Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-32/22.11.2021г. на Зам. Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПРЗ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот с кад. № 501.323, УПИ II, кв. 63, по плана на с. Липница, общ. Мизия, с възложител Адрика 67 ЕООД, с цел промяна отреждането на имота от „за жилищно строителство“, в „за производствено-складови дейности“ и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top