Община Мизия

Официален сайт

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ.   I  МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ: Какво е необходимо да се спазва при ползването на отоплителни прибори?
 1. Отоплителни уреди на твърдо гориво:
  • да се използват технически изправни уреди;
  • под тях да се поставят негорими подложки, когато са монтирани върху горима подова настилка, които да излизат на 50см. отпред и от останалите отстрани 25см. Негоримата подложка да има вертикално бордче с височина 3см.
  • да отстоят от горими и трудногорими конструкции и материали, както димоотводните им тръби на разстояние най-малко 50см. При невъзможност да се спазват тези разстояния, да се поставят негорими екрани;
  • когато уредите горят винаги да бъдат под наблюдение, освен ако са с автоматичен режим на работа;
  • да не се разпалват с леснозапалими и горими течности и да не се изгарят отпадъци. Да се използва само качествена дървесина и въглища;
  • комините да са изградени от негорими материали, външно и вътрешно измазани. Да не са вградени в тях дървени конструкций; Да се почистват ежегодно /преди началото на отоплителния сезон или при необходимост/ от наслояване със сажди и отлагания, като не се допуска принудително възпламеняване; Изготвяне на протокол с изключение на жилищните сгради.
  • изхвърлянето на сгурията да става в негорими съдове /варели, кофи с капаци/ или в ями разположени на пожарообезопасени места;
 
 1. Отоплителни уреди на течно гориво:
  • да бъдат технически изправни;
  • под нафтовите печки да се поставя метална тава за събиране на евентуално разлято гориво;
  • да не се оставят без наблюдение, освен ако работят в автоматичен режим;
  • да се зареждат и запалват когато са напълно изстинали;
  • изискванията за разстоянията до горими материали и комините са същите както при печките за твърдо гориво;
 2. Електроотоплителни уреди:
  • да бъдат технически изправни;
  • ел. инсталацията чрез която се захранват да бъде изправна, а патроните на електрическите предпазители - стандартни;
  • да не се използват уреди с открити реотани;
  • да се монтират на разстояния от горими конструкции и материали съгласно указанията на завода производител;
 3. Газови отоплителни уреди:
-    при работа да не се оставят без наблюдение;
 • да не се поставят в спални помещения, килери, бани, перални, общи стълбища, гаражи когато продуктите от изгарянето се изхвърлят в помещенията;
 • да не се монтират в помещения под равнището на околния терен;
 • при продължително действие на газовите уреди да се осигурява принудително проветряване на помещенията;
 • когато горелките не работят, редуцир-вентилът на бутилката трябва да бъде затворен;
 1. Газови бутилки- да не се допуска препълване на бутилките.
- Изключително внимание да се обърне при внисането на бутилки с пропан – бутан от студено на топло. - Да не се допуска заливане с вряла вода и поставяне върху отоплителни уреди. Ако се налага може с чувалчета с топъл пясък или умерено топли кърпи внимателно да се затопли бутилката За недопускане на пожари при използване на отоплителни уреди да се има в предвид следното: - да не се оставят без наблюдение  работещите отоплителни и нагревателни уреди с изключение на тези работещи в автоматичен режим; - използването на отоплителните и нагревателни уреди да става съгласно инструкциите на производителите; - да не се използват въздухопроводи и инсталационни канали като димоотводи;
 • да не се оставят сами деца в домовете при работещи отоплителни уреди.
 • Да се обърне внимание на самотноживеещите трудноподвижни и лежащо болни хора;
    При възникване на пожар незабавно да се уведоми Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението на тел.112.   РСПБЗН ОРЯХОВО                                                                                       

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top