Община Мизия

Официален сайт

ОБЯВА

О Б Я В А

Общинска администрация - гр.Мизия уведомява всички регистрирани земеделски стопани  на територията на Общината, че на основание чл.37и от ЗСПЗЗ и Решение            №285/24.02.2022г.  на ОбС –  Мизия, се предоставят под наем свободни общински пасища, мери  и ливади

 

  1. До участие в разпределението и отдаване под наем на имотите се допускат собственици/ползватели на животновъдни обекти в съответното землище, с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. Лицата трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

        2.Животновъдите подават заявление по образец /с приложения/, до кмета на общината, за ползване на пасища,  мери и ливади, за съответното землище, като представят  Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин, в която е отбелязано, че лицето е животновъд и е посочен броят и възрастта на отглежданите животни.

  1. Площите се разпределят в зависимост от подадените заявления от всички животновъди в землището, с посочените бройки и видове пасищни животни, след което се сключват договори за наем за възмездно ползване.

         Крайният срок за подаване на заявления е 10.03.2022г.

                                           От общинското ръководство

12 thoughts on “ОБЯВА

  1. Pingback: yehyeh.com
  2. Pingback: bonanza178
  3. Pingback: ks quik 2000
  4. Pingback: login dultogel

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top