Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-22/30.06.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ II, кв. 90, гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ток Инвест ООД, с цел поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1690, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top