Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) разделяне на УПИ- 1098 , кв. 69 на два нови УПИ XII- 1098 и УПИ XXXIV- 1098 по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Ирена Илиева Николова, с цел, разделяне на УПИ- 1098 , кв. 69 на два нови УПИ XII- 1098 и УПИ XXXIV- 1098, по плана на гр. Мизия и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.   Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.   На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top