Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-21/30.06.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на  П.И. 48043.4.13, местност „Блатото“, землището на гр. Мизия, с възложител “Ве Инвестмънт“ ЕООД, с цел промяна отреждането на имота от „За производство на строителни материали, конструкции и  изделия“ в „За производствено складови дейности“.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top