Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-2/25.02.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.1041, УПИ I, кв. 55, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Билян Ивалинов Георгиев с цел да се създаде и обособи нов УПИ XXV, кв. 55 за реализирането на инвестиционни намерения на собственика, като също така отреждането на имота се променя в „за жилищно строителство“ с височина на застрояването до 10 м.  (Ж.м.).

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

     

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

4 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: magic mushroom

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top