Начална страница
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.   I  МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ: Какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори?
 1. Отоплителни уреди на твърдо гориво:
  • да се използват технически изправни уреди;
  • под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани 25см. Негоримата подложка да има вертикално бордче с височина 3см.
  • да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;
  • когато уредите горят винаги да бъдат под наблюдение, освен ако са с автоматичен режим на работа;
  • да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;
  • комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани. Да не са вградени в тях дървени конструкций; Да се почистват ежегодно /преди началото на отоплителния сезон или при необходимост/ от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване; Изготвяне на протокол с изключение на жилищните сгради.
  • изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове /варели, кофи с капаци/ или в ями разположени на пожарообезопасени места;
 
 1. Отоплителни уреди на течно гориво:
  • да бъдат технически изправни;
  • под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;
  • да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;
  • да се зареждат и запалват когато са напълно изстинали;
  • изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво;
 2. Електроотоплителни уреди:
  • да бъдат технически изправни;
  • ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;
  • да не се използват уреди с открити реотани;
  • да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител;
 3. Газови отоплителни уреди:
-    при работа да не се оставят без наблюдение;
 • да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;
 • да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;
 • при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;
 • когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен;
 1. Газови бутилки- да не се допуска препълване на бутилките.
- Изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с пропан – бутан от студено на топло. - Да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага може с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи внимателно да се затопли бутилката За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното: - да не се оставят без наблюдение  работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези работещи в автоматичен режим; - използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите; - да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;
 • да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди.
 • Да се обърне внимание на самотноживеещите трудноподвижни и лежащо болни хора;
    При възникване на пожар незабавно да се уведоми Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението на тел.112.   РСПБЗН ОРЯХОВО                                                                                       

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support