Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ, с възложител „Кунчеви“ ООД, собственик на П.И. 43774.78.1, площ 20 242 м2 с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ землището на с. Липница, съгласно Н.А. № 148, т. VI, рег. № 4622, дело № 460 от 24.11.2021г., намеренията на собственика са промяна предназначението на горепосочения имот от НТП „Нива“ в отреждане „За Производствено складови и животновъдни обекти“.

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

7 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: naza24

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top