Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед №  РД.08-5/10.03.2022 год. на Кмета на Община Мизия е одобрен проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване(ПРЗ) на П.И. 43774.78.1, площ 20 242 м2 с НТП „Нива“, VI категория, местност „Припека“ землището на с. Липница, общ. Мизия, с възложител „Кунчеви“ ООД, с цел промяна предназначението на горепосочения имот от НТП „Нива“ в зона Пч - отреждане „За Производствено складови и животновъдни обекти“

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

             

ВАЛЯ БЕРЧЕВА

8 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

  1. Pingback: Buy Guns In usa

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top