Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, общинска администрация Мизия уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината и кметовете на кметства, както следва:  
  1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /Приложение № 39-ПВР/НС/, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, не по-късно от 30.10.2021 г.
 
  1. 2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 10.2021 г. Искането /Приложение № 30-ПВР/НС/ се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
 
  1. 3. Само кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление /Приложение № 34-ПВР/НС/ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до 18.00 ч. на 30.10.2021 г.
 
  1. Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки, може да поиска отстраняването им с писмено заявление /Приложение № 26- ПВР/НС/ до 06.11.2021 г.
     

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ В

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ 

080013699

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top