Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ за привеждане на регулационните линии към имотните граници на имот УПИ IX и УПИ XIII, кв. 64, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия в съответствие с имотните граници на имот с кад. № 501.1012, с възложител „Ток Инвест“ ООД, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top