Община Мизия

Официален сайт

Транспортна схема
УТВЪРЖДАВАМ,                     КМЕТ НА      ОБЩИНА МИЗИЯ:         /п/                                                    06.07.2021г.           ВАЛЯ БЕРЧЕВА                                                                       Съгласувал,                                          Секретар на Община Мизия:            /п/                                                                  06.07.2021г.     ДЕСИСЛАВА ЛЕХЧЕВСКА              
Т Р А Н С П О Р Т Н А  С Х Е М А

за

обезпечаване подготовката и произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

В изпълнение на т.1.3 и т.2 от Заповед № РД.11-286 /01.06.2021 г.на кмета на Община Мизия на разположение на Секретаря на община Мизия

   

О П Р Е Д Е Л Я М:

      1.За предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от 15.00 – 20.00 часа на 10.07.2021г./събота/       uЗа извозване представителите на общината и РИК - Враца до секционните избирателни комисии, където ще се осъществи предаването на материалите – лек автомобил “Фолксваген Джета” ВР 27-33 СК – с шофьор Пламен Данчов Венков с ЕГН **********, с начален час за изпълнение 14.30 часа на 10.07.2021 г. от гр.Мизия /паркинга на общината/.   Предават материалите – Десислава Лехчевска и Представител на РИК – Враца.       Копирната техника се тества от Славяна Славкова и Председателя /Зам.-председателя/ на СИК/ПСИК/ .       uЗа транспортиране на бюлетините, изборните книжа и материалите до секционните избирателни комисии, където ще се осъществи предаването на материалите – автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН **********, с начален час на изпълнение 14.30 часа на паркинга на общината на 10.07.2021 г.       Ескортира се от автомобил на органите на МВР.       uЗа извозване представителите на общината до секционните избирателни комисии, където ще се осъществи предаването на материалите /лични предпазни средства, дезифектанти и др./ – лек автомобил “Пежо 807” ВР 12-44 ВТ – с шофьор Тихомир Димитров Лашков – ЕГН **********/ тръгва от гр.Мизия / с начален час за изпълнение 14.30 часа на 10.07.2021 г. от гр.Мизия /паркинга на общината/.       Предават материалите – Галинка Велчева и Николай Крушовенски.       2. График за предаване на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК от РИК и общината на 10.07.2021 г. /събота/ от 15.00 часа:   Предаването на материалите се извършва в избирателната секция !!!           1. Секция № 015 /ДСХ/ – с.Липница –       15.00 часа   2. Секция № 011– с.Липница –                    15.15 часа   3. Секция № 009 – с.Софрониево –              15.45 часа   4. Секция № 010 – с.Софрониево –             16.00 часа   5. Секция   № 014 – /ПСИК/- Софрониево - 16.15 часа   6. Секция № 008 – с.Крушовица –              16.40 часа   7. Секция № 007 – с.Крушовица –                           16.50 часа   8. Секция № 013 /ПСИК/- с.Крушовица-    17.00 часа   9. Секция № 006 – с.Войводово –                17.15 часа   10. Секция № 003 – гр.Мизия –                    17.30 часа   11. Секция № 001– гр.Мизия –                    17.40 часа   12. Секция № 012 /ПСИК/гр.Мизия –       17.50 часа   13. Секция № 002 – гр.Мизия –                   18.00 часа   14. Секция № 005 – с.Сараево –                18.10 часа   15. Секция № 004 – гр.Мизия –                    18.30 часа           3. За обслужване на СИК/ПСИК и Общинска администрация в изборния ден на 11 юли 2021 г./ неделя /:       uот 06.00 до 24.00 часа – лек автомобил “Фолксваген Джета” ВР 27-33 СК с водач: Алекс Пепи Петков с ЕГН **********;       u от 07.00 до 21.00 часа специализиран автомобил, който да обслужва хората с увредено зрение или затруднения в придвижването от гр.Мизия и селата Войводово, Сараево, Липница, Крушовица и Софрониево след обаждане на тел.09161/23-15 и на телефон 0885238326 в Община Мизия – реаномобил “Мерцедес 312 Д-Бенц”, Вр.55-11 АР с водач Дочо Петров Каменовски – ЕГН **********.       4. За обслужване на ПСИК на 11.07.2021 г.:       uот 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК с водач Божидар Владимиров Методиев, за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800012 /с обхват гр.Мизия-с.Войводово-с.Сараево/;       uот 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров, за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800013 /с обхват с.Крушовица/;       uот 07.00 до 21.00 часа служебен автомобил автобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег. ВР № 69-46 ВК с водач Ленчо Иванов Хаджидризов с ЕГН **********, за нуждите на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ № 062800014 /с обхват с.Софрониево-с.Липница/.           5.За извозване на членовете на СИК/ПСИК от населените места и материалите от изборите до Общинска администрация – Мизия на 11.07.2021г. след 20.00 часа:       u автобус “ОТОЙОЛ М 50.14” ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН **********, /тръгва от гр.Мизия/ паркинга на общината;   uавтобус “ХЮНДАЙ КАУНТИ” Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН **********, /тръгва от гр.Мизия/ паркинга на общината;   uавтобус “ ОТОЙОЛ ИВЕКО”, с рег. № ВР 41-37 СК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов – ЕГН **********, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;   uавтобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров /тръгва от гр.Мизия/ паркинга на общината.       Ескортират се от автомобил на органите на МВР.       6Извозване представителите на СИК/ПСИК /председател/зам.-председател, секретар и един член от различни политически сили/ за предаване на протоколите с резултатите от изборите от Община Мизия до РИК-гр.Враца на 12.07.2021г. и обратно :       uавтобус “ОТОЙОЛ М 50.14”, с рег. № ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН **********, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;       uавтобус “ ОТОЙОЛ ИВЕКО”, с рег. № ВР 41-37 СК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов – ЕГН **********, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината;       u автобус „ПЕЖО БОКСЕР” с рег.№ СА 26-24 ТВ с водач Васил Николов Петров, /тръгва от гр.Мизия / паркинга на общината.           Членовете на СИК /ПСИК се придружават от Секретаря на Община Мизия.       В автобусите да се спазват всички противоепидемични мерки на МЗ!!!       Ескортират се от автомобил на органите на МВР.       Комисия по транспортното обслужване   Съгласно Заповед № РД.11-286 /01.06.2021 г.   Председател:…………/п/…………………   /Филка Лазарова/    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top