Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД-01-911/ 8.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

З А П О В Е Д

№ на МОН РД 09-4247/ 8.11.2021 г.

№ на МЗ РД-01-911/ 8.11.2021 г.

 

На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с т. І. 25 от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М Е :

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата съгласно приложението.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието.

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на образованието и науката Министър на здравеопазването
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top