Община Мизия

Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/25.03.2022г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на имот с кад. № 501.1102, УПИ VIII, кв. 69, по плана на гр. Мизия, общ. Мизия, с възложител Илиян Искренов Якимов с цел да се промени регулационната граница между двете УПИ VII и VIII като УПИ VIII- 1102, кв. 69 да съвпада с имотните граници на имот с кад. №501.1102.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

       

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

6 thoughts on “СЪОБЩЕНИЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top