Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-2/25.02.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.1041, УПИ I, кв. 55, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Билян Ивалинов Георгиев с цел да се създаде и обособи нов УПИ XXV, кв. 55 за реализирането на инвестиционни намерения на собственика, като също така отреждането на имота се променя в „за жилищно строителство“ с височина на застрояването до 10 м.  (Ж.м.).

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

     

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top