-17/27.04.2021 г. на Кмета на Община Мизия е одобрен одобряване проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IX и УПИ X, кв. 78, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ангел Ивалинов Георгиев, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1670, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

       

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top