Община Мизия

Официален сайт

Заповед № РД-01-919 от 10.11.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г.

З А П О В Е Д

№ РД-01-919 от 10.11.2021 г. 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Поправям очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г., като в т. I, 2 думите „92% специфичност и най-малко 97% чувствителност“ се заменят с „97% специфичност и най-малко 92% чувствителност“.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

Министър на здравеопазването

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top