Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-33/22.11.2021г. на Зам. Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПРЗ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот с кад. № 501.819, УПИ II, кв. 54, по плана на гр. Мизия, с възложител Косаня ЕАД, с цел промяна отреждането „за КОО- комплексно обществено обслужване“, поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top