Община Мизия

Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-33/22.11.2021г. на Зам. Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на ПУП – ПРЗ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот с кад. № 501.819, УПИ II, кв. 54, по плана на гр. Мизия, с възложител Косаня ЕАД, с цел промяна отреждането „за КОО- комплексно обществено обслужване“, поставяне на регулационните граници в съответствие с имотните и реализиране на инвестиционните намерения на собственика.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top