Община Мизия

Официален сайт

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2020 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИЗИЯ,  ОБЛАСТ ВРАЦА  

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,

                      Председател 09161/24-85, Централа 09161/23-15, тел.факс 09161/21-38, е-mail: obsavet_miziq@abv.bg

  Изх. №  309 / 03.09.2021 г.    

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2020 Г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет, Мизия организира обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Мизия за 2020г.

Председателят на Общински съвет, Мизия г-жа Татяна Спасова кани гражданите на община Мизия, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 13.09.2021г. /понеделник/ от 16.30 часа в сградата на Община Мизия, етаж 1 при спазване на всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината, на сайта на общината http://www.obshtinamizia.com/, както и в кметствата Крушовица, Софрониево и Липница.

Становища, мнения, препоръки и въпроси могат да се предоставят в деловодството на Община Мизия, ул. „Г. Димитров“, № 25-27 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на email: obshtinamizia@gmail.com , не по-късно от един ден преди провеждане на публичното обсъждане.

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател ОбС, Мизия

    ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА 2020 Г.               Приложение № 15           ПРИЛОЖЕНИЕ №2    

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top