Община Мизия

Официален сайт

СТАРТИРА  П Р О Ц Е Д У Р А  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

 

СТАРТИРАНЕТО НА 04.10.2021г. НА П Р О Ц Е Д У Р А  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

 

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г., ненавършени до 29.10.2021г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно-квалификационнна степен „професионален бакалавър” /”специалист”/, „бакалавър”, „магистър” или „доктор”, съответстващо на необходимото, посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

 

Информация за:

  • Пълните списъци на Квотата за работните места в централните ведомства в печатен вид се намират в стая № 106 , Филиал – Мизия към Дирекция Бюро по труда” – Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като търсещи работа лица.

 

         В срок до 29.10.2021г., включително, кандидатите подават Заявление за кандидатстване по Програмата.

 

Заявлението се подава лично в Д”БТ” по регистрация или по електронен път, при техническа осигуреност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top