Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-28/20.10.2021 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ за привеждане на регулационните линии към имотните граници на имот УПИ IX и УПИ XIII, кв. 64, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия в съответствие с имотните граници на имот с кад. № 501.1012, с възложител „Ток Инвест“ ООД и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top