Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива на имот с кад. № 501.1332 и № 501.1329, УПИ I и УПИ II, кв. 74 по плана на гр. Мизия, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните на имотa, както и да се преотреди УПИ I- 1332 „За нискоетажно жилищно строителство и гаражи, за осъществяване на инвестиционните намерения на собственика за строителство в УПИ I- 1332.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top